Вторник, Януари 18, 2022
Follow Us
Ние сме толкова силни, колкото най-уязвимите в нашето общество

Глобалното огнище на COVID-19 хвърли светлина върху уязвимостта на хората, живеещи с психично неразположение. За хората с психични проблеми, предизвикателствата на COVID-19 се усложняват от прекъсването на услугите, бариерите пред достъпа до психично здравеопазване и по-високия риск да станат жертва на насилие и дискриминация. Онези, които са бездомни, са лишени от свобода или са затворени в институции трябва да бъдат защитени.

Хората с проблеми с психичното здраве са изложени на особен риск от заразяване с вируса поради недостатъци в системите. Публичните власти трябва да предприемат спешни мерки, за да защитят благосъстоянието им и да осигурят достъп до жизненоважни услуги в този период на криза. - предава euronews

Изолацията има отрицателен ефект върху психичното здраве
Тъй като повечето държави са въвели изолация, хората са принудени да се самоизолират. Самоналожената изолация обаче противоречи на нашия социален инстинкт да търсим утеха, заобикаляйки се с другите. За хората, живеещи с психично неразположение, изолацията може да изостри съществуващите проблеми. Самоизолацията може да предизвика усещането за самота, което е свързано с засилените депресивни симптоми, самоубийството, повишен риск от болестта на Алцхаймер и други преживявания, засягащи психичното здраве. Липсата на услуги и поддържащи взаимоотношения прави по-голямо предизвикателството за хората с дългосрочни психични проблеми да поддържат напредъка си по възстановяване.

 

„Останете у дома“ - но какво ще стане, ако сте без дом?
Приблизително 700 000 души спят навън всяка нощ в Европа. Много хора, живеещи на улицата, са с влошено психично здраве . Това, че няма къде да отидат, също увеличава риска от заразяване с коронавирус. Предаването на болестта в това високорисково население също е трудно за задържане. Гарите, метрото или автобусите - често срещани убежища за бездомни - са рискови за разпространението и предаването на коронавирус. Това носи своите проблеми във време на пандемия, защото общи предпазни мерки - самоизолация, повишена хигиена или строгото физическо дистанциране - не са вариант в пренаселените убежища.
Хората с проблеми с психичното здраве са изложени на особен риск от заразяване с вируса поради недостатъци в системите за психично здраве. Публичните власти трябва да предприемат спешни мерки, за да защитят благосъстоянието им и да осигурят достъп до жизненоважни услуги в този период на криза. –казва Дженифър Оройлидис
Освен това стигмата и дискриминацията създават допълнителни бариери за бездомните хора с психични проблеми, пред възможността да се защитят от COVID-19. Експертите са с ограничен достъп до здравни грижи и са дълбоко загрижени за смъртността сред тази уязвима група. Става ясно, че защитата на хората, които нямат дом, е важен елемент и има нужда от по-широк, всеобхватен отговор на службите по общественото здраве, особено в извънредни ситуации. По същия начин хората, живеещи в институции или затвори, са изложени на повишен риск от заразяване с коронавирус.
Затворени лица с психични проблеми са в риск
Великобритания отчете първия си случай на COVID-19, в затвор на 26 март. Опасенията за безопасността на лишените от свобода, които често са с влошено психично здраве, поради лошите условия в затворите, се е увеличила.
Върховният комисарят на ООН по правата на човека Мишел Башелет заяви, че страните имат отговорността да защитават задържаните лица, COVID-19 започна да нанася удари по затворите, затворите и центровете за задържане на мигранти, както и социалните домове и психиатричните болници
За да се подобри ситуацията и да се защитят правата на хората, лишени от свобода, от съществено значение са достъпът до информация и подходящите здравни грижи, включително психично здраве . Също толкова притеснителна е съдбата на хора, живеещи с психично неразположение, с ограничен достъп до институции на фона на коронавирусната епидемия.
Отговорност за защита на лицата, живеещи в институции
Ситуацията за хората с психични проблеми, живеещи в институции и психиатрични заведения, е особено тревожна, предупреди специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, Каталина Девандас. Те могат да бъдат изложени на повишен риск от заразяване с COVID-19 в резултат на пренаселеност и антисанитарни условия. Липсата на надзор от семейството им поради изолация ги излага на риск от малтретиране . "Ограничаването на техния контакт с близки хора оставя хората с увреждания напълно незащитени от всякаква форма на злоупотреба или пренебрегване от институциите. Държавите имат засилена отговорност към това население поради структурната дискриминация, която изпитват."
Обществените власти имат отговорността да осигурят психично здраве за всички граждани. Ние сме само толкова силни, колкото и най-уязвимите в нашето общество. – казва Дженифър Оройлидис , журналист и асистент по комуникации в Mental Health Europe
Лицата, засегнати от тежко психично заболяване, имат малка възможност да се предпазят от заразяване с COVID-19, ако трябва да останат в институциите. В Гърция психиатричните звена заключват хората в стаите им, като ги лишават от мобилните им телефони и достъпа до интернет. А болница в Южна Корея съобщи, седем смъртни случая в своя психиатрично отделение а повече от 300 случаи на инфекции, бяха потвърдени от Център за психично здраве в Ухан . До този момент първите случаи са регистрирани и в американски институции .
Ограниченият достъп до здравни услуги е нарушение на правата на човека
Вследствие на глобалната пандемия многобройните служби за психично здраве се закриха поради липсата на фокус върху социалните грижи от страна на публичните власти. Липсата на достъп до тези жизненоважни услуги отнема на хората с психични проблеми основните им човешки права. Без незабавна намеса, последиците от настоящото бездействие от страна на правителствата ще доведат до дългосрочно отрицателно въздействие върху икономиките и общностите, като същевременно ще оставят хиляди хора, изпитващи проблеми с психичното здраве, без грижите, от които толкова спешно се нуждаят.
Във времена на голяма несигурност гражданите търсят от своите правителства лидерство. Коронавирусната криза е болезнено напомняне, че реформата в сектора на психичното здравеопазване е отдавна просрочена. Глобалната пандемия хвърли светлина върху уязвимостите, причинени от структурна дискриминация, практики на изключване и дискриминационно законодателство, които трябва спешно да бъдат разгледани - по време на настоящата извънредна ситуация и след това. Обществените власти имат отговорността да осигурят грижа за психичното здраве за всички граждани, защото ние сме само толкова силни, колкото и най-уязвимите в нашето общество.

Източник: Еuronews

Подкрепяте ли депортирането на Новак Джокович от Австралия?

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up