Петък, Юни 05, 2020

На 11 април 2019 в Албена бе проведена кръгла маса на тема „Организиране на медицински грижи за децата с диабет и хронични заболявания в детските и учебните заведения“ с фокус върху диабетна грижа, организирана от Сдружение за развитие на българското здравеопазване, Варненско дружество по детска ендокринология и Българско национално сдружение по детска ендокринология.

 

Дискутирани бяха проблемите, с които се сблъскват децата с диабет в детските градини и училищата:

- необходимост от присъствие на родител, който да измерва кръвната захар и да поставя инсулин при децата в детските градини и началните класове в училище
- отказ на медицинските лица работещи в ясли, градини и училища да оказват каквато и да е медицинска грижа – даване на лекарства, мерене на кръвна захар.
- липса на глюкагон и хладилници в градините и училищата
- стигматизация на децата с диабет и други хронични заболявания - в почти половината от случаите на децата, посещаващи училище, крият заболяването си, което поставя в риск живота им

Проф. Гун Форсандър от Гьотеборг, Швеция представи опита при въвеждане и поддържане на грижа за децата с диабет след промени в законодателството от 2009 г.

Най-важният момент в грижата е осигуряване на равни условия за детето с диабет с останалите ученици. При диагностициране на заболяването медицинският екип предоставя информация на детското/ учебното заведение, което посещава детето. Тъй като в Швеция една медицинска сестра работи във 2-3 училища, ръководството на училището избира друго лице от персонала на училището, което поема ангажимент да оказва грижа за детето с диабет. Преминава обучение от медицинския екип и се разписват отговорностите. Изготвя се и се разписва индивидуален план за грижа за детето. За времето, в което детето е в детското/учебно заведение, всички медицински грижи се поемат от училището. Училището получава допълнително финансиране, когато в него учи дете с хронично заболяване.

Като резултат от подобряването на грижата е отчетено, че за период от 6 години има значително подобрение в грижата. Напр. само 14% от родителите все още се страхуват от хипогликемии (опасно ниска кръвна захар) по време на училище и намаляват дозите на сутрешния инсулин. Стремежът е да се прекрати това поведение, тъй като то води до повишаване на кръвната захар и риск от нарушено обучение (влошава се възможността за усвояване на знания), както и от по-далечни усложнения. Швеция отчита и допълнително подобрение в средния гликиран хемоглобин като показател за успех от лечението при диабет след въвеждане на законодателството.

Отчетена бе нуждата от обучение на медицинския персонал, което до момента се осъществява по инициатива на пациентските организации и лекарите. Въпреки тези усилия досега не бе отчетено съществено подобряване на грижите.

Бе представен опита на Община Варна и Варненското дружество по детска ендокринология, в които от няколко години на доброволни начала лекарите провеждат обучение на медицинския персонал в градините и училищата, както и изготвят индивидуални планове на децата. От началото на 2019 г. е осигурена сума от общинския бюджет, с която ще бъдат проведени обучения, ще бъдат изготвени индивидуални планове за грижа, както и образователни материали.

Участниците в кръглата маса се обединиха около следните решения:

1. Да бъде променена подзаконовата нормативна уредба - Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата,и в Наредба № 26 от 18 ноември 2008 Г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, която недвусмислено да ангажира медицинските специалисти работещи в яслите, градините и училищата да оказват медицинска грижа по указания дадени от лекаря, при който е диспансеризирано детето. През 2016 г в ДВ, брой 98 от 2016 г. се обнародва приетото изменение и допълнение на чл. 120 от Закона за здравето /ЗЗ/, касаещо осъществяването на подпомагащи здравни грижи в здравните кабинети на детските заведения в сила от 01.01.2017 г. Създадена е законова възможност в тях да се осъществяват дейности по подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, но все още подзаконовите нормативни актове указват други задължения на медицинския персонал - промоция и профилактика на здравето.
2. Да се прилага Принципното становище на ISPAD (International society for Pediatric and Adolescent diabetes) за грижи за деца със захарен диабет тип 1 в училище (приложение 1).
3. Глюкагонът да бъде добавен с списъка за лекарства в спешния шкаф на здравния кабинет към Наредба 3 (ако има такова дете). Да бъде вписано и задължение за осигуряване на хладилник за съхранението му.
4. Да се изготвя индивидуален план за грижа, валиден за 1 година (приложение 2). Родителите да упълномощават с подпис представители на училищния персонал за грижа в училище/детска градина, с активното посредничество и контрол на лекуващия екип.
5. Лекуващите лекари да обучават медицинските специалисти - както рутинно, така и при допълнителни нужди.
6. Да се търси начин за допълнително финансиране на училището чрез по-висок ЕРС /единен разходен стандарт/ или друг работещ вариант. В момента такова получават само специалните групи и децата със СОП, като хроничното заболяване изискващо медицинска грижа, не се приема за специална образователна потребност.
7. Да се намери правна възможност, която да дава възможност на лекуващите лекари да предоставят информация на медицинските специалисти в училище в случаите, в които детето има хронично заболяване, което може да доведе до животозастрашаващи състояния.

Участници в кръглата маса :

Д-р Лидия Маринова Зам.председател на здравната комисия в Нац.сдружение на общините
Д-р Дарин Димитров Кмет Търговище, председател на Здравната комисия в Сдружението на Общините
Анастасия Георгиева Директор Дирекция Здравеопазване Община Варна
Проф. Виолета Йотова Варненско дружество по детска ендокринология, домакин на събитието
Проф. Мая Константинова Българско национално сдружение по детска ендокринология
Доц. К. Коприварова Българско национално сдружение по детска ендокринология
Ваня Добрева Сдружение за развитие на българското здравеопазване
Росица Пандова СНЦ Култура без граници
Елисавета Котова Национална Асоциация на децата и младите хора с диабет
Денислава Ангелова Асоциация „Докосни дъгата”
Антонина Кенова Инициатива „За качествена и иновативна образователна система”
Антоанета Иванова Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия”
Теменужка Димитрова ДГ „Бърборино”, гр. София

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up