Събота, Октомври 24, 2020

money nhifГодишният финансов отчет на НЗОК за 2015 година сочи, че осигурителната институция е завършила годината с излишък от 13 724 000 лева, съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета на НЗОК.
Наличните средства по текущата сметка на НЗОК в БНБ на 31.12.2015 година са били в размер на 39 847 215,88
В същото време НЗОК и до сега отказва да заплати извършена и отчетена дейност на болниците в размер на 52 милиона лева.

На 1 януари всички бюджетни организации, каквато е и НЗОК стартират с нови бюджети. Наличните към 31 декември средства по сметките се начисляват в годишния баланс на държавния бюджет. На практика, вместо да се разплати с болниците, НЗОК е внесла „спестената” сума в държавния бюджет.
Този факт изцяло оборва основния аргумент на НЗОК, че така наречената надлимитна дейност не е изплатена, защото в бюджета няма средства и Надзорния съвет трябва да спазва финансова дисциплина.
Формирайки излишък, Надзорният съвет на НЗОК е нарушил поне два закона. Единият е Закона за бюджет на НЗОК за 2015 година, в чиито чл. 1, ал. 3 Народното събрание е определило, че „Приема бюджета на НЗОК за 2015 г. с балансирано бюджетно салдо.” Другият е закона за здравното осигуряване, в чиито чл. 2 се определя, че „Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори. В чл. 44а. на същия закон пък се забранява набраните приходи от здравни вноски да се харчат за друго, освен за определеното със закона и рамковите договори.
Тъй като натрупаният излишък и наличните средства по сметките на НЗОК на 31.12.2015 година са станали част от държавния бюджет, те са използвани за покриване на други разходи, различни от определените със закона.
Фактите показват, че в края на 2015 година, НС на НЗОК е имал средства да погаси поне частично задълженията на касата към болниците. Отказвайки да го направи, Надзорният съвет не само е нарушил финансовата дисциплина, но и два закона. Пряко последица от това незаконосъобразно действие са днешните тежки финансови последици за повечето болници,в това число и тези във Враца и Ловеч.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up