Понеделник, Юни 21, 2021
Последвайте ни
Как НАП може да ви "отнемe" здравните права

Казусът е многогодишен и касае вероятно стотици или дори хиляди български граждани, които без да имат каквато и да било вина падат в капана бюрокрацията, носят последствията от чужди грешки и накрая плащат за тях .
Такъв с случаят с работниците от обявеното преди два дни в несъстоятелност предприятие Ремотекс М. Историята  с предприятието е

известна в медийното пространство още от 2019г., когато работниците спират да получават заплати. През есента на миналата година, голяма част от тях напускат, такива са намеренията и на И.Д.(един от работниците, чието мнение потърсихме), но му е открито онкологично заболяване и излиза в шест месечен болничен, а когато се връща вече е почти невъзможно да напусне, защото предприятието практически е останало без администрация и няма кой да прекрати трудовите договори. Това е и основната  причината за всички, останали и до днес в предприятието на трудов договор работници. От началото на годината работодателят е престанал да внася и здравните осигуровки на работниците.
Законът за здравното осигуряване гарантира, че „Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е по вина на работодател или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не по вина на задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ) не ги лишава от осигурителни права.“
Законът дава, но НАП не дава. Оказва се, че всички работници са с прекъснати здравноосигурителни права.
На основание на закона, И.Д се обръща към териториалните НАП и НОИ за изясняване на случая, отговарят му, че правата са прекъснати защото не са внесени осигуровки на негово име и толкова, за другото не знаели.
За да потвърдим знанието и незнанието на Национална агенция по приходите в Стара Загора, се обадихме и ние, да попитаме
„Ако работодателя не внася осигуровки, ще бъдат ли прекъснати правата ни“
Типично по българо—административно ни беше отговорено, нещо съвсем различно то това, което питаме. Пренасочиха ни към онлайн системата за да проверим прекъснати ли са ни ЗОП и ни обясниха, че юни и май все още не са отразени.
Втори опит: „Ако работодателя не внася осигуровки, може ли да бъдат прекъснати здравните ни права“ и вече получаваме нещо като отговор:
- Ако само не е внесъл осигуровките, няма да са ви прекъснати, но ако не е подал декларация 1, може и да са.
И ние на основание на ЗЗО питаме защо, когато е разписано друго и получаваме финалният отговор:
-Едно е да не се внасяне, съвсем друго да не се подава декларация.
Така НАП Ст. Загора „изясниха“ случая за данъкоплатеца.
Проблемът с декларация 1, всъщност е от 2005г., когато е разписана Наредба 8. Тъжното е, че наредбата е отменена през миналата година, когато е разписана новата Наредба 13, която е наследила голяма част от проблемите на старата.
Въпреки, че всички трудови договори се регистрират и прекратяват в НАП в тридневен срок, агенцията изисква от работодателите ежемесечно да подават тази декларация, за всеки от служителите, с която да препотвърждават неговото съществуване, месечно възнаграждение, работно време и т.н., всичко останало, което е описано в ТД.
Декларацията е обвързана с всяка част от дейността на НАП, която касае здравно-осигуреното лица.
„ Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите: от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец..“

„Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1“

 

„Изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ от декларация образец № 1 се определят, както следва:
от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски в т. 22 от декларацията, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фондовете на държавното обществено осигуряване, без размера на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“;“ – т.н. всяко едно изчисление на осигурителната вноска, вкл. и тези от фонда за гарантирани плащания, НАП прави на основание декларация 1, вместо на основание регистриран трудов договор. И така, когато работодателя не подаде тази декларация поради някаква причина, например липсата на администрация, работникът престава да бъде здравноосигурено лице за НАП.

Такъв вероятно е случаят и И.Д, който е с онкологично заболяване и колегите му, някои от които по майчинство, с хронични заболявания и прочие. Във всички случи те са лица на трудов договор, които освен, че не са получавали възнаграждения от месеци, вече са и здравни неосигурени. По вина на работодателя и за сметка на тях самите, защото наредбата предвижда санкции за наподадена декларация, но те не компенсират работника нито му възстановяват правата.

Излиза, че ако работодателя извърши едно нарушение – не плати осигуровките ще търпи последствия, но ако извърши две нарушение не подаде и декларация 1, последствията ще бъдат облекчение, защото работникът ще бъде принуден да си плати здравните осигуровки сам.

Тук възникват няколко въпроса
Къде са институциите, които трябва да защитават работниците, като здравно осигурени лица и защо изискване, което е в техен ущърб не само функционира с години, но се и препотвърждава отново през миналата година?

Защо изобщо има трудов договор, когато НАП практически го обезличава при липса на декларация?

Как и на какво основание се издава наредба, която отнема права, дадени със закон?

Във всички случаи, И.Д., който ни потърси и всички в неговата ситуация, остават безсилни пред българския бюрократичен произвол. Той недоумява защо един онкоболен пациент, останал без заплата от работодателя си, на всичко отгоре ще трябва и да плати неговите задължения към НЗОК за последната половин година. Потърпевшите само от това предприятие са над 50 човека, а в страната за всичките години, са вероятно хиляди.

Поредните хиляди български здравноосигурени лица, с права само на хартия. Права заличени с един подпис на министър Горнов и права без стойност за която и да е институция у нас.
Можем да питаме също къде са синдикатите? Нали всички такива наредби минават за одобрение в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Можем, но няма да ги питаме, защото знаем отговора.

Ваксинирахте ли се?

 

 

 

.

 

 

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up