Вторник, Декември 10, 2019

Политика

Управление

Разходите за здравеопазване вече представляват средно повече от 10% от разходите на домакинствата, състоящи се от възрастни хора.
2020 година носи още лоши новини за възрастните хора, осигуряващи се в Medicare.
Няколко застрахователни премии за хората на традиционния, управляван от правителството тип осигурителен фонд - Medicare ще се увеличат през новата година, съобщи наскоро федералното правителство. Нещо повече, тези увеличения за 2020 г. ще бъдат значително по-големи, отколкото бяха за 2019 г.:

Финансиране, НРД

Както бе оповестено, макар да няма наредба за основния пакет, преговорите за нов НРД продължават по специалности. На тях, кардиохирурзите са поставили искания за още по-високи цени на почти всички клинични пътеки от специалността.
Те са поискали:
Цената на Клинична пътека № 116 да се увеличи от 10100 на 13500 лева.
Цената на Клинична пътека № 117 да се увеличи от 10100 на 16000 лева.

Управление

Днес Европейската комисия публикува доклади, в които се представят профилите на здравните системи в 30 държави. Здравните профили на държавите се съпровождат от придружаващ доклад, в който се отбелязват някои от най-значимите тенденции в трансформацията на системите на здравеопазването им и се правят основни заключения от профилите.
Каква е оценката на България?

Управление

 

Изненадващо депутатите решиха, че няма да има изключения за отделни лекарства, които да бъдат извадени от действащия в момента механизъм, по който фармацевтичните компании връщат пари на НЗОК, въпреки че в първоначално предложения и гласуван от надзора на касата и Министерския съвет вариант се предвиждаше създаването на специален списък с лекарства, които да бъдат извадени от механизма.

Управление

Столичната университетска специализирана детска болница „проф. Иван Митев” спира приема на болни деца, нуждаещи се от интензивно лечение. Това се вижда от писмо на директора ѝ до РЗИ и РЗОК, публикувано на сайта Фрогнюз. Причината за прекратяване на приема е, че двама от тримата анестезиолози, работещи в болницата са подали молби за напускане, а третият бил в отпуска, но той „така или иначе не обслужвал пациентите в отделението за интензивно лечение”.
Прекратяването на дейността на интензивното отделение може да се отрази и на другите отделения, за чиято работа се изисква наличие на такова отделение. Това със сигурност ще влоши финансовото състояние на дружеството, което и без това не е цветущо.

Политика

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис коментира новите доклади на ЕК за прфила на здравните системи:
Различни проучвания и обсъждания в цяла Европа показват красноречиво, че за европейските граждани здравето е първостепенен приоритет. Много се радвам, че насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията най-сетне получават дължимото им внимание.

Управление

В продължение на години проблеми, които трябваше да се решават по време на управлението на определен кабинет и екип в министерството, бяха замитани под масата и бяха прехвърляни на следващ екип. Идва момент, в който това напрежение нараства, а то се изразява главно в това, че тези, които предоставят услугите, не са доволни от заплащането, а потребителят има проблеми с качеството на това, което получава”. Това заяви директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Дечо Дечев в ефира на „Здравей,България”.
„Някои участници в пазарния модел нямат място там. Категорично в него не успяха да се впишат общинските болници. Дейностите, свързани с майчино и детско здравеопазване, също нямат място в този модел, но няма предложение за промяна”, смята той.

Управление

Анализ на д-р Илко Семерджиев, бивш вицепремиер, здравен министър и основател на здравното осигуряване.

Преди два дни Европейската комисия публикува Доклад за състоянието на здравеопазването в Европа. Най-впечатляващото първенство по една от темите в него отново заема България – делът на частните доплащания у нас е най-висок в целия ЕС като през 2017 г. е достигнал 46.6 % от всички плащания, който в сравнителен план е почти три пъти по-висок от СРЕДНИЯ за ЕС. Огромната част от тези директни плащания