Събота, Октомври 24, 2020
НЗОК не плаща едни от най-важните изследвания в онкологията

Генетичното профилиране на онкологичните заболявания е ключово за определяне на лечението. Тези изследвания определят вида на образуванието, а въз основа на това се назначава вида терапия, която ще го повлияе максимално ефективно. В световен мащаб възможностите на генетичното профилиране на злокачествените образувания постоянно се разширяват. 
За съжаление България оглавява отрицателни статистики. Преживяемостта у нас при онкологични заболявания е значително по-ниска от средната за ЕС . През 2019г. 35 хиляди души а били диагностицирани за първи път.

Страната ни няма работеща национална ракова програма за превенция, що се отнася до лечението се наблюдава почти безпрецедентна държавна политика.
Въпросното генетично профилиране при онкологични заболявания се създава като амбулаторна процедура през 2018г. От тогава до сега и името и изискванията за сключване на договор за нея са се променили няколко пъти, докато се стигне настоящият Национален рамков договор. В първоначалният вариант, право да извършва тези изследвания има само Националната генетична лаборатория, която е на намира в СБАЛАГ „ Майчин дом“. В НРД 2020-2022 са направени промени. За сключване на договор на лечебно заведение с НЗОК по тази Апр са определени високи изисквания към персонала, изисква се и ISO 15189 сертификат. На тези условия отново отговаря само генетичната лаборатория към Майчин дом, според публичната информация на НЗОК.

Най-неприемливо е обаче, че държавата, в лицето на касата не заплаща тези изследвания. Определеният лимит в настоящото НРД е 1 брой, вероятно защото не може да е 0. Кой от тези 35000 случая ще получи безплатно изследване от НЗОК? Шансът да спечелиш от лотарията е вероятно е по-голям. Някои от генетичните изследвания, които трябва да определят лечението се заплащат от фармацевтични компании, но някои  пациентите си  ги плащат  сами. Липсата на ангажираност от страна на държавата остава необяснима. Минималната цена на една такова изследване е 500лв, в някои случаи може да достигне и до няколко хиляди. Но дори при минимален разход, изследванията за миналата година са стрували поне 17,5 млн. лв. Много повече, обаче е похарчено за последващото лечение – през 2018г. сумата платена за лечение на онкологични заболявания е над 415млн. лв. За това остава отворен въпросът, защо държавата плаща десетки хиляди лева за лечение на всеки пациент с онкологично заболяване, но отказва да започне да плаща предхождащото го изследване за 500лв, от което зависи самото лечение. Грешка в генетичното типизиране води до неправилно лечение, влошаване на болестта и пари за лекарства хвърлени на вятъра. Не могат да бъдат изключени и манипулация на резултатите в интерес на една или друга компания. Държавата ни обаче се е отказала да контролира процеса. „Спестява“ няколко милиона но вероятно губи десетки пъти повече, защото отказът от заплащане води и до липса на възможностите за контрол. Всъщност отговорността за най-важната дейност, свързана с изразходването на близо половин милиард лева от здравните вноски, държавата негласно е оставила на гърба на пациентите и производителите на лекарства.

Поискахме мнението на д-р Хелия Божилова, специалист по обща и клинична патология в Комплексен онкологичен център – гр. Шумен
„ Практиката, генетичните изследвания при онкологични заболявания да се плаща от ПРУ съществува от години и макар че не засяга пациентите, защото те не плащат нищо, тя противоречи на законодателството . Такава практика не може да се види никъде другаде, освен в България и Румъния.“
От друга страна, въпреки че не плаща за тези изследвания, НЗОК е определила интересни ограничения. Според НРД 2020-22,
„Не се разрешава използването на резултати от изследвания, финансирани от ПРУ, на предиктивни и прогностични биомаркери за определяне на лечение, заплащано от НЗОК, които НЕ са извършени от лечебни заведения, сключили договор с НЗОК, както и от институции, извършващи изследванията ИЗВЪН територията на РБългария.
Аргументациите са, че "АПр № 43 има основна цел да гарантира, че извършваните изследвания отразяват диагностичната и клиничната реалност възможно най-близко, като гарантира, че лабораториите, в които се извършват тези тестове, предоставят резултати, съгласно приетите международни стандарти за качество и покриват критериите за външен качествен контрол на сертифициращи органи от ЕС" . Но от тях не става ясно, защо се забранява ПРУ да заплащат изследвания в полза на трети лица в други държави, отговарящи на същите международни стандарти.

