Неделя, Септември 19, 2021
Последвайте ни
На колко е равно 1,6:1 от 0 ?

Националната здравно осигурителна каса е издала указание за дейността на лечебните заведения за болнична медицинска помощ за диагностика, лечение и въвеждане на карантинен режим при пациенти COVID-19, с което се разрешава, лечебните заведения, които нямат сключен договор по клинична пътека 104, ( пътеката за лечение на Covid-19), защото не отговарят на общите условия, да имат право да сключат временно такъв в условията на извънредно положение.

НО
Но при условие, че Лечебните заведения за болнична помощ преди сключване на анекс попълват декларация, в която удостоверяват, че са създали необходимите минимални условия за диагностика, лечение и карантина на случаи с COVID19 по КП № 104 при спазване на противоепидемичните изисквания. По-голямото НО е, че според издадените указания преди заплащане на случаите по КП № 104 РЗОК извършва контрол.
С други думи, за да сключат анекс изискването е болниците сами да гарантират за себе си, че отговарят на изискванията, а контролът ще е преди заплащането. Не става ясно защо РЗИ не направят проверка, дали болниците отговарят на „минималните изисквания“ за да подпишат анекс за КП 104 още преди подписването, а контролът ще се осъществява след време, когато вече дейността е открита и осъществена.
Тук трябва да се отбележи, че изискванията за сключване на договор по тази клинична пътека включват, инфекциозно отделение, клинична лаборатория, образна диагностика. По отношение на персонала се изисква лекар със специалност инфекциозни болести, лекар със специалност клинична лаборатория и лекар със специалност образна диагностика, но в самото НРД е предвидено, За кодове на заболявания J11.1 ( което ни касае в случая) и други, в условия на епидемия на територията на дадена област, когато на територията на областта няма разкрита инфекциозна клиника/отделение, болните могат да бъдат хоспитализирани в ЛЗ от съответната област разполагащо с детско отделение и/или терапевтична клиника/отделение с разкрити легла за изолация на инфекциозно болни (със самостоятелен санитарен възел). Посоченото изключение е допустимо само за периода на епидемията.
Въпросното указание завършва така:
Тези указания не променят договореностите в НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. между НЗОК и БЛС и действат за срока на обявеното извънредно положение в Република България.
А на колко е равно 1.6:1 от 0?
В НРД ясно е записано, че минимум 50% от приходите на болниците трябва да се отделят за заплати в съотношение лекар: медицинска сестра 1.6:1. Това уравнение освен, че непроработи изобщо, съвсем скоро ще придобие верен отговор 0, предвид, че приходи в болниците почти няма, след обявяване на извънредното положение. Отмяната на профилактичните прегледи, ограничението за движение даде сериозно отражение на немалка част от лечебните заведения. И ако новоприетият закон предвижда все пак някакви компенсации за бизнеса, то за болниците са предвидени единствено аплодисменти. 
Лимитите
Според НРД 2020-2022 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения ( КП 104) е с лимит 6 358 броя пациенти по 618 лв. на брой. Толкова, са и сега, макар че на всички е разрешено да се присъединят към нея. Тези лимити се въвеждат на исторически принцип и данни от предходни години и едва ли са в излишък. Въпреки че имаме регистрирани едва 243 болни, редно е да се помисли и за това, в създалата се ситуация на допълнително разкриване на легла и присъединяване на нови болници чрез анекси.

Магдалена Василева

Ваксинирахте ли се?

 

 

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up