Вторник, Ноември 30, 2021
Follow Us
Краят на здравното осигуряване

Философията на поправки в здравните закони от последната година отнеха и последната надежда, че намерението за демонополизация е сериозно намерение на управляващата партия. Когато целта ти е да премахнеш монопола, то логично е да предприемеш стъпки за децентрализация и либерализация на здравната система.
Такава стъпка би била остойностяване на основния пакет на медицинските дейности, изваждане на бюджета на НЗОК от Консолидирания държавен бюджет, диференциране на здравните вноски и пакети, въвеждане на индивидуални партиди за всеки осигурен, разрешаване на приватизация на лечебните заведения, подготовка за промяна в структурата и модела на управление на НЗОК, премахване на забраните за разкриване на нови лечебни заведения, създаване на възможности за сключване на договори с изпълнителите и изменението им по всяко време на годината,

създаване на възможности за разкриване на нови легла и нови дейности в лечебните заведения по всяко време на годината, създаване на възможности за аутсорсинг на дейности, премахване на лимитите в болничната и извънболничната медицинска помощ, либерализация на пазара на лекарства и др.
За съжаление предприетите изменения през последните години са в обратната посока – на централизация и засилена регулация, до степен, че в днешната здравна система не остана почти нищо от въведения преди 20 години модел на здравно осигуряване.
Нарушени са изцяло основни принципи на здравното осигуряване, като този, че парите следват пациента.
Вторият стълб на доброволно здравно осигуряване беше изтрит от закона, а изградените по него дружества ликвидирани.
Моделът на управление на НЗОК бе сменен. Членовете на ръководните ѝ органи са или правителствени служители или изцяло зависими от него лица, което премахна обществения характер на институцията, превръщайки я в част от държавната администрация.
Преговорите за НРД отдавна не са свободно договаряне на равнопоставени партньори. Сега всичко се определя от НЗОК, а БЛС има право да се съгласи.
Приходите и разходите на НЗОК се определят от министъра на финансите. Бюджетът на НЗОК е част от консолидирания държавен бюджет и е следствие на национално преразпределение на данъчните приходи, а не на търсене и предлагана не отделните медицински услуги. Здравната вноска има всички характеристики на подоходен данък - задължителна е, облагат се всички граждани за всички доходи в един и същи размер - 8%. Здравни вноски плащат около 2 милиона души, но права на здравноосигурени имат над 6 милиона души.
Пакетът от услуги, за който се плаща се определят от министъра на здравеопазването без никакви разчети дали заложените дейности отговарят на планираните финанси.
Вместо заплащане за свършена работа, болниците вече получават годишен бюджет, чието надхвърляне е забранено със закон. За да няма никакво съмнение за намеренията, болниците, в това число и частните, ще се отчитат на всеки три месеца досущ, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на министерството на здравеопазването.
Броят на разкритите легла в болниците е лимитиран и не може да се променя. Договорите с НЗОК са фиксирани и вида на клиничните пътеки не може да се променя.
От тази година, лекарствата и медицинските изделия за всички болници ще се осигуряват с централизирана доставка от министерството на здравеопазването.
Със закон е забранено на НЗОК да сключва договори с нови лечебни заведения или за нови дейности в съществуващите. Нови болници могат да се разкриват само с разрешение на Министерския съвет.
Чрез Националната здравна карта се постави началото на районирането на медицинската помощ. Процесът ще бъде завършен с подготвяната нова структура на НЗОК, разделяща страната на 6 района, в които ще се лекуваме по местоживеене.
С наредби се определя колко броя лекари на колко разкрити легла трябва да има във всяко отделение.
НРД определя вида и срока на трудовите договори в болниците, как да харчат приходите си, в това число и каква част да отиват за заплати и в какви съотношения за различния персонал. Лекарите, специализиращи по държавна поръчка вече се задължават да работя три години в страната по специалността.
С прекъсване от няколко месеца си имаме отново Правителствена болница.
На практика няма нито една дейност в сферата на здравеопазването, която да не е поставена под правителствен контрол. Чрез медицинските стандарти и фармако - терапевтичните ръководства държавната регулация навлезе в самата медицина. Радетелите за държавна намеса в здравеопазването могат да са щастливи.
От тук до превръщането на медицинската помощ в административна услуга има само една крачка. Почвата е подготвена и няма да е никак трудно например частните болници да бъдат извадени от системата на задължителното здравно осигуряване и оставени без договори с НЗОК. Може да не е наведнъж, а дейност след дейност, като се почне от най-добре платените. Анонсите за едно такова действие дори вече са направени публично от най-високи политически нива, присъстват в партийни програми и което е най-жалкото, се радват на широко одобрение, благодарение на пропагандата през последните няколко години, водена и от ляво и от дясно.
Още по-лесно е да се сложи край на първичната извънболнична помощ, а днешните джипита да станата отново участъкови лекари на заплата в съответните поликлиники, които така и не бяха приватизирани. Колко общопрактикуващи лекари биха могли да работят без договор с НЗОК и да преглеждат само срещу заплащане от пациента?
Привържениците на модела Семашко могат да ликуват.
Защо това да е лошо?
Ако си млад и здрав няма нищо страшно. Ако работиш в приближена на властта болница и си добър в кариеризма също не е толкова лошо.
В крайна сметка, ако мнозинството от хората искат държавно здравеопазване, рано или късно ще си го получи, в едно с мизерията, дефицитите и кражбите, ниското качество и затруднен достъп до модерно лечение. Тогава някой може да пита – защо не ни казахте?
Е, казахме ви!
Д-р С. Кацаров

