Петък, Октомври 30, 2020
10 хил.лв. става таксата за обучение на бъдещите български лекари

Колко струва обучението по медицина в България, тази толкова скъпа и нужна на страната ни специалност и има ли морална граница, която не бива да се минава? На фона на извънредното положение, увеличената безработица и понижения БВП. На фона на приказките за сериозна финансова криза и все по-ясно очертаващия се недостиг на медицински персонал, в МУ-Варна и в МУ-Пловдив годишната такса за студентите по медицина, платена форма на обучение, вече е над 10хиляди лева.

Как се определя таксата
Калкулацията на таксите обучение на студенти за 2020/21 учебна определя от базовия норматив (693 лв.) се умножи по коефициентът, който за тези магистърски програми е 8.50 – определен с постановление на мс и отново се умножи по коефициента за комплексна оценка за качеството на обучение, определен по методологията на рейтинговата система на висшите училища. Този коефициент отразява резултатите на висшето училище варира всяка година и се публикува в сайта на МОН. По-високият коефициент е оценка за по-добро обучение в съответното професионално направление на всяко висше училище.
От всички медицински университети у нас, коефицинатът за комплексната оценка е най-висок МУ-Пловдив 1,57, следвам от МУ Варна и МУ-София по 1,53 и тн.
Тези коефициенти на практика определят сумата, която ще плати държавата за студент в съответната специалност. Или за студентите по медицина в МУ-Пловдив тя ще предостави 9248лв. на студент, За МУ-Варна 9012лв., за МУ-София 9012лв. Студентите от т.нар. Държавна поръчка доплащат около 1000лв., а останалите плащат цялата сума. През  2019/2020г. таксата е била около 7хил. увеличена е с над 40%.
През 2020/21 студентите, които се обучават срещу заплащане в МУ-Варна и МУ-Пловдив ще трябва да платят съответно за Медицина – 10,212.00лв. и 10 448.09лв.

Ключът е в закона
 Законът за висшето образование, изменен тази година,  дава интересни възможности:
От една страна чл 21, ал. 2 и 3:
„2.Право на висшето училище да урежда устройството и дейността си в собствени правилници в съответствие с този закон;
3. самостоятелно определяне на научно-преподавателския състав, на условията за приемане и формите на обучение на студентите, докторантите и специализантите;“

От друга чл. 95 ал. 4 :
„Размерът на таксите за обучението по чл. 21, ал. 2 и 3 и по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б" се определя, като към средствата за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и 3, се добавя размерът на таксата по ал. 2 за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии..“

И от трета: чл. 95 ал. 2:
„Таксите за обучение в държавните висши училища и научните организации по чл. 47, ал. 1 се определят от Министерския съвет в годишен размер. За някои категории студенти и докторанти академичният съвет може да определя такси в намален размер от утвърдените от Министерския съвет.“

Адекватни ли са таксите

Колосалните такси, очевидно не са незаконни. МУ-Варна се е позовал на чл. 95.ал. 4, МУ-Пловдив на чл. 95. Ал. 4 и чл. 21 ал.2. и така с топката в двора на министерски съвет, ще започне новата академична година, но само за тези, които успеят да си платят. Но адекватни ли са таксите ? Все пак говорим за най-бедната държава в ЕС, на която медицинските кадри постоянно изтичат зад граница. Говори се за финансова криза, за икономически последствия от наложените мерки заради пандемията. Говорим за студенти, останали в България. За бъдещите български лекари. Колко биха платили тези студенти, ако се бяха родили другаде или бяха заминали?
Италия - Медицински университет Милано такса за италиански студенти 1650 евро, а за чуждестранни 4800 евро.
Франция - Сорбоната 6 500 eвро на година. В Германия годишната такса е няколко стотин евро, а в Чехия в Charles University Прага, обучението на чешки език е безплатно и пр. Макар че таксата определена от университетите в чужбина сама по себе и не носи много информация, защото трябва да бъдат взети предвид и факти като условия за прием, стандарт на живот, качество на обучението, възможности за развитие, стартова заплата и дори ако щете възможност за нисколихвени банкови заеми, все пак може да се каже, една част от българските студенти по медицина се обучават в университети, които поддържат високо европейско ниво, поне що се отнася до заплащането.

Проблемите, които произтичат от решението на вузовете ( еднолично или не) да увеличат таксите от 7 на 10 хил. лева са не само морални, но и опасни. Освен, че ясно очертават една тенденция характерна и за други сектори у нас, породена от действия, които превръщат  хората в цифри, статистика и просто им слагат цена, с така формираните такси се създава благодаатна среда за корупция, защото  на дневен ред излиза въпросът : целта да съанеш лекар в България оправдава ли средствата от 60хил.лв?

