Петък, Октомври 22, 2021
Follow Us
Болниците не печелят от пациенти с КОВИД-19

Цената на Клинична пътека № 104, която е определена за лечение на болни с КОВИД-19 е 618 лева, съгласно НРД 2020-2022. Има още две Клинични пътеки, по които може да бъде отчетено лечението, чиито цени са от същия порядък. Печелят ли болниците от прием на пациенти с КОВИД-19?
Да направим проста сметка. Печалба ще има, ако разходите на болницата за лечението средно на един болен са по-малко от приходите, тоест по-малко от 618 лева. Няма нужда да се влиза в детайлите на разходите, достатъчно е да ги сметнем през броя на пролежаните дни.

Според Заповед № РД-01-371/30.06.2020 година на министъра на здравеопазването, пациентът може да бъде изписан, ако е изпълнено едно от следните две условия:
Да са изминали поне 10 дни от появата на симптоми и поне 3 дни след това без симптоми
Да са получени два отрицателни PCR теста.
В първият случай, след изписване болният се поставя в задължителна изолация в домашни условия за още 14 дни.
Според множество проучвания отрицателен PCR тест може да се получи най-рано около 10 дни след появата на първите симтоми. Инакубационният период на заболяването е между 2 и 28 дни. Следователно времето за получаване на два отрицателни PCR теста при даден болен е най-малко 10 дни, но може да е и месец. За да не се пилеят средства за тестове, практиката е те да се назначават след изтичане на срока на първото условия – 10+3 дни. Добавете ден-два за получаване на резултата и получавате минимален престой от поне 15 дни.
Тези срокове се отнасят за леките случаи на заболяване. При тежките случаи и настъпването на усложнения лечението може да продължи с месеци. Болницата, обаче няма право да отчете повече от една Клинична пътека в рамките на един месец, независимо дали болният е бил лекуван 15 или 30 дни. Дори да приемем, че всички болни престояват точно 15 дни, то сметката не излиза 618 лева, делено на 15 прави точно 41 лева на ден. Ако престоят е един месец, на ден остават грубо по 20 лева. Опитайте се да намерите хотел, който ще ви предложи цена от 20-40 лева на ден за all inclusive. А в болницата освен храна и нощувка има разходи за изследвания, лекарства, заплати на висококвалифициран персонал и др., тоест цената трябва да е много по-висока от тази в хотела. Само за ориентация, средният разход на пациент на една средно голяма (не луксозна) болница е от порядъка на 200 лева и това е преди КОВИД–19, а сега със сигурност е по-голям.
Тази сметка доказва съвсем ясно, че от финансова гледна точка, болниците губят от приема на пациенти с КОВИД-19. Колкото повече болни приемат, толкова повече загуби ще натрупат. Това не се променя от заплащането на 1000 лева на персонала, зает с обслужването на болни с КОВИД-19, защото те се предоставят директно на част от персонала и не влияят на финансовия резултат на дружеството. Освен преките загуби, многопрофилните болници, които лекуват пациенти с КОВИД-19, имат и косвени загуби, защото пациентите с други заболявания предпочитат да проведат лечението си в болници, в които няма пациенти с КОВИД-19.
На фона на това искането за увеличаване на цената на КП № 104 е напълно основателно. Може освен това да се помисли и за условията и сроковете за дехоспитализация, така че да се намали болничния престой, а от там и разходите на болниците.
Д-р С. Кацаров

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Тодорова.А · преди 1 години
    Болниците не печелят от клинични пътеки и това е ясно откакто съществуват тези пътеки -няма стойност на лекарски сестрински и санитарен труд -осчетоводени са само консумативите на ниво 19век -Болниците печелят от т.нар избор на екип и доплащане за консумативи които касата не покрива -това е законоустановен рекет спрямо пациентите в България независимо кой колко здравни осигуровки получава
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up