Вторник, Януари 18, 2022
Follow Us
ИАМН си раздадоха 50 хил. лева бонуси за 2-то тримесечие

Изпълнителна агенция медицински надзор са си раздали близо 50хил.лв. бонуси за второто тримесечие на 2020, през първото това беше невъзможно заради обявеното извънредно положение. Агенцията не е многочислена 106 щатни бройки общо, организирани общо в 4 дирекции. Допълнителното финансово стимулиране е за постигнати резултати и е разпределено във всички дирекции.

В първата дирекция - „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване се организира документооборота, деловодната и архивната дейност; координира дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица, осъществява дейностите по управление на човешките ресурси на агенцията, участва в организирането на дейностите, свързани с промоция и популяризиране на донорството и трансплантацията в обществото, поддържа интернет сайта и тн. Щатните бройки определени за тази дирекция са 22, а сумата изплатена за второто тримесечие като допълнителна е 9572лв или по 435лв на човек, при оптимално запълнени щатни бройки и по равно разпределени средства.
Дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“ се занимава с процедурите по регистрация на лечебните заведения, води регистър на лечебните заведения, участва в извършването на проверки, изготвя становища, осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е изпълнителният директор или агенцията. В тази дирекция работят 15 души, които а взели по 515лв. средно аритметично.
Дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистирана репродукция“, контролира и координира трансплантациите, вноса и износа на органи и тъкани във всеки един етап от процеса. Дирекцията наброява 13 души, които са взели средноаритметично по 446лв.
Дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“ е най-голямата дирекция на агенцията. Тя извършва проверки за спазване на правата на пациентите, за спазване на медицинските стандарти, извършва контрол върху качеството на предоставените медицински грижи и тн. В нея работят 52 човека, които са си разделили общо малко над 25хил. лв.
Постигнатите резултати
Бонус за постигнати резултати се начислява за точно и в срок изпълнение на поставените задачи. Не знаем какви задачи са им поставяни, но ако са били броят на донорите и трансплантациите да намалеят драстично, то тогава резултатите наистина са постигнати. В противен случай е спорно за какво изобщо получават възнаграждения, да не говорим за допълнително финансово стимулиране.
Дирекцията, която отговаря за трансплантациите е постигнала толкова завидни резултати, че вероятно ще остане в история с това. От началото на годината в страната има 3 трупни донора и това е няколко пъти по-нисък резултат, в сравнение с която и да е година от 2013 насам. Трансплантациите от трупни донори от началото на годината у нас са три, според сайта на агенцията, защото още не са отразили в статистиката последната донорска ситуация, която приключи преди близо месец.

iamn transplJPG

Освен почти липсващите трансплантациите от трупни донори, прави впечатление и друго, не по-малко тревожно от първото. Според сайта на ИАМН, у нас за 2020г. няма извършена нито една бъбречна трансплантация от жив донор. За сравнение, през миналата година броят на бъбречните трансплантации в България е 36, 13 от жив и 23 от трупен донор. Подобна е картината при чернодробните трансплантации, през 2019 те са 14 общо от жив и трупен донор, а през 2020г. едва 4.

 

По отношение на извършените проверки – резултатите от тях не са публични, в някои случаи дори не се уведомяват заинтересованите лица. За цялото първо полугодие агенцията е извършила едва 29 планови проверки или средно по 14,5 на тримесечие и е съставила само няколко акта.
Какво се случва след извънредните и проверки също не е ясно. Типичен пример за това е проверката, която контролният орган трябваше да извърши по отношение на сигналите, че някои лечебни заведения изискват тест за Ковид, платен от пациента, преди прием в болница. Освен, че отказаха да ни предоставят резултатите от проверките под предлог, че не ги картотекират по вид на сигнала, а по вид на подателя, са публикували становище по казуса, в което някак са успели да обобщят, „че повечето сигнали се потвърждават“ и са заключили, че PCR тест за Ковид не може е условие за прием в болница същото, което заяви и МЗ доста преди тях. Два месеца и половина - толкова отне на агенцията да цитира правата на пациентите и прессъобщението на МЗ, без обаче да информира нито санкционирани ли са лечебните заведения, нито възстановени ли са парите на пациентите.
И така 50хил. лв. бонуси, за резултати, които нито са видими , нито се усещат. Предстои им и увеличение на заплатата, заедно с тази на други държавни служители. Дано тогава резултатите им станат неоспорими, защото иначе би било редно да започнат да си даряват заплатите в полза на пациентите, които са принудени да се трансплантират в чужбина.

 

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Подкрепяте ли депортирането на Новак Джокович от Австралия?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Гост · преди 1 години
    Държавна агенция всеки си мечтае да работи в такава защото хем си имат отпуски хем болнични хем получават премии резултати няма т.е има де всичко е законно няма нарушения да сте чули за открито нарушение не
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up