Проблемът е и че много от тези студенти са в заварено положение, те са приети при определени условия, с фиксирани такси, които сега се променят. Принципът за заварено положение, може и да не бъде спазен. Така обучаващите се оказват в ситуация, в която са принудени да прекъснат обучението си по средата, когато вече са вложили много средства в него, обикновено от кредити. Оказва се, че страната ни вместо да търси начини да възпроизведе и задържи медицински кадри, тя насилствено ги унищожава.
Възниква и въпросът защо тези студенти да учат в България и какво може да им даде тя? Защото европейското ниво у нас приключва там, където свършват таксите и започват заплатите, боят и работата на 2 места.

Когато фокусът е друг

Когато фокусът е друг, начин има и проблемите са решими, когато финансовата страна не е единствената водеща. Пример за това е МУ София, който е в същата коефициента рамка като МУ Варна, но е постъпил различно.
Академичният съвет се е позовал на чл. 21 ал. 2 и 3, на правото си да взима решения и определил такса за обучение срещу заплащане на студенти по медицина 2020/21 -  6908лв., като от средствата за издръжка по професионално направление при изчисленията са взети 2/3, а не цялата сума. Освен това разрешава:
„ АС разрешава на студентите от направление „Обществено здраве“, които се обучават в платена форма на обучение по изключение да заплатят за третия семестър на уч. 2020/2021 г. / за разработване на дипломна работа / такса в размер на 600 лв., предвид извънредното положение и наложилото се дистанционно обучение.“

Студентите по медицина от варненския университет са написали жалба до Президента, в която питат:
„Защо при изключително тежката ситуация в момента и задаващата се икономическа криза, с промени в закона за висшето образование се въвежда тази „ограбваща“ и дискриминираща българските студенти такса. Защо таксите се определят от сухи формули, къде останаха мисълта и разума при вземане на решения в извънредни ситуации?“

И молят, да им бъде дадена възможност да завършат при условията при които са приети, за да станат един ден български лекари. Лекари, които очевидно, не уважаваме още от сега.

Абонамент за седмичния ни бюлетин!
captcha 
Трябва ли да се променят мерките срещу коронавируса?
 

 

 

 

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  лекар · преди 2 месеца
  Няма никакво значение с колко не влизаш. Или се класираш или не. В някой държави таксата за обучение по медицина достига до милион долара. Всеки си прави сметката. Държавната поръчка не е атавизъм. Необходима е за да могат да влязат хора с високи интелектуални възможности и ниски финансови. Бих предложил да няма входящ изпит, както е например във Франция, а първата година да е ситото. Така ще влязат хора, които не са само с механична памет.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  futurehealth · преди 2 месеца
  банка за стволови клетки https://www.future-health.bg/
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Млад лекар · преди 3 месеца
  Покрай Ковид кризата всички МУ си качиха лекциите за он-лаин обучение.
  Който се интересува да се запознае и тогава преценете нивото на обучение - истинска трагедия.
  А, какво да говорим за чуждоезиковото обучение - повечето хабилитирани НЕ ГОВОРЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гост2 · преди 3 месеца
  Много точно написано
  Поздравления за Ръководството на МУ-София
  За другите Медицински Университети
  Явно Ви Трябват Много $$$
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гост · преди 3 месеца
  На какво отгоре таксата в Пловдив е най-висока, като половината преподаватели са над 75 години. Преподаването е от миналия век!!!
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Пловдив · преди 3 месеца
  На какво отгоре МУ-Пловдив с най-висока такса. В половината катедри преподавателите са над 75 години.
  Преподаването е от миналия век!!!!
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гост · преди 3 месеца
  Много неточно написана статия. Това все пак е платеното обучение. Има си и държавна поръчка. Като не можеш да плащаш, учиш за КСК и влизаш редовно.
  • Публикуването на коментара е спряно.
   Гост3 · преди 3 месеца
   За яснота - Студентите платено обучение са се явявали на КСК и са с много високи приемни балове. Само стотни ги делят от тези, влезли в държавната поръчка, която е с много ограничени бройки и съществуващи квоти.
  • Публикуването на коментара е спряно.
   expert-o · преди 3 месеца
   държавната поръчка е социалистически атавизъм
 • Публикуването на коментара е спряно.
  един · преди 3 месеца
  Мак толкова не бива . И то сега при тази икономическа ситуация , като се добави политическата става съвсем предозирано.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up