Вторник, Юни 22, 2021
Последвайте ни
Медици от СИМП настояват да получават възнаграждения за работа на първа линия

В отворено писмо на работещите в специализираната доболнична помощ настояват да бъдат включени в проекта за подкрепа на работещите на първа линия медици както персонала на първичната доболнична помощ (общопрактикуващите лекари) и болниците. По линия на този проект ОПЛ и работещите в болници получават по 1000лв. допълнително.

От специализираната доболнична помощ напомнят, че вече близо година работят редом с колегите си настояват да бъдат защитени професионални и лични здравословни интереси

 Ето и целият текст на пимото от медицинските специалисти, работещи в доболничната помощ в СМДЛ,МЦ и ДКЦ

"Уважаеми дами и господа,
Обръщаме ви внимание, че проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд има за цел превенция и подкрепа на медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на заболяването COVID-19 чрез осигуряване на допълнително възнаграждение и лични предпазни средства. По необяснима за нас причина обаче медицинския и немедицински персонал, работещ в специализираната доболнична помощ (лекари специалисти от различни специалности, лабораториите за диагностика: клинични, рентгенови и др., които не правят ПСР тестове и частните клинични практики) са изключени от проекта за разлика от персонала на първичната доболнична помощ (общопрактикуващите лекари) и болниците. Това категорично противоречи на поставените цели на проекта, тъй като извънредното натоварване на медицинския и немедицинския персонал от всички нива на здравната система включва и хората работещи именно в изброените сектори на българската здравна система.


Заедно с това със Заповед № РД-01-724 /22.12.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, бързите антигенни тестове се добавят като лабораторен критерий в диагностиката на COVID-19, като пробовземането на тези антигенни тестове е идентичен с това на ПСР тестовете и имат не по-малко ниво на опасност за медицинския и немедицински персонал работещ с тях. Едновременно с това в диагностичните лаборатории се вземат проби от пациенти не само за антигенни тестове, но и за всички останали кръвни изследвания, свързани с диагностиката на остри респираторни инфекции и проследяване на лечението. В ренгеновите лаборатории също се извършват рентгенови снимки, скенер или ЯМР за установяване наличие на специфични белодробни промени, свързни с COVID-19. Лекарите клиницисти: кардиолози, пулмолози, вътрешни болести, педиатрия, отоларинголози, акушерство и гинекология и др., ежедневно консултират и преглеждат в действителност пациенти, насочени от личните лекари често по телефона или самонасочили се, които са със симптоми на остро респираторно заболяване или пък с усложнения в следствие на настоящо или прекарано заболяване.
Уважаеми дами и господа, както е видно всички лаборатории и лечебни заведения в специализираната доболнична помощ в страната боравят ежедневно с пациенти с изявена симптоматика на COVID-19 или безсимптомни и са на първа линия в борбата с пандемията, така както и колегите, работещи в болниците и първичната доболничната помощ. Рискът и натоварването за нас са не по-малки от тези за колегите в болничния сектор и личните лекари. Ние имаме не по-малка нужда от финансовите и нефинансови средства предоставяни по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“ и буди недоумение и разочарование, че сме изключени от него.
Тази неравнопоставеност създава условия и за нелоялна конкуренция, защото предизвиква недоволство у нашите служители и желанието им да напуснат и да работят в лечебни заведения, в които се получават тези допълнителни възнаграждения. Това може да доведе до прекратяване на дейността на лечебните заведения, които са с по- малък брой служители.
Вече близо една година се борим сами с трудностите, пред които е изправена здравната система, хората и света, редом с колегите, работещи в болничния сектор и личните лекари и считаме, че е време държавата в лицето на изброените по-горе институции да предприеме необходимите действия, за защита и на нашите професионални и лични здравословни интереси.
Настояваме да се организират веднага преговори между министерство на здравеопазването, НЗОК и БЛС за подписване на анекс, в който всички работещи лекари и персонал във всички лечебни заведения да се третират еднакво по отношение на възнагражденията свързани с епидемичната обстановка и риска поет в помощта за гражданите на страната ни.

С уважение:
Следват имената на множество колеги, приложени в отделен документ!
Дата: 06.04. 2021г.
Подател :
Писмото се подава до УС на БЛС чрез д-р Георги Тодоров
член на КК на БЛС и е съобразено с Решнеие на КК на БЛС от 06.02.2021г"

1. Д-р Минка Делчева Делчева, МДЛ ’’Делпем’’ ЕООД, гр. Хасково
2. Д-р Елена Генева Петрова, МДЛ „Елена Генева“ ЕООД, гр. Свиленград
3. Д-р Пламена Иванова, МЦ „Биомед“, гр. Видин
4. Д-р Иво Илиев, МЦ „Иван Рилски“, гр. Видин
5. Д-р Албена Василева, МЦ „Св. Петка“, гр. Видин
6. Д-р Мариана Господинова, МДЛ „Нова“, гр. Ямбол
7. Д-р Пета Калайджиева, МДЛ „Медика 2000“, гр. Ямбол
8. Д-р Таня Енчева, ДКЦ „Ритъм“, гр. Стара Загора
9. Д-р Красимира Нанчева, МЦ „Селена“, гр. Стара Загора
10. Д-р Галина Драганова, ДКЦ „Пловдив“, гр. Пловдив
11. Д-р Соня Кръстева, ДКЦ „Св. Георги“, гр. Пловдив
12. Д-р Цветанка Диманова, 5-то ДКЦ, гр. Пловдив
13. Д-р Даниела Стоянова, 2-ро ДКЦ, гр. Пловдив
14. Д-р Снежина Тенева, 7-мо ДКЦ, гр. Пловдив
15. Д-р Нели Георгиева, 1-во ДКЦ, гр. Пловдив
Мария Бобокова, клиничен лаборант
Юлия Воденичарова, клиничен лаборант
Атанаска Георгиева, клиничен лаборант
Пепа Стайкова, клиничен лаборант
16. Д-р Марияна Дрянова, гр. Видин
17. Д-р Соня Иванова, МЦ „Омега“, гр. Видин
18. Д-р Стоян Кунчев, кардиолог гр. Ямбол
19. Д-р Димитрина Михайлова СМДЛ Медилаб гр. Монтана
20. Д-р Мирослав Миронов гр.Монтана
21. Д-р Людмила Бардарска МЦ Козма и Дамян гр. Сандански
22. Д-р Живко Тагарев гр.Ямбол
23. Д-р Георги Адамски , кардиолог гр. Ямбол
24. Д-р Юрка Памукова, офталмолог гр. Ямбол
25. Д-р Стамен Касалов – ендокринолог гр. Стара Загора
26. Д-р Димитър Башлийски – МЦ “ Здраве” гр. Видин
27. Д-р Стефан Карамфилов – ревматолог , ХХV-то ДКЦ – гр. София
28. Д-р Мария Стефанова – клинична лаборатория, ХХV-то ДКЦ- гр. София
29. Д-р Анастасия Йорова- офталмолог, ХХV-то ДКЦ – гр. София
30. Д-р Донка Денева –УНГ- ХХV-то ДКЦ гр. София
31. Д-р Славчо Кюркчиев – кардиолог- ХХV-то ДКЦ гр. София
32. Д-р Миглен Цанов –рентгенолог- ХХV-то ДКЦ гр. София
33. Д-р Йовка Манолова – УНГ – ХХV-то ДКЦ София
34. Д-р Весела Кукуряшкова- АГ- ХХV-то ДКЦ гр. София
35. Д-р Мирчев – пулмолог- ХХV-то ДКЦ гр. София
36. Д-р Любомир Трифонов – рентгенолог- гр. Стара Загора

 

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up