Сряда, Октомври 27, 2021
Follow Us
Къде отидоха близо 5 млн. лв. от даренията на МЗ

Когато болница изпрати „Зов за помощ“ и търси боб, леща и дърва за огрев ,тогава човек неминуемо си задава въпроса, колко по-дълбоко може да е дъното на едно здравеопазване.
Обществото като че ли малко свикна, след поредицата благотворителни кампании за болници през март и април, когато се търсеха предпазни маски, шлемове, респиратори и тн. В отговор на тези търсения и нужди, държавата и в частност министерство на здравеопазването откри дарителска сметка и пренасочи средства от Европейски програми. И вероятно другият въпрос, който възниква e „ къде са даренията“.

Отговорът на това питане и на онова за дъното се крият в долният текст. Той е цитат от обяснителната записка на Министерство на здравеопазването към последния отчет за извършените разходи за предотвратяване на разпространението и за лечение на Ковид, за периода 01.01.20г. – 31. 08.20г. Ето го и обяснението:
„Към 31.08.2020 г. по сметката са постъпили 5 313 966 лв., от които 1 339 115 лв. с изрична воля на дарителя са предоставени на лечебните и здравни заведения за подпомагане в борбата и предотвратяването на пандемия от COVID-19. Средствата са предоставени на лечебни заведения за болнична помощ и на Националния център за заразни и паразитни болести. От средствата, поскъпили без изрична воля на дарител по бюджетната сметка на Министерство на здравеопазването са преведени средства в размер на 3 500 000 лв. От тях за доставка на 20 633 бр. защитни облекла за многократна употреба по договор с „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД, разпределени чрез регионалните здравни инспекции са усвоените средства са в размер на 1 499 998 лева. С разликата ще бъдат закупени лични предпазни средства и др., необходими за работата на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на министерството.‘
От горепосочените повече от 1,3 млн. дарени с изрична воля на дарителя, 1,2млн. са предоставени на НЦЗПБ, чийто директор е проф. Кантарджиев. До края на юли, от средствата без дарителска воля, МЗ беше изразходило 1,5млн., с които купи предпазни облекла на български производители избрани по неясни критерии, чрез Булбио.

dareniq2
Очевидно от отчета, през м. Август от дарителската към министерската сметка са прехвърлени още 2млн. лева , които ведомството смята да похарчи за лични предпазни средства и други необходими за работата на второстепенните разпоредители на бюджета. В това число влизат НЦЗПБ, НЗОЗА, НЗРРБ, ИАМН, ИАЛ, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Домове за медико-социални грижи за деца, Центровете за кръводаряване, НЕЛК, Държавни психиатрични болници, РЗИ И ЦСМП, и т.н., все структури, за които се грижи министерството.


Друга подробност е, че през април министерството получи дарения от още 1 523 572,60 лв. (извън горните 5,3млн) от народното събрание, политическите кабинети и други. Всички тези средства също бяха разпределени към второстепенния им разпоредител – РЗИ, за закупуване на тестове за Ковид, към този момент не предоставяна информация как те са се разпоредили с тези средства, колко теста са купени, на каква цена, от кой и в кои лаборатории са предоставени.
Обобщено до тук от дарените 5 313 996лв. за второстепенните разпоредители са похарчени 3,2млн.лв и 1,5млн. за защитни облекла, за които не е предоставена информация нито за критерия за подбор на 3те фирми, които продават на различни цени, нито как са разпределени след закупуването им. Интересно би било да разберем колко лични предпазни средства и други неща за 2мн.лв. ще получи всеки от ЦСМП в страната и всяка от психиатричните болници
Но дори и да имахме цялата тази информация, тя не би отговорила на основните въпроси – защо здравното министерство ще похарчи 2млн.лв дарения за да подпомогне собствените си структури? Защо след като похарчи 1,5млн. за защитни облекла на определени фирми , 7 месеца след началото на пандемията, все още има болници, които търсят кой да им дари такива? И помним ли за какво беше открита тази дарителска сметка?
„Министерството на здравеопазването откри дарителска сметка за подпомагане дейността на лечебните заведения в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19“ – това е официално и обявяване и хората за това дариха.
Към 31.08.2020 г. по дарителската сметка средства от 5млн. са налични 473 680лв.,. От тях 430 259 лв. са постъпили по 1лв. от DMS кампания в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19. В този ред на мисли, дано от второстепенните структури на министерството да остане за картофи, боб, леща, брашно, олио, дърва за огрев и лични предпазни средства за болницата в Златоград, защото това е лечебно заведение, което има нужда от подкрепа в условия на криза, породена от Ковид, а горното да се надяваме, че е шега.

 

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up