Разпоредбата към процедурата, обаче, не се прилагат за резултати от лабораторни изследвания, извършени на територията на други страни и заплатени от лица, различни от притежателите на разрешения за употреба (ПРУ), в полза на лицата, за които са предназначени.
Очевидно е, че НЗОК има проблем доверието към фармацевтичните фирми и подлага на съмнение резултатите, които биха могли да предоставят някои лаборатории у нас, различни от националната генетична лаборатория. Това подсказват изискванията за персонал, необходим за сключване на договор с НЗОК. Касата изисква процедурата да се изпълнява в лечебни заведения с лабораторни структури, в които се извършват едновременно дейности по специалностите обща и клинична патология и медицинска генетика, акредитирани или в процес на акредитиране по ISO 15189 и които разполагат с :
-Двама лекари с придобита специалност по клинична патология, преминали специализирани обучения за интерпретация на предиктивни и прогностични биомаркери, изработени чрез IHC и/ или ISH, удостоверено със съответни сертификати, а интерпретацията на съответните биомаркери по съответната методика е ежедневна рутинна практика за патолога и 1.1.2.

-Лекар с призната специалност „медицинска генетика“ и молекулярен биолог, който е преминал специализирани обучения за извършване и интерпретация на резултати, базирани на ISH метод, и техники за екстракция на ДНК/РНК от клетъчни и тъканни проби или течна биопсия Експертността на специалистите се доказва с дипломи и сертификати за работа със съответната методика, диагностична платформа и китове, а извършените изследвания са ежедневна рутинна практика за специалиста

- Двама молекулярни биолози или биолози, от които поне един с образователно квалификационна степен „магистър“, които са преминали специализирани обучения за извършване и интерпретация на резултати, базирани на ISH метод, и техники за екстракция на ДНК/РНК от клетъчни и тъканни проби или течна биопсия. Експертността на специалистите се доказва с дипломи и сертификати за работа със съответната методика, диагностична платформа и китове, а извършените изследвания са ежедневна рутинна практика за специалиста;

-.Двама медицински лаборанти, от които поне един е специализиран хистологичен лаборант. Лаборантите следва да имат специално обучение и рутинно да работят на автоматични плaтформи за изработване на имунохистохимия на предиктивни и прогностични биомаркери, което се удостоверява със съответните сертификати.
В България, според регистъра на БЛС, има 24 лекаря със специалност медицинска генетика, един от които не е в страната, а повече от половината са в София. Този факт, заедно с останалите изисквания, неминуемо води до резултата по това направление НОЗОК да има само един партньор – „Майчин дом“, където се намира Националната генетична лаборатория.

mdom
Тези изисквания, щяха да бъдат оправдани, ако в другата подобна Апр – 44, по която се извършват същите генетични изследвания, но само за рак на гърдата не е забелязваха някои съществени разлики. Първо генетичните изследвания за рак на гърдата се заплащат от НЗОК, за разлика от останалите, по тази процедура касата има 10 договорни партньора, защото изискванията са съвсем други. Не се изисква сертификат ISO 15189, структурата трябва да разполага с хирурзи, АГ, клинични патолози, анестезиолог, лекар със специалност клинична лаборатория и специалист по образна диагностика. При нея няма изискване за специалисти по медицинска генетика, биохимици, микробиолози и тн.
Обобщено, изследванията за генно типизиране на рак, без този на гърдата, по линия на НЗОК може да се правят в една единствена лаборатория, защото само тя отговаря на изискванията на касата, които изисквания според нея, гарантират верни резултати. Такава гаранция, обаче не се изисква за пациентите с рак на гърдата, следователно те може и да не са верни (по същата логика.)
Всичко това продължава с години. Пациентите плащат, фирмите плащат,  а касата?  Осигурено е най-скъпото лечение, но преживяемостта на болните е най-къса. Не трябва да има изненадани.

Абонамент за седмичния ни бюлетин!
captcha 
Трябва ли да се променят мерките срещу коронавируса?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up