Четвъртък, Август 05, 2021
Последвайте ни
Очертава се голям излишък в бюджета на НЗОК

НЗОК публикува информация за изплатените средства на болниците до края на месец юли 2020 година. Сумата е в размер на 1 милиард и 311 милиона лева. Още 180 милиона лева са отчетени от болниците за месец август или общо към 1-ви септември касата има разходи (платени и начислени) за около 1,5 милиарда лева. Според Закона за бюджета на НЗОК за 2020 година за болнична помощ са предвидени 2 милиарда и 247 милиона лева. Ако добавим към тях 50 милиона лева от резерва, който е на стойност 139 милиона лева ще получим сумата от 2 милиарда и 300 милиона лева. Това са парите, които болниците би трябвало да получат през 2020 година от НЗОК.

Разликата между сумата по бюджета - 2,3 млрд, лева и разходите до края на август – 1,5 млрд. лева е точно 800 милиона. С тях трябва да се плати дейността на болниците за 3 месеца - септември, октомври и ноември (декември винаги се плаща от бюджета за следващата 2021 година). Това прави средно месечно 267 милиона лева(800:3). За сравнение до края на август, болниците са получили средно по 167 милиона лева. Могат ли да вдигнат приходите си със 100 милиона на месец? Изключено.
Нека приемем, че за оставащите три месеца, болниците ще достигнат планираните обеми, отговарящи на средно месечен разход от 187 милиона лева, на базата на който е разчетен бюджета. Да добавим 10%, с колкото се увеличиха цените на Клиничните пътеки от 1-ви август и ще получим число от порядъка на 200-210 милиона на месец или 600-630 милиона общо. Остават между 170 и 200 милиона лева, от които 75 са определени с последното изменение на закона за изплащане на надлимитната дейност за 2015 и 2016 година.
Тази проста сметка показва, че към 31 декември ще останат най-малко 100 милиона лева по перо болнична медицинска помощ. Сума от такъв порядък ще остане и от дейностите в извънболничната помощ – ПИМП, СИМП, МДД и ДП.
При плащанията за лекарства не се наблюдава икономия, но там правилата не позволяват преразход.

Следователно, ако не бъде платена до края на 2020 година, сума от порядъка на 200 милиона лева по бюджета на НЗОК, ще бъде безвъзвратно загубена за здравната система.
Искаме ли това? Интерес от заплащането на тези пари имат не само медиците и фармацевтите. Интерес имат и пациентите, защото това, което НЗОК не плати, плащаме ние от джоба си. За това нивата на доплащане у нас, достигат до 50% от стойността на услугата и са най-високи в целия Европейски съюз.
Може ли това да се промени? Може! Слава Богу, законодателят е предвидил възможността за излишък от средства по бюджета и е дал законодателно решение за това. Съгласно § 1. (2) от ПЗР на ЗБНЗОК за 2020 година „Неусвоените средства до 30 септември 2020 г. за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 за медицински и за дентални дейности след осигуряване на финансирането по § 10 може да се използват за плащания само за медицинските и денталните дейности по същите редове при условия и по ред, определени съвместно от Надзорния съвет на НЗОК и управителния съвет на Българския лекарски съюз, съответно Българския зъболекарски съюз.“
30 септември е след две седмици, така че госпожи и господа от органите по прагараф 1, запретвайте ръкави. Не чакайте последния момент, за да не стане като миналата година с парите за тази година да се плаща авансово следващата.
Д-р Стойчо Кацаров

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up