Вторник, Ноември 30, 2021
Follow Us
317-те респиратори, закупени от министерството станаха 100

Министерство на здравеопазването публикува отчет на изразходваните средства за борба с Ковид-19. Този път той наистина прилича на отчет на ведомство, за разлика от предхождащите го „записки по българската пандемия“. От отчета, обаче става ясно, че 317-те респиратори, закупени със средства от ОП Региони в растеж, за които по ЗДОИ получихме информация от бившият здравен министър – Кирил Ананиев, че са разпределени в 48 държавни болници, всъщност са 100.


Хронологично по този въпрос е налична следната информация. От една страна МЗ публикуваше отчет на разходите от дарения на официалният си сайт. Според последната такава, към 30 юни:
„Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. с общ бюджет 40 439 291 лева, Министерство на здравеопазването е сключило договори в размер на 22 132 767.49 лева за доставка на 317 броя апарати за белодробна вентилация“.

Тъй като „сключило договори“, не означава „получило“ поискахме по ЗДОИ справка, колко респиратора са закупени и къде са разпределени. Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж ” 2014-2020 г.
По въпрос: 1. Колко броя апарати за белодробна вентилация са закупени със средства по „Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.?
Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. са закупени 317 бр. апарати за инвазивна дихателна вентилация.
По въпрос: 2 В кои лечебни заведения са разпределени закупените апарати, моля да уточните колко броя в кое лечебно заведение.
Закупените 317 бр. апарати за инвазивна дихателна вентилация са разпределени към лечебни заведения - търговски дружества с държавно участие, както следва:.......“.
Информацията е получена на 21 юли.

В средата на август, МЗ публикува отчет за разходите на ведомството във връзка с борбата с Ковид-19 до 31 юли. От него става ясно, че по проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж ” са закупени 100 респиратора.
2.1. Проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Общият бюджет на проекта е 40 439 142 лв. Усвоените средства по проекта са в размер на 16 439 142 лева, както следва: 2.1.1.Придобиване на нефинансови активи – 4 248 373 лв. за плащане на доставка на респиратори, от които са доставени 100 броя и доставка на 6 бр. машини за екстракция на нуклеинова киселина ExiPrer16DX.“ .
Респираторите са платени по два договора единият с Китай, от 27 март по който са пристигнали 45 бр. и се очакват още 5 и договор с Vyaire Medical Products Ltd, сключен след проведена от ЕК поръчка за закупуване на респиратори за нуждите на държавите членки и подписано на 15.04.2020 г – 55 броя.

Всъщност 317 респиратора няма. В официалния отчет на МЗ от 30 юни, към този момент са били доставени 45 бр.
Въпросните международни договори не се откриват никъде, те не са публични, макар че са платени с бюджетни средства. Според прессъобщението на МС респираторите от Китай са на стойност 30 хиляди евро за брой. За сравнение, през април, болницата в Кюстендил набираше средства за закупуване на респиратор на стойност 37 400 лева, с включена инсталация и обучение.
За останалите 55 респиратора цената не е обявена, а в отчета е упомената общата стойност за 100 респиратора и 6 машини за екстракция на нуклеинова киселина ExiPrer16DX. Въпросните 6 машини пък не фигурират като разход в публикуваните до 30 юни справки.
Обобщено – МЗ е закупило със средства от ОП региони в растеж между 100 и 317 респиратора и е разпределило всичките или някои от тях. Стойността на покупката не е съвсем известна, но от това, което е ни е споделил Министерският съвет е видно, че цената не е неизгодна и е почти двойна на пазарната. Освен, че цената е двойна, 5 от тях не са пристигнали, почти 6 месеца след поръчката.
Следва да се има предвид също и че преценката за нужда от закупуване на респиратори е била напълно погрешна. Според изнесените от Министерството на здравеопазването през месец март данни, в страната има разкрити над 2400 интензивни легла с респиратори. Със заповед на здравният министър за лечение на пациенти с Ковид-19 бяха определени 1200. В нито един момент от началото на март до сега, броят на болните, настанени за лечение в интензивни отделения не е надхвърлил 70, половината от които не са включени на командно дишане.
Следователно, освен всичко казано, това са пари хвърлени на вятъра. Нанесена е щета на бюджета и са облагодетелствани трети лица. Дали е направено с умисъл или от глупост и дали действията на длъжностните лица представляват престъпление е преценка, която може да направи прокуратурата.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up