Петък, Октомври 22, 2021
Follow Us
МЗ с промени в медицинските стандарти

Измененията са публикувани за обществено обсъждане през „Наредбата за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за
болнична помощ и домовете за медико-социални грижи". В момента за всяко едно от трите нива на компетенност клиниките трябва да отговарят на различни изисквания, сред които и минимален брой лекари и сестри по дадената специалност. С предложените промени тези изисквания се облекчават.


„Целта на предложените промени е да се премахнат чисто количествените изисквания към брой на персонала, работещ по отделните медицински специалности/дейности в лечебните заведения за болнична помощ,
установен в зависимост от нивото на компетентност", става ясно от мотивите на МЗ.
Според аргументите на МЗ сегашните изисквания се „явяват затруднения в практикуването на медицинските специалности/дейности, по които има утвърдени стандарти".
Очакваните резултати от МЗ са предложените промени в медицинските стандарти, да дадат възможнот за освобождаване на висококвалифициран човешки ресурс, който би могъл да осъществява други
медицински дейности в структури, където има потребност от него.

От министртвото очакват още с промяна в изискванията към броя на човешките ресурси, е намаляване на разходите за персонал, което съпровожда именно неговото гъвкаво управление.
Въпреки премахването на изискванията към броя на отделните категории персонал в дадена структура, остават изискванията към допълнителната квалификация на лекарите, както и към обема на осъществяваната дейност в зависимост от нивата на компетентност в болничната помощ. Тези изисквания, в съчетание с изискванията към наличната медицинска апаратура и оборудване, са достатъчни за да осигурят качествено медицинско обслужване на пациентите.

Текстът е достъпен тук 

 

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up