Понеделник, Октомври 26, 2020
Новата регулация на заплатите е лошо решение

Министерският съвет внесе в Народното събрание проект на закон за изменение на Закона за здравното осигуряване, с което се създава правна възможност с Националния рамков договор да се разпределя структурата на разходите за медицинския персонал. Точният текст гласи, че с НРД се приемат „изисквания относно структурата на разходите за персонал на изпълнителите на медицинска помощ от бюджета на НЗОК“.

Каква ще е тази структура на разходите беше изяснено при подписването на НРД на 23 декември миналата година, когато министър Аннаниев каза:
„В НРД е записано, че от приходите, които има лечебното заведение, не по-малко от 50 на сто да отиват за разходи за персонал. Не по-малко от 80% от тези 50% ще бъдат за медицински персонал. Съотношението в разходите за професионалистите по здравни грижи към лекарите ще бъде не по-малко от 1:1,6. По този начин ще бъдат формирани разходите за възнаграждения за медицинските сестри и лекарите“
Текстът ще засегне всички лечебни заведения, а не само болниците, както се говореше в началото.
Причината за въвеждането на тази нова регулация е договорката между Бойко Борисов и протестиращи медицински сестри в края на миналата година. Министерският съвет, Министърът на здравеопазването, Надзорният съвет на НЗОК и Управителният съвет на Българския лекарски съюз изпълниха поетия от Борисов ангажимент.
Тъй като в Националният рамков договор не може да се включи такова ограничение без законова делегация, се налага промяна в Закона за здравното осигуряване. Това пък наложи обнародването на новия НРД, да изчака приемането на закона.
Понеже новият НРД съдържа по-високи цени на повечето медицински дейности, мнозина се опасяват, че отлагането на влизането му в сила, води до финансови загуби за лечебните заведения. Според представители на БЛС, независимо, че по-високите цени не са влезли в сила, НЗОК ще плати по тях. Официално от ръководството на МЗ и НЗОК до сега не са коментирали казуса.
По-важно в случая е друго – как новата регулация ще се отрази на дейността на лечебните заведения? Ще доведе ли тя до по-качествена медицинска помощ, ще направи ли разходването на средства по-ефективно? Ще увеличи ли наистина възнагражденията на медицинските сестри и как това ще се отрази на възнагражденията на лекарите?
Високото качество е резултат на развитие на технологиите, повишаване на квалификацията и ангажираността на служителите. То се постига, чрез система от позитивни стимули на основата на конкуренция за доверието на потребителите. Въвеждането на еднаква структура на разходите на всички лечебни заведения, в това число и за възнаграждения на персонала, влошава конкурентната среда, както на пазара на медицински услуги, така и на пазара на труда в сектора. Влошената конкурентна среда е предпоставка за влошаване на качеството на медицинската помощ.
Централното определяне на структурата на разходите за всички, не значи все още еднакви възнаграждения на всички, но е голяма крачка в тази посока. Уравняването на възнагражденията е несправедливо, защото работниците и служителите имат различен принос в успеха на предприятието. Справедливо е тези с по-голям принос да получат и по-голямо възнаграждение и обратното.
Структурата на разходите е различна за различните лечебни заведения. Има разлика не само между различните лечебни заведения (за първична, специализирана, болнична помощ, рехабилитация, долекуване, хемодиализа, медико - диагостични лаборатории и др.), но и между тези от един и същи вид. Две болници със сходна големина могат да имат много различна структура на разходите, в зависимост от разкритите медицински специалности.
Структурата на разходите, освен това не е постоянна величина. Ако сте взели кредит или сте го изплатили, ако сте увеличили или съкратили персонала, ако сте разкрили нови отделения или сте закрили такива, ако са повишили данъците и осигуровките, минималната работна заплата или осигурителните прагове, тези и още много други фактори влияят на тази структура и то не по еднакъв начин за всички. Например, ако една болница изплаща задължения към кредитори, няма как да е еднаква структура на разходите с друга, която няма кредити и задължения.
Въвеждането на задължително съотношение на възнагражденията няма да се отрази на заплатите на лекарите и сестрите само, ако и до сега са били в същото съотношение. Ако въведеното съотношение 1:1,6 налага увеличение на заплатата на сестрите, то това може да стане само за сметка на заплатите на лекарите, защото общата сума за възнаграждения на персонала е крайно число и в нашия случай представлява процент от приходите от НЗОК, които пък са лимитирани. Ако например в едно лечебно заведение работят лекар и сестра и имат приход от 3000 лева на месец от НЗОК, който са разпределили в съотношение 2200 лв. за лекаря и 800 лева за сестрата, то по новите правила лекарят ще трябва да намали брутното си възнаграждение на 1846 лева, за да увеличи тази на сестрата на 1154 лева.
Въвеждането новата регулация е в противоречие с редица нормативни актове.
Аргументът, че с новата регулация се администрират публични средства не е верен. Тези средства могат да се назоват публични, само докато са по сметката на НЗОК. От момента на постъпването им в сметките на лечебните заведения-търговски дружества, те стават частни - част от имуществото на дружеството, с което съгласно Търговския закон, може да се разпореждат само неговите органи.
Новите регулации са в противоречие с чл. 19 на Конституцията, който прокламира, че „Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива”, а „държавата се задължава предотвратява злоупотребата с монополизма и да защитава потребителя.”
Новите регулации противоречат и на принципите на Договора за Европейския съюз, в чиито чл. 102 се забранява злоупотреба с господстващо положение, която поставя сключването на договори в зависимост от приемането на допълнителни задължения от другите страни, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.
Приемането на новите регулации ще бъде извършено и в нарушение на Закона за нормативните актове. Текстовете не са били подложени на обществено обсъждане, не е дадена възможност на гражданите и организациите а изразят свои мнения и предложения и не е направена задължителната в този случай оценка на въздействието, не са посочени целите, очакваните резултати, съответствие с правото на ЕС и финансовите последици. Изцяло са пренебрегнати изискванията и на Закона за ограничаване на административния контрол и административната регулация на стопанската дейност.
От така изложените аргументи може да се направи следния извод:
Предложението на Бойко Борисов, въведено като нова регулация на заплатите в ЗЗО и НРД е незаконосъобразно, икономически необосновано и ще има неблагоприятни последици, включително и върху качеството на медицинската помощ у нас.
Д-р Стойчо Кацаров


 

Трябва ли да се променят мерките срещу коронавируса?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Сестра · преди 9 месеца
  Ясно е, че мечтата на всеки работодател в България е да служителите да му работят безплатно, но няма как! Скоро ще свършат и пенсионерките, дето се хващат на каквато заплата им предложат, няма начин, това е решението, браво на Бойко Борисов и Ананиев, ако успеят да прекарат тези правила, може и да останат сестри в България, иначе догодина не 30 000, а доста повече няма да достигат!
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Един · преди 9 месеца
  Със сигурност с новите решения относно заплатите спира инвестиционната активност на лечебните заведения . Край на апаратура, офисна техника ,обзавеждане и т.н.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Димитров · преди 9 месеца
  Защо никой не коментира решението на ВАС за Основният пакет ,липсата на остойностяване и последващото сезиране на Прокуратурата от колегата д-р Тодоров?Юристите знаят какво следва при обнародването на НРД 2020.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  ОПЛ · преди 9 месеца
  В амбулаторията за първична помощ медицински персонал на заплата е само сестрата.При превод от 3000 лв,би трябвало заплатата и да е 1500 лв.,ако така е разписано в НРД.Единственото решение е сестрата да бъде освободена.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up