Неделя, Септември 19, 2021
Последвайте ни
Героите, които забравяме

Помощник-фармацевтите обикновено са извън светлината на прожектора. За тях се говори рядко, дори сега, когато водят битка, рамо до рамо със своите колеги магистър-фармацевти.
За трудностите по време на пандемия разговаряме с Лиляна Петрова - председател на УС на Българската асоциация на помощник-фармацевтите.


Г-жо Петрова, какви затруднения изпитват помощник фармацевтите в момента?
Ако трябва да говоря за проблеми, свързани с Covid-19 и мерките за ограничаване на неговото разпространение, то колегите имаха същите проблеми, пред които се изправиха и другите медицински специалисти – недостатъчни лични предпазни средства и дезинфектанти, трудности, свързани с овладяване на породилото се напрежение сред хората, претоварен режим на работа и допълнителен стрес от многото неизвестни за новото заболяване.
Дейността в аптеките трябваше за много кратък период да се реорганизира, съобразно новите изисквания и заповедите на министъра на здравеопазването за осигуряване на безопасен режим на обслужване на хората посетили аптеките.
Всички ние се оказахме в извънредно положение, непозната за обществото ни като цяло, но високият професионализъм се проявява точно в критични моменти, затова искам да поздравя колегите, че не се поддадоха на породените от ситуацията умора и напрежение, а напротив - мобилизираха се и дадоха своя принос за бързо установяване на нормален и ефективен работен режим в аптеките.
Заради критичната ситуация понякога имаше проблеми с ненавременни доставки на заявени от аптеките лекарствени и други продукти със значение за здравето на хората.
Относно личните предпазни средства – отправихме писмено искане до министъра на здравеопазването да бъдем включени в списъка от специалисти, на които ще се осигурят такива от държавата. Тъй като това не се случи, наложи се колегите сами да си закупят предпазни средства и консумативи, за да си осигурят защита. Трябва изрично да се признае приносът и на много работодатели, които осигуриха за работещите в аптеките лични предпазни средства - маски, шлемове,ръкавици,защитни прегради и др.
Освен това,получихме дарение на защитни маски от Българската организация по верификация на лекарствата. Същите се разпределиха със съдействието на регионалните колегии на Българския фармацевтичен съюз,и по воля на дарителя да стигнат до общо 10 000 магистър-фармацевти и помощник-фармацевти. Предстои да направим анализ за това дали и до колко споменатото дарение е разпределено, съобразно планираното.
Освен защитните облекла
Извършваха се и проверки от контролните органи, които в условията на извънредна обстановка на моменти създадоха погрешно впечатление в обществото, че умишлено се спекулира с цените на актуалните за момента продукти – маски, дезинфектанти, спирт и др. В тази връзка, следва да се поясни, че ценообразуването не е в обсега на дейност на помощник-фармацевтите, с изключение на случаите, предвидени в закона ,когато помощник-фармацевтът е и ръководител на аптеката.Но въпреки това е важно да се знае, че цените на отпусканите в аптеката продукти се определят, съобразно цените, посочени във фактурите на доставчиците.А специално лекарствените продукти имат законово фиксирани пределни продажни цени. В този смисъл, не може да се говори за спекула, при положение, че самите доставни цени на продуктите се повишават, а оттам и цената към крайния потребител.
Искам да подчертая,че професията на всички работещи в аптеките кореспондира с грижа към хората и е подчинена на високи професионални и етични норми .
Какъв е статута на вашата професия в момента
Професията помощник-фармацевт има вече 60 годишна история. През всичките тези години колегите я практикуват със знания,любов и професионализъм и с действията си доказват нейната значимост за функционирането на аптечната система.
Помощник-фармацевтите се обучават в Медицински колежи към Медицинските университети и получават диплома за висше образование със степен Професионален бакалавър.
Това ги превръща във важен фактор за нормалното функциониране на аптечната система в България.
Важно обстоятелство е, че нашата професия е включена в Списъка на регулираните професии.
И като такава, получи своята национална представителност на 06.06.2019 г. ,когато със заповед на министър на здравеопазването се учреди съсловната организация на помощник-фармацевтите - Българска асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ).
Вменените от държавата функции на съсловната ни организация я определя като важен фактор за бъдещото професионално развитие на помощник-фармацевтите.
Предвид посочените факти може да се направи обоснован извод, че институциите дават високо признание на нашата професия и значимостта й в сектор здравеопазване.
Неоспоримо е,че аптечната система има нужда от своите помощник-фармацевти,които са повече от 5000.
Досега с колегите изминахме дълъг път на утвърждаване, труден и понякога трънлив.
Но се надявам, че с подобряване на диалога между БАПФ и институциите предстоят законодателни промени.,които ще са в полза както на съсловието, така и на обществото.
Използвам възможността да изкажа лична благодарност към колегите - в малки и големи градове, в открити и в болнични аптеки за това, че въпреки обстоятелствата, въпреки трудностите и неуредиците, те са винаги на линия и на разположение в работния график на аптеките, за да помагат на хората със своите знания и опит.
Убедена съм,че работейки професионално и всеотдайно , те получават най-важното признание - това на пациентите, и затова ги окуражавам да упражняват професията си със самочувствие и удовлетвореност.

 

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up