Вторник, Ноември 30, 2021
Follow Us
Това е един много лош план

В последните дни в Народното събрание се води дебат за Плана за възстановяване и устойчиво развитие, изготвен от Правителството на Бойко Борисов. Планът е необходим за да се обоснове получаването на 12 млрд. лева безвъзмездна финансова помощ и 9 млрд. лева безлихвени заеми по програмата NextGenerationEU.
NextGenerationEU е временен инструмент за стимулиране на възстановяването на страните от COVID-19 и ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС.

Над 50 % от средствата са предназначени за модернизацията, например чрез:
• научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт Европа“
• справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“
• подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.
В пакета се обръща специално внимание на модернизиране на традиционните политики, като
• политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, за да се увеличи максимално техният принос към приоритетите на Съюза
• борбата с изменението на климата, за която са предназначени 30 % от средствата на ЕС — най-големия дял от европейския бюджет досега
• защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете.
Общата сума на финансирането по програмата за възстановяване NextGenerationEU е 750 млрд. Евро, от които половината за безвъзмездна финансова помощ. Парите е бъдат осигурени, чрез повишаване на данъците и таксите в рамките на ЕС, което ще се реализира на два етапа – 2021 и 2024 година. За да получи парите, обаче всяка страна членка трябва да представи свой план за разходването им.
Предвидените в плана на Правителството средства за здравеопазване са малко над 700 милиона лева, което е приблизително 3% от общата сума. Това е три пъти по-малко от публичните разходи за здравеопазване, които ежегодно са над 10% от общите държавни разходи. Общата сума представлява около 7-8% от годишните разходи за здравеопазване. Разпределена за следващите четири години тя е по-малко от 2% от общите ни здравни разходи, така че почти няма да бъде усетена от здравната система.
За това и първият извод, който може да се направи е, че здравеопазването не е сред приоритетите на предложения План за възстановяване.
Освен общата сума от особена важност е разпределението на средствата. Според досегашното Правителство средствата за здравеопазване трябва да се разпределят така:
1. Модернизация на материалната база на държавни и общински лечебни заведения и въвеждане на иновативни технологии за лечение на населението – 607,1 млн.лв.
2. Създаване на център за обучение и развитие на център по интервенционална неврорентгенология – 7,5 млн. лв.
3. Укрепване на капацитета на Медицинския институт на МВР – 73,7 млн.лв.
4. Модернизация и развитие на психиатричната помощ – 33,6 млн.лв.
5. Развитие на националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 – 56,7 млн.лв.
Да започнем анализа на предложението отзад напред. 56,7 милиона лева за телефон 112. Този телефон стана златен. С 56.7 милиона лева може да се закупят смартфони на цялото население от най-висок клас. Вероятно ако съберем общата сума, дадена за софтуер и хардуер през годините от създаването му до сега, ще надхвърли 1 милиард лева. Какво не е направено до сега, за да се дава пак такава огромна сума? Ще носи ли някой отговорност за ненапарвените неща или за лошо направените неща? Защо парите за телефон 112 се приписват на здравната система, след като този телефон не е само за повикване на линейка,а също така на полиция, пожарна гражданска защита?
33.6 милиона лева за модернизация и развитие на психиатричната помощ са единственото смислено нещо в плана в частта му за здравеопазването. Условията в повечето държавни психиатрични болници и центрове за психично здраве (ЦПЗ) са лоши. Недостатък на предложението е, че предвидената сума е прекалено малка, а средства за реформа на психиатричната помощ не са предвидени.
За сравнение за една болница - тази на министерството на вътрешните работи са предвидени 73.7 милиона лева, два пъти повече пари, отколкото за всички психиатрични болници и ЦПЗ. Какво иска Правителството да прави нова МВР болница? С цялото ми уважение, болницата на МВР няма никакво значение от гледна точка на системата на здравеопазване. Ако утре бъде затворена, едва ли много хора изобщо ще забележат това. Кому е притрябвал такъв разход? Две години се обсъжда строителството на нова детска болница и накрая всички пари за МВР. Там ли ще се лекуват децата? Този разход какво общо има с приоритетите на програмата NextGenerationEU, посочени по-горе?
7.5 милиона лева са предвидени за създаване на учебен център по „инвазивна невроренгенология“. Това звучи смислено и изглежда в съзвучие с целите на програмата, но! Парите са много повече, отколкото биха били нужни за обучение. Макар да не е казано пряко е 100 процента сигурно, че зад обучението има скрит разход за апаратура, с която ще бъде подпомогната една столична болница. Това вече няма нищо общо с целите на програмата.
Накрая стигаме и до най-скандалната част на предложението - 90% от сумата или около 600 милиона лева са предвидена за ремонт и за закупуване на апаратура на държавните и общински болници. В продължение на 10 години същото Правителството се мъчеше по всякакъв начин да затвори общинските болници с аргумента, че в страната има много болници. Факт е, че по брой болници ние сме на първо място в Европейския съюз (а вероятно и в света), като имаме два пъти повече от средното за съюза.
Каква е логиката да се похарчи почти цялата безвъзмездна помощ за ремонти на сгради, които утре може да не са болници, след като същото Правителство вече е приело в Националната здравна стратегията до 2030 година, че ще се прилагат политики за намаляване на броя на болниците и ще се прехвърли по-голяма част от дейността в извънболничната медицинска помощ? Не беше ли логично, ако изобщо се дават пари за ремонти и апаратура, това да бъде за лечебните заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ и за медикодиагностични лаборатории? Нима те не пострадаха от COVID-19 и не се нуждаят от средства за възстановяване и модернизация?
Освен това с решението си да раздели болниците според формата на собственост и да насочи помощта само към държавните и общинските, представлява пряко нарушение на Конституцията, която в своя член 17 поставя знака за равенство между частната и публичната собственост. Насочването на помощта само към държавните и общински дружества е в нарушение на чл. 19 на Конституцията и на Договора за европейския съюз. Това е пряка държавна помощ за търговски субекти, което води до нарушаване на конкурентната среда с всички последици, в това число влошаване на качеството на медицинските услуги.В планът няма нито лев за превенция, профилактика, здравна просвета, скринингови програми за ранна диагностика. Оправданието е, че те ще се финансират със средствата предвидени в инструментите на Кохезионната политика. Тези инструменти функционират от 2007 година, но такива средства до сега не сме видели.
Накрая, но не по важност. Почти всички средства в областта на здравеопазването са насочени за строителни дейности и закупуване на апаратура. Това няма нищо общо както с приоритетите на Програмата NextGenerationEU, описани по-горе, така и с целите на Програмата EU4Health, която предвижда насърчаване на профилактика на заболяванията и промоция на здравето сред едно застаряващо население, цифровата трансформация на здравните системи, улесняване на достъпа до здравеопазване на уязвимите групи. Програмата е насочена и към осигуряване на лекарства и медицински изделия на достъпни цени, насърчаване на разумното и ефективно използване на антимикробни средства и стимулиране на по-екологосъобразното производство и иновациите в областта на медицината и фармацевтиката.
Планът на Правителството не съответства нито на програмните цели, нито на нуждите на здравната ни система. Здравеопазването е икономиката на бъдещето. Това е мястото, където ще се направят най-много иновации, ще се внедрят най-много нови технологии и ще се реализират най-големите печалби в следващите десетилетия. Ако се съмнявате, погледнете последната пандемия през призмата на ваксините и техните изобретатели, а това е само един от хиляди примери. Последиците от лошото здравеопазване също са добре видими през последната година.
Можехме да предвидим много повече средства за здравеопазване. Можехме да инвестираме дадените ни пари в дигитализация на здравната система, във изработване и внедряване на технологии за отдалечен достъп до диагностика и лечение или в развойна дейност на нови методи на диагностика и лечение, в това число лекарствено, в нови мащабни скринингови програми за ранна диагностика, в нови методи за дистанционно обучение и сътрудничество между отделни лекари и лечебни заведения, в реформа на осигурителната система и т. н. Повишаването на качеството на медицинската помощ, включително, чрез стимулиране на конкуренцията на доставчиците, ще привлече чужди инвеститори и пациенти пациенти от други страни, осигурявайки приходи не само за заетите в тази сфера, а и за държания бюджет.
Вместо това, повечето пари ще отидат за вар, пясък и стиропор, за сгради, които даже не ни трябват, защото имаме в излишък.
Д-р Стойчо Кацаров


АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН


 

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up