Неделя, Септември 19, 2021
Последвайте ни
COVID-19 и етническите малцинства

Ефектите на COVID-19 върху здравето на расовите и етническите малцинствени групи все още се изследват, но настоящите данни предполагат непропорционална тежест от заразяване и смърт сред расовите и етническите малцинствени групи. Скорошен доклад на CDC MMWR включващ данни за раса и етническа принадлежност на 580 пациенти, хоспитализирани с лабораторно потвърден COVID-19, установява, че

45% от лицата, за които има данни за расова или етническа принадлежност, са бели, в сравнение с 55% от хората в заобикалящата общност. 33% от хоспитализираните пациенти са чернокожи макар че са 18% от общността и 8% са испаноговорящи, а представляват 14% от общността. Тези данни предполагат свръхпредставяне на чернокожи сред хоспитализирани пациенти. Сред смъртните случаи на COVID-19, за които има данни за раса и етническа принадлежност, се идентифицира следната смъртност сред лица: от чернокожи / афроамериканци (92,3 смъртни случая на 100 000 население) и испаноговорящи / латиноамериканци (74,3), които са значително по-високи от тези на белите (45,2) или азиатските (34,5) лица. В момента се провеждат проучвания за потвърждаване на тези данни, разбиране и потенциално намаляване на въздействието на COVID-19 върху здравето на расовите и етническите малцинства.
Фактори, които влияят върху здравето на групата на расовите и етническите малцинства:
Условията, в които хората живеят, учат, работят и играят, допринасят за здравето им. Тези състояния с течение на времето водят до различни нива на здравни рискове, нужди и резултати сред някои хора от определени расови и етнически малцинствени групи.
Разликите в здравето между расовите и етническите групи често се дължат на икономическите и социалните условия, които са по-често срещани сред някои расови и етнически малцинства, отколкото при белите. В извънредни ситуации тези условия могат също да изолират хората от ресурсите, от които се нуждаят, за да се подготвят и да реагират на огнища.
Условия на живот
За много хора от расови и етнически малцинствени групи, условията на живот могат да затруднят следването на стъпките за предотвратяване от заразяване от COVID-19 или да се потърси лечение, ако се разболеят.
• Възможно е членовете на расовите и етническите малцинства да живеят в гъсто населени райони поради институционален расизъм под формата на сегрегация на жилищни жилища. Хората, живеещи в гъсто населени райони, може да се затруднят в прилагането на мерки за превенция като социално дистанциране.
• Изследванията също така сочат, че расовата жилищна сегрегация е основна причина за различията в здравеопазването. Например, расовата жилищна сегрегация е свързана с различни неблагоприятни резултати за здравето и основните здравни състояния. Тези основни състояния могат също да увеличат вероятността от тежко заболяване от COVID-19.
• Много членове на расови и етнически малцинства живеят в квартали, които са по-далеч от хранителни магазини и медицински заведения , което затруднява полагането на грижи, ако са болни и възможността да се запасяват с провизии, които биха им позволили да останат у дома.
• Домакинствата от много поколения , са по-често срещани сред някои семейства от расови и етнически малцинства това , може да затрудни предприемането на предпазни мерки за защита на по-възрастните членове на семейството или изолиране на болни, ако пространството в домакинството е ограничено.
• Расовите и етническите малцинствени групи са силно представени в затворите, затворите и центровете за задържане , които имат специфични рискове, дължащи се на съвместно живеене, обща храна и други.
Работни обстоятелства
Видовете работа и политики в работната среда, където хората от някои расови и етнически групи са силно представени, също могат да допринесат за риска да се разболеят от COVID-19. Примерите включват:
• Критични работници: Рискът от заразяване може да бъде по-голям за работници в основни отрасли, които продължават да работят извън дома, въпреки огнища в техните общности, включително някои хора, които може да се наложи да продължат да работят на тези работни места поради икономически обстоятелства..
o Латиноамериканските работници представляват 17% от общата заетост, но представляват 53% от селскостопанските работници; Чернокожите или афроамериканците съставляват 12% от всички заети работници, но представляват 30% от медицинските сестри. 7
• Липса на платен отпуск по болест: Възможно е работниците без платен отпуск по болест да продължат да работят, дори когато са болни по някаква причина. Това може да увеличи експозицията на работниците спрямо други работници.
• Латиноамериканските работници имат по-ниски нива на достъп до платен отпуск, отколкото белите работници.
Основни здравни състояния и по-малък достъп до грижи
Съществуващите здравни различия и бариерите пред получаването на здравни грижи прави членовете на много расови и етнически малцинствени групи особено уязвими при извънредни ситуации в областта на общественото здраве като огнища на COVID-19.
• Липса на здравно осигуряване: В сравнение с белите, латиноамериканците са почти 3 пъти по-склонни да бъдат неосигурени, а афроамериканците са почти два пъти по-склонни да бъдат неосигурени. Във всички възрастови групи чернокожите са по-често съобщават, че не са могли да посетят лекар през последната година заради големите разходи.
• Неадекватният достъп се обуславя и от дългогодишно недоверие към системата на здравеопазването, езикови бариери и финансови последици.
• Сериозни основни заболявания : В сравнение с белите, при чернокожите американци се наблюдава по-висока смъртност, както и по-висок процент на разпространение на хронични заболявания. 1
• Стигмите и системните неравенства могат да подкопаят усилията за превенция, да увеличат нивата на хроничен и токсичен стрес и в крайна сметка да поддържат различията в здравеопазването.

