Петък, Октомври 22, 2021
Follow Us
Оff-label лекарствата за лупус да се заплащат от НЗОК, предлагат от МЗ

НЗОК да заплаща използването на медикаменти по т. нар. оff-label употреба за някои автоимунни заболявания като системния лупус еритематодес, при който няма успешно лечение с традиционно използваните лекарствени продукти. Това се предлага с промени в Закона за лерствените продукти в хуманната медицина, предложени от Министерството на здравеопазването.


Мотивите на ведомството са множеството постъпили жалби и сигнали от пациенти и техни организации в Министерството, които посочват ползите от off-label употребата на лекарствени продукти при някои автоимунни заболявания.

„Тъй като тези лекарствени продукти са с висока стойност, то за пациентите е изключително затруднен достъпът до тях, именно поради финансови причини. В тази връзка се предлага да бъде създадено изключение от забраната за лекарствени продукти, получени от човешка кръв или човешка плазма – имуноглобулини, заплащани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и прилагани извън условията на разрешението за употреба за лечение на някои автоимунни заболявания. Също така с проекта се предвижда условията и реда за заплащането на такива лекарствени продукти да се определят с наредбата по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето“, пише в доклада  към законопроекта.
Според становище на Експертния съвет по медицинската специалност „Ревматология“ общият брой болни със системен лупус еритематодес е около 5000 души. От тях около 300 подлежат на лечение с интравенозни имуноглобулини.

Припомняме, че в началото на април медикамента изчезна от аптечната мрежа, след което цената му се повиши значително. За голяма част от пациентите с Лупус, това означаваше, че те няма да могат да си позволят да провеждат лечение.

Проекта на министерство на здравеопазването, дава възможност НЗОК да заплаща терапия с имуноглобулин, при пациенти, които не се повлияват от стандартното лечение, от началото на следващата година.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up