Понеделник, Септември 20, 2021
Последвайте ни
НЗОК изнудва болниците, на които дължи пари

На проведеното вчера заседание на Надзорният съвет на НЗОК са приети условия и правила за изплащане на отчетената и неплатена дейност на болниците за 2015 и 2016 година. Самите условия и ред не са публикувани. Според два независими един от друг източника, Надзорният съвет на НЗОК е взел решение да постави като условие за изплащане на надлимитната дейност за 2015 и 2016 година, болниците да се откажат от лихвите за забава. На тези, които водят съдебни дела пък се поставя условие да се поискат прекратяване на делата и да заявят отказ от лихвите и съдебните разноски.

Изплащането на дължимите суми на болниците стана възможно след решението на Народното събрание, да разреши на касата да плати отчетената надлимитна дейност за 2015 и 2016 с излишъка от бюджета за 2020 година. Законодателят не поставя никакви условия за изплащане на дължимите суми. НЗОК знае както конкретната сума, дължима на всяка болница, така и банковите им сметки. Изпълнението на закона се свежда единствено до издаване на платежните нареждания от Управителя на касата.
Приемайки решение, с което поставя допълнителни условия за изплащането на дълга, на практика НС на НЗОК дописва закона за бюджета на НЗОК за 2020 година.
Законът за задълженията и договорите дава право на кредитора и длъжника да уредят спора по между си със спогодба. Когато обаче, длъжникът (НЗОК) постави на кредитора (болницата) като условие за изплащане на дълга, подписването на спогодба за отказ от дължими по закон лихви и разноски, това вече не е спогодба, а изнудване. На практика НЗОК казва на болниците или се отказвате от законната лихва или няма да получите нищо и това си е чист рекет.

Волята на законодателя е НЗОК да изплати безусловно дължимите суми. Едва след това, НЗОК би могла да предложи на всяка една болница доброволно да се откаже, ако желае от дължимите по закон лихви за забавата, като например ги дари на касата. Тогава вече не може да се говори за изнудване.
В този конкретен случай, болниците не са сами. Законът предвижда условията и реда за плащане да се съгласуват от Българския лекарски съюз. Нито съсловната организация, нито болниците са длъжни да приемат условия, които противоречат на закона и на добрите нрави. Да видим.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up