Подобни данни бяха изнесени и във Великобритания, след анализ на вестник Гардиън
Констатациите потвърждават съмненията, че малцинствените групи са изправени пред най-голям риск. И те за първи път показват, че районите с високо население на етнически малцинства в Англия и Уелс са склонни да имат по-висока смъртност.
Анализът на Guardian установява, че от 12 593 пациенти, починали в болница до 19 април, 19% са чернокожи, азиатски и етнически малцинства , въпреки че тези групи съставляват само 15% от общото население в Англия.
Eдно от обясненията защо броят на починалите от коронавирус е значително по-голям при чернокожи и хората от етнически малцинства е демографията. – пише The Guardian. Дори предвид регионалните различия има несъответствие. По-специално, ако вземете предвид, че етническите малцинства като цяло са по-млади - особено важно за Covid-19, където 90% от смъртните случаи са при хора над 60 години – етническaтa несъразмерност става още по-осезаема.
Съпътстващите заболявания могат със сигурност да играят роля. Цветнокожата популация, където несъответствието изглежда най-голямо, е особено засегната от хипертонията. Диабетът е три пъти по-висок в тази етническа група. И двете условия ще повишат риска от смърт, след заразяване с Covid. Допълнителният проблем е, че тези състояния се появяват в по-млада възраст при чернокожи. Въпреки това, трябва да се има предвид, че със сигурност възрастните хора с африкански произход не пушат толкова много, така че имат по-малко респираторни заболявания, имат по-нисък процент на ракови заболявания и коронарна болест. При азиатското население историята е малко по-различна, но отново има четирикратно повече диабет и кръвното налягане се повишава с възрастта повече при южноазиатците в сравнение с европейците.
Генетиката звучи като удобно условие за да се почувстваме спокойни, но не е така. Етническата принадлежност е сложна социокултурна наука и не е част от биология. Изследванията досега не успяха да намерят генетично обяснение за етническите разлики при хроничните заболявания, тоест всички трябва да бъдат еднакво отговорни към здравето си.

Етническите малцинства са прекалено представени в професии с висок риск, включително здравни работници, в транспортния сектор и работа в магазини. Ясно е, че има огромно количество хетерогенност, но като цяло етническите малцинства са по-склонни да живеят в лишения, гъсти, пренаселени градски райони и е по-вероятно да бъдат в неравностойно положение. В някои случаи съставът на домакинствата може да играе роля, особено в азиатските домакинства, в които няколко поколения живеят заедно.
Така, заради професията и условията на живот, те са по-малко способни да се изолират ефективно социално и много по-вероятно е да бъдат изложени на високи дози от вируса. Има някои предположения, че колкото по-голяма е „дозата вирус“, на която сте изложени, толкова по-вероятно е заболяването да се окаже фатално. Това е може би една от причините дори доста млади здравни работници да се поддават на болестта.
Доказателствата за етническите различия в поведението при търсенето на здравни грижи са доста объркани и трябва да обърнем внимание, че това са доста разнородни групи. Например, чернокожите е по-малко вероятно да се консултират за хронични заболявания като диабет, но това не означава, че при остро състояние няма да го направят.
В крайна сметка става въпрос за неравенства в здравеопазването, за лишения и богатство и за това колко важен е социално-икономическият статус при определяне на здравните резултати. Това не е просто етническа история, а засяга всички нас.

Ваксинирахте ли се?
 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up