Събота, Октомври 23, 2021
Follow Us
Удължава се срокът на решенията на ТЕЛК и на протоколите за лекарства

С Указ на Президента, днес в Държавен вестник бе обнародван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно § 20 на същия служебно се удължава срока на решенията на трайно намалена работоспособност:

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.
Хората, чиито решения попадат под тази разпоредба не са длъжни да правят каквото и да е в срока на извънредното положение. Те ще имат на разположение два месеца след отмяната на извънредното положение да подадат документи за преосвидетелстване.
Удължаването на срока не се отнася за Решенията на ТЕЛК, касаещи временна неработоспобност – за повее от 6 месеца в рамките на една година и за повече от 12 месеца в две последователни години.

С параграф § 21. служебно се удължава срока на всички протоколи за скъпоструващо лечение:
Срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, който изтича по време на действие на този закон, се удължава служебно от Националната здравноосигурителна каса за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна при условия и по ред, определени от
Националната здравноосигурителна каса.
Пациентите с протоколи не е необходимо да предприемат нищо и в този срок ще могат да получават лекарствата си както и до сега. Те ще имат два месеца да извършат необходимите процедури за удължаване на срока на изтеклите протоколи.

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up