Вторник, Ноември 30, 2021
Follow Us
Новият НРД продължава да пречи

Председателят на БЛС, д-р Маджаров, е изпратил писмо до управителя на НЗОК д-р Дечев с молба спешно да се обсъди указание за прилагане на НРД предвид изтичащи срокове. Новите изисквания затрудняват общински болници в опитите им да сключат договор с НЗОК. Една от спънките е

, че за клинични пътеки, за които е разрешено да се изпълняват от 1во ниво на компетентност, макар и по изключение, новият рамков договор изисква те да имат отделение или клиника по анестезиология и интензивно лечение. Друга спънка е, че в алгоритъма за Хирургично лечение на изгаряния с площ от 50/0 до 10 0/0 при възрастни и до 3 0,4 при деца е посочено: „За изпълнение и отчитане на пътеката задължително се изисква консултация със специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия, работещ в клиника/отделение по изгаряне”, от БЛС настояват да се има предвид, че за тези консултанти не важи изискването да оказват консултативна медицинска помощ само в едно лечебно заведение за болнична помощ.“
Ето и цялото писмо на БЛС:

„Във връзка с постъпили сигнали от общински болници-писмено и по телефона , за проблеми при сключването на договор с НЗОК, Ви моля в спешен порядък да обсъдим и изготвим указание, на основание чл. З от НРД за медицинските дейности 2020-2022, относно следното:
1. За клинични пътеки, за които е разрешено да се изпълняват от първо ниво на компетентност за съответната специалност при следните обстоятелства: в условия на спешност [по изключение/ за определени кодове на процедури, но в алгоритьма на пътеката е включено изискване на територията на лечебното заведение да има задължително „ОАИЛ/КАИЛ” - в тези случаи да се допусне лечебните заведения от първо ниво да осигуряват дейностите по интензивни грижи чрез легла за интензивно лечение в рамките на отделение по анестезия и интензивно лечение от първо ниво на компетентност или легла за интензивно лечение/интензивни грижи в рамките на други отделения или самостоятелни структури.
2. Относно изискванията, включени в таблиците по т. 2 от диагностичнолечебните алгоритми на клиничните пътеки и амбулаторните процедури за задължителните звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма, НЕНАЛИЧНИ на територията на лечебното заведение изпълнител, да се поясни следното:
- в случай, че в таблицата е посочено изрично къде следва да се намира съответното звено, се прилагат изискванията на алгоритъма на съответната КП/АПр;
- в случай, че в таблицата не е посочено къде следва да се намира съответното звено, лечебното заведение може да осигури дейностга чрез договор с друго лечебно заведение за болнична или извънболнична помощ на територията на страната, само ако посоченото звено липсва на територията на населеното място за следните звена: имунологична, цитогенетична, генетична лаборатория за метаболитен, ензимен и ДНК анализ, вирусологична, паразитологична, химико-токсикологична, нуклеарномедицинска лаборатория (вкл. радиоизотопна лаборатория), клинична патология и микробиология, магнитно-резонансна томография/компютьрна томография.
З. За КП .N2 232 „Хирургично лечение на изгаряния с площ от 50/0 до 10 0/0 при възрастни и до 3 0,4 при деца” в чийто диагностично-лечебен алгоритъм е посочено: „За изпълнение и отчитане на пътеката задължително се изисква консултация със специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия, работещ в клиника/отделение по изгаряне” да се има предвид, че за тези консултанти не важи изискването да оказват консултативна медицинска помощ само в едно лечебно заведение за болнична помощ.
Моля за бърз отговор от Ваша страна, предвид изтичащите срокове за сключване на договори с лечебните заведения за болнична помощ. Оставам на разположение за съгласуване и уточняване на конкретните срокове. „

 

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up