Сряда, Септември 30, 2020

parliamentВижте какво предлагат народните представители за второто четене на закона за бюджет на НЗОК за 2018 година. По реда на внасянето им в Народното събрание:
ПГ на „БСП за България” предлага разходите на НЗОК за 2018 година да се увеличат със 100 милиона лева. Увеличението трябва да дойде от 200 милиона повече приходи от здравни вноски и 100 милиона по-малко трансфер от Държавния бюджет. Разходите се разпределят така: 15 милиона лева повече за дентална помощ, 65 милиона лева повече за болнична помощ, от които 45 милиона лева за продължително лечение и долекуване, 18 милиона лева повече за изплащане на надлимитната дейност на болниците за 2016 година. От коалицията също предлагат да отпадне забраната за сключване на договори с нови болници или нови дейности на съществуващите болници през 2018 година.

От ДПС предлагат разходите да се увеличат с 20 милиона за сметка на приходите от здравни вноски. Предлага се увеличение на разходите за Първична извънболнична помощ с 10 милиона, на разходите за Специализирана извънболнична помощ с 5 милиона лева и на Медико-диагностичните дейности с 5 милиона лева. От ДПС предлагат също да отпаднат всички нови и стари забрани – забраната за сключване на договори с нови болници или нови дейности на съществуващите болници през 2018 година, забраната за включване на нови лекарства в реимбурсните списъци през 2018 година и забраната за сключване на договори, ако разрешението за дейност на болниците е издадено в същата година. От партията предлагат нови текстове в ЗЗО, с които да се въведе електронна здравна карта, като метод за идентификация на пациентите и ключ за достъп до медицинското досие.
От коалиция „Обединени патриоти” предлагат увеличение на парите за Първична извънболнична помощ с 10 милиона и на тези за Специализирана извънболнична помощ с 13 милиона лева. Предлага се също правилата за определяне на лимитите в болничната и извънболничната помощ, разпределението на резерва и допълнителните приходи в бюджета на НЗОК да се извършва след съгласуване с БЛС и респективно БЗС. „Обединени патриоти” предлагат да отпадне забраната за сключване на договори с нови болници или нови дейности на съществуващите болници през 2018 година.
Д-р Дариткова-Проданова от ГЕРБ предлага отсега със закона да се разпредели част от резерва на НЗОК - 7 млн. за Първична извънболнична медицинска помощ, 7 за Специализирана извънболнична, 10 млн. за Дентална и 3 млн. за Медико-диагностична дейност. Тя предлага забраната за сключване на нови договори с болници да не важи за области, където за новите дейности няма сключени договори с НЗОК. Дариткова-Проданова предлага изменение в Закона за здравното осигуряване, с което да се даде право на министъра на здравеопазването да определя с наредба пакета от услуги, гарантирани с бюджета на НЗОК.
Така внесените предложенията имат формални недостатъци.
Предложението на БСП за България да се намали трансфера от Държавния бюджет със 100 милиона, влиза в колизия с определения със Закона за здравното осигуряване размер на трансфера.
Предложението на ДПС, свързани с промяна на Закона за здравното осигуряване и въвеждане на електронна здравна карта, ако бъдат приети, биха били в нарушение на Конституцията. Това е така, защото тези текстове не присъстват в първоначалното предложение на закона и не са обсъждани и гласувани при първото четене на закона. Това означава, че те ще бъдат приети на едно гласуване, а чл. 88 от Конституцията постановява, че законите се приемат на две гласувания.
От същия порок страда и предложението на Д-р Дариткова-Проданова за изменение на ЗЗО, с което да се създаде правно основание на министъра на здравеопазването да издаде нова наредба за основния пакет. Приемането на текста на едно гласуване би било в нарушение на чл. 88 от Конституцията. По подобен казус има решение и на Конституционния съд – Решение № 3 по КД № 2/2007 година.
Текстът на д-р Дариткова -Проданова нарушава Конституцията и на друго основание. Новата алинея ще бъде в нарушение на чл. 52 от Конституцията, която сочи, че условията и реда за оказване на медицинска помощ се определят със закон, а не с наредба, още по-малко на едноличен орган на властта, какъвто е министърът на здравеопазването. Това е подробно изложено в мотивите на Конституционния съд по Решение № 3 по КД № 6/2015 година, с което бе отменен текстът, който Председателят на здравната комисия се опитва да замести.
Предложението на Дриткова-Проданова за разпределяне на средства от резерва на НЗОК води до нарушение на Закона за здравното осигуряване, тъй като новият размер на резерва на НЗОК за непредвидени разходи става по-малък от определения със закона.
В предложението на „Обединени патриоти” за увеличаване на разходите не се сочи за сметка на какво ще бъде това увеличение – на намаление на друго разходи, на увеличение на приходите или друго. Приемането му би създало парадокс, при който разходите са по-големи от приходите без да е приет бюджет с дефицит.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up