Вторник, Септември 28, 2021
Последвайте ни
НЗОК представи електронните рецептурни книжки и протоколи

НЗОК представи електронните рецептурни книжки, които ще заменят досегашните хартиени, купувани и съхранявани от пациента.

„Изпълнението на договора, с който НЗОК възлага на „Информационно обслужване“ АД въвеждането на уеб услуги за регистриране, изтегляне и обновяване на електронни рецептурни книжки на хронично болните пациенти, е в напреднал етап на разработка“, казват от Здравната каса.

Сега пациентът трябва да закупи рецептурната книжка от аптека или от книжарница за медицински документи; да посети общопрактикуващия си лекар, който попълва книжката и нанася кодовете на диагнозите; да завери книжката си в съответната районна здравноосигурителна каса; да се върне обратно при лекаря си, който да му изпише рецептата и да отиде в аптеката, за да получи предписаните му лекарствени продукти.

В електронния вариант на рецептурната книжка пътят на пациента е максимално съкратен, заявиха от Касата.

От своя компютър общопрактикунащият лекар генерира еднократно в информационната система на НЗОК рецептурна книжка на пациента, която е с уникален номер. С квалифициран електронен подпис (КЕП), лекарят влиза в меню „Регистър рецептурни книжки (РК)“. Там той може да добавя нови диагнози, както и да поставя крайна дата на диагноза в рецептурната книжка. Системата съхранява данни за направените от ОПЛ корекции в рецептурната книжка.

Аптеките, договорни партньори на НЗОК и лекарите (общопрактикуващи и специалисти), които издават рецепти, чрез WEB услуга имат достъп до данните в регистър „Рецепурна книжка“, където могат да проверяват коректност на данните за издадените/изпълнени електронни или хартиени рецепти. След съответната проверка в информационната система, аптеките отпускат назначените лекарствени продукти.

Успоредно с това, предстои внедряване на Система за управление на протоколи (от група IА, IВ, IС).

Лекар специалист по профила на заболяването, работещ по договор с НЗОК в извънболничната помощ или лекар, член на специализирана комисия в лечебно заведение, оказващо болнична медицинска помощ (ЛЗ за БМП), генерира и подава протокола за заверка. Той попълва екранна форма, представяща електронен вариант на Протокол; прикачва към протокола сканирани изображения на необходимите придружаващи документи и с електронен подпис го изпраща към системата в НЗОК.

След постъпването на протокола в информационната система, се извършват автоматични проверки. Всички операции и процедури при обработване на протоколите се извършват автоматично от служител на РЗОК, без да се налага пациентът да губи време и ресурси.

След приключване на процедурата в „Регистър протоколи“, когато резултатът е „Окончателен“, служителят в РЗОК отбелязва резултата в информационната система и изтегля документите от „Регистър протоколи“. Системата автоматично изпраща уведомление на заявителя, че услугата е завършила и протоколът може да бъде получен, според желанието на пациента - или лично на гише в районната здравноосигурителна каса, или през информационната система при общопрактикуващия лекар.

След получаване на протокола от пациента, служител в РЗОК отбелязва в информационната система, че протоколът е получен и услугата приключва. На база на заверения протокол се издава рецепта и пациентът може да получи лекарствени продукти от всяка аптека, сключила договор с НЗОК/РЗОК.

Видеоматериали, които онагледяват процесите, свързани с издаване на електронна рецептурна книжка може да видите тук, а за Системата за управление на протоколи - видео със субтитри тук и видео без субтитри тук.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up