Събота, Май 30, 2020

Анализ за всяко тримесечие на просрочените задължения ще правят държавните и общински болници, както и онкологичните центрове и да го пращат в здравното министервтсво, като трябва да набелязват мерки за погасяването им.

Здравното министерство ще анализира отчетите, ще следи болниците спазват ли строги финансови стандарти. А при сериозни отклонения, управителите на болниците ще трябва в тримесечен срок да направят планове за преструктуриране и устойчиво развитие, съобщава в. „Дневник“.

Това предвижда проект на наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове. Документът е качен за съгласуване от здравното министерство и срокът за становища е до края на май.

Финансовите правила, които ще трябва да спазват болниците, изискват още обществени поръчки на стойност над 70 000 лв. да могат да се обявяват само след предварително уведомяване на министъра на здравеопазването.

Не се позволява и увеличаване на просрочените задължения повече от стойността на просрочията за миналата календарна година.

Управителите на болниците ще трябва да определят и приоритетност на просрочените задължения като целта е да се гарантира изплащането на заплатите и недопускане на увеличаване на задълженията. Те ще разработват и вътрешни правила за управление на задълженията, за удовлетворяване на кредиторите и за действия по предотвратяване предприемането на обезпечителни мерки срещу лечебното заведение.

Идеята е всички болници да се управляват по еднакви правила, което да позволи създаването на единна база данни с цел сравнения и анализи, взимане на управленски решения.

Наредбата регламентира и това как болниците да набират персонал, да има равни условия при подбор и ясно заплащане. Въвежда се задължението да има вътрешни правила за набиране и подбор на кадри, определяне на трудовите възнаграждения, повишаване на квалификацията и професионално развитие на персонала. Едновременно с това трябва да бъдат въведени критерии и правила, по които да се определят средствата за работна заплата в съответното лечебно заведение, включително и допълнително материално стимулиране.

В мотивите здравното министерство посочва, че с въвеждането на стандарта за финансово управление от май 2018 г. в държавните болници се е постигнало намаление на неразплатените задължения на болниците и по-добра финансова дисциплина. Затова сега се предвижда това да бъде пренесено и за общинските болници, и за онкоцентровете. Освен това голяма част от тези лечебни заведения вече прилагали доброволно стандарта за финансово управление или идентични правила, се казва в мотивите.

Според мотивите след въвеждането на правилата през 2018 г. е овладяна негативната тенденция за ръст на просрочените задължения. По предварителни данни от годишните финансови отчети за 2018 г. на държавните лечебни заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала отчетените просрочени задължения към 31 декември 2018 г. са 125,9 млн. лв., при 152,3 млн. лв. за 2017 г. Т. е. намалението на просрочените задължения спрямо предходната 2017 г. е в размер на 26,3 млн. лв. или 17 на сто.
Очакванията са през 2019 г. тази тенденция да продължи и просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала да бъдат редуцирани с до 25 на сто спрямо отчетените за 2018 г., посочват още от здравното министерство.

Снимка: investorBG

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up