Събота, Септември 25, 2021
Последвайте ни
Ал. Александров: Аз вярвам, че краят на хаоса в здравеопазването ни е дошъл

„Аз вярвам че краят на хаоса в здравеопазването ни е дошъл и с общи усилия ще се измъкнем от блатото в което ни вкараха медико-олигархията и слугите и. Защото българите заслужават достойно съществуване чрез качествено и навременно здравеопазване !“

– това каза пред „Право и здраве“ Александър Александров, председател на „Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите“, с който разговаряме за готвените промени в Наредбата, която определя дейностите, които Лекарските асистенти ( ЛА) и фелдшерите могат да извършват самостоятелно.

Г-н Александров,
Публикуван за обществено обсъждане е проект за изменение и допълнение на Наредбата, която определя дейностите, които Лекарските асистенти и фелдшерите могат да извършват самостоятелно. Дейността на лекарските асистенти е описана подробно и обхваща голяма част от терапевтичния процес, включително и изписването на лекарства.
Какво всъщност означават промените ? Как ще се отрази това на лекарските асистенти и какви са ползите са професията като цяло?

Проектът за изменение и допълнение на наредбата е вследствие на активната дейност в това отношение на „Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите”- БСЛАФ.
На 13.05.21г. УС на БСЛАФ входира в МЗ писмо с № 36-00-90 с молба, Министърът на здравеопазването да вземе отношение именно в тази насока – необходимостта от регламентиране на дейностите и функциите на лекарските асистенти (ЛА). Този процес бе неглижиран от досегашното, злощастно за всички нас правителство, и лекарските асистенти , а и фелдшерите (около 3000 професионалисти), които ползват правата на лекарски асистенти ( § 2 . от Допълнителните разпоредби от „Закона за здравето”), практикуваха нелегално в системата на здравеопазването ни. От това, разбира се, имаха изгода други олигархични структури в здравеопазването ни и медицински съсловия имащи тесни контакти с власт имащите.
С проекта се предлага групите дейности, които лекарските асистенти да извършват самостоятелно, да са всъщност тези, които са в сила за професията „Фелдшер” от 2011г.: Промяната се състои в това че вече ЛА ще могат легално да практикуват това, за което са обучавани .


Всъщност всички знаем че професията ЛА бе създадена от БСЛАФ като продължител и приемник на съществуващата вече 140 г. в България професия „Фелдшер”. Професионалните дейности, които лекарският асистент може да извършва по лекарско назначение, в спешната и първичната медицинска помощ ,са изчерпателно изброени в отделна разпоредба на проекта.
Компетентността за осъществяване на професионалните дейности от лекарските асистенти е обезпечена от знанията и уменията, формирани по време на обучението за придобиване на професионална квалификация и от квалификационната характеристика на професията.
„Лекарски асистент“ e регулирана медицинска професия, тъй като е от съществено значение за живота и здравето на хората, поради което обучението е регулирано в държавни изисквания. Регулирано образование и обучение е всяко образование и обучение, което е специално насочено към подготовка за упражняване на определена професия. Именно в „Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование” на съответната образователно квалификационна степен е диференцирана професионалната компетентност на лицата със съответната професионална квалификация!
В завършения си вид актът ще очертае обхвата на компетентност на ЛА, като ясно ще ги диференцира от другите медицински специалисти, както това е направено за професията „Фелдшер” още през 2011г..

Какви са ползите за медицинската помощ като цяло и какви възможности се откриват?
Ползите за общественото здравеопазване и медицинската помощ за населението са огромни . Това са медицински специалисти с потенциал характеризращ се с флексабилност и поливалентност които ще са на разположение на държавата като гарант за сигурността и ! ЛА като последователи на професия „Фелдшер” съществуваща от 140 г. в България, са добре приети от хората като преки доставчици на медицинска помощ в малки и отдалечени населени местта, в центровете за спешна помощ, в държавни институции, в училища, в социални заведения и навсякъде където държавата е поела отговорността да предоставя качествена и навременна медицинска помощ . В световен аспект ЛА се разглеждата като „НОВА ПАРАДИГМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ДЪРЖАВИ” . Ние в България гледаме на Лекарските асистенти, като продължители и приемници на професия с изключително знчение за общественото здравеопазване доказала се във времето, а именно професията на Фелдшерите.

Срещат се резерви, конкретно към възможността, която се дава на Лекарските асистенти да предписват лекарства има ли действително основание за притеснение и достатъчно квалифицирани ли са лекарските асистенти за извършване на този вид дейност?

ЛА/Фелдшери практикуват рутинна медицинска дейност - извършват диагностично-консултативни дейности, терапия и профилактика от 140 години насам и който твърди обратното или е неграмотен или е живял в друг свят !
Много хора са се устроили в досегашната неефективна за хората здравна система, работят на местата, на които да получават лесни пари по лесен начин. Те именно са противници на всякакви промени в статуквото, защото ще са принудени да работят, и то качествено, в имено и за добруването на хората и по това да се съди за работата им, и съответно да им се заплаща.
Когато се правят опити да се промени статуквото в посока по-добро качество на здравеопазване, чрез ясно очертани правила, хората, облажили се от досегаштата безпринципна и хаотична система, роптаят за запазването и със псевдо аргументи, тези и заплахи. .
Тези хора, с цената на всичко, искат за запазят позициите си осигурени в последните десет-двадесет години. Тези хора всъщност са виновниците за сегашното състояние на здравната ни система и на това трябва да се сложи край !
Аз вярвам, че краят на хаоса в здравеопазването ни е дошъл и с общи усилия ще се измъкнем от блатото в което ни вкараха медико-олигархията и слугите и. Защото българите заслужават достойно съществуване чрез качествено и навременно здравеопазване !
И тук е мястото да изкажа благодарност от името на УС на БСЛАФ към Министъра на здравеопазването Д-р Кацаров за всичките негови решителни действия и адекватно поведение в процеса на промяната на статуквото. Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите ще подкрепи всяко едно действие на Министър Кацаров за постигане на по добро здравеопазвате и по добра медицинска грижа за Българите.

Продължава ли да стои проблемът със самостоятелна съсловна организация на лекарските асистенти и какви стъпки ще предприемете в бъдеще в тази посока?

Това, че ЛА и Фелдшерите нямат самостоятелна професионално-съсловна организация, и са принудени от лобистки закон да членуват в бутафорна такава, а именно в БАПЗГ, е наистина голям проблем както за съсловието ни така и за пациентите в България. Този проблем ще бъде решен след избирането на новият парламент и излъчването на ново правителство на Р.България.

 

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up