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  гост · преди 1 години
  гладна кокошка просо сънува!
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Проф.В.Борисов · преди 1 години
  Да, д-р Семерджиев, логично разсъждаваш. Но моята реплика не бе адресирана към системата Семашко (това е ясна изчерпана тема), а просто името, личността Семашко. Защото не трябва с това име да оправдаваме нашите неудачи. Нека се вгледаме в себе си... Що се касае за термина, който употребих "гнили корени", имам предвид точно писаното от теб - гнилото управление на системата, то е корена на несполуките след 2000 година. Едно компетентно управление, един европейски мениджънт нямаше да допусне кумулиране на проблеми, довели до сегашните ни лутания.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Илко Семерджиев · преди 1 години
  Бевъридж пък е английски социалист, но не името на персоната и личните му характеристики са от значение. Тук става въпрос за системи, чието функциониране е непълноценно като цяло, въпреки отделни успешни инициативи. Системата "Семашко" е абсурдна защото постулира "безплатно" здравеопазване, което навсякъде по света донесе един и същ резултат - амортизация и фалит, съпътстваща деморализация и корупция поради незащитен интерес на медицинските специалисти. Здравеопазването си има своята икономика, която не може да бъде пренебрегвана, лекарите имат своите интереси, които не могат да бъдат подчинявани на пропагандата за "безплатност" и манипулирани с "клетви". Системата "Семашко" е недоразумение каквото беше и социалистическия лагер с неговия комунистически идеал. Колкото до "гнилите корени" на здравното осигуряване у нас - такива няма, има лошо управление.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Проф.В.Борисов · преди 1 години
  С респект към аналитичния текст на д-р Стойчо Кацаров, който винаги ме е впечатлявал с будна мисъл, ще си позволя малък коментар не по общия проблем, а само по един въпрос: С какво ни е виновен Николай Семашко, за да му приписваме някаква ВИНА за нещо, което не е сторил, да превръщаме името му в синоним на злото? Това е дълга тема, по която съм готов за еднодневна дискусия. Тук само искам да запитам дали пък Семашко не е бил някой олигофрен? Знаем ли кой е Семашко, знаем ли, че на неговите инициатива още през 30-те години на миналия век завиждаха АМЕРИКАНСКИ експерти и широко го цитираха, като в онази епоха го назоваваха "велик реформатор" (притежавам цитатите)?... Нека напомня: Семашко не е пролетарий, той е руски ДВОРЯНИН, интелектуалец от висок ранг, дълги години емигрант в Западна Европа, познава модела Бисмарк в детайли с неговите светли и сенчести страни. Пред личности като Семашко всяка нация би могла да се прекланя... А за българския хаос в здравната система нека търсим безпристрастно, неполитизирано, експертно и откровено точна къде са корените! Да изкореним гнилите корени!!
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up