Петък, Януари 21, 2022
Follow Us

Министерски съвет внесе днес в деловодството на парламента законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК, с който се урежда изплащането на надлимитната дейност, става ясно от сайта на Народното събрание. Според записаното в проекта тя ще бъде изплатена при наличие на неусвоени средства от здравноосигурителни плащания за болнична помощ в размер на до 75 млн. лв.

Предвидено е да бъдат заплатени отчетените, но неизплатени дейности от изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2015 и 2016 г., в рамките на финансовите параметри на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Установяването на стойностите на незаплатени дейности ще се извършва чрез проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК и ще се заплаща при условия и по ред, определени съвместно от надзорния съвет на НЗОК и от управителния съвет на БЛС.“

В мотивите към законопроекта са посочени и данни от Информационната система на НЗОК, обобщени в национален мащаб, според които стойността на незаплатената дейност над утвърдените стойности за 2015 г. възлиза на 50 253 000 лв., а неизплатените средства за главници по заведени дела срещу НЗОК са 22 443 000 лв. За 2016 г. надлимитната дейност е на стойност 28 627 000 лв., а на главниците - 15 476 000 лв.

Уточнени са и дължимите суми за следващите две години като за 2017 г. надлимитната дейност е на стойност 50 182 000 лв., а главниците възлизат на 48 922 000 лв. Незаплатената дейност над утвърдените стойности към 31 март 2018 г. възлиза на 6 392 000 лв., като за тази стойност няма данни за изплатени средства от НЗОК за главници по заведени дела.

Неразплатените средства за отчетена и извършена дейност, в случай че проверките не са приключили, ще се преведат по сметка за чужди средства на НЗОК, за да послужат като източник за финансиране през 2020 г. или 2021 г., става ясно още от мотивите към проекта.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Одобрявате ли новите противоепидемични мерки?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Гост · преди 1 години
    А стига бе има извършена дейност която не е заплатена Смятам че лекуваните пациенти са платили много повече
Трябва да сте вписан за да изпратите коментар.
отсъства символ.

Log in or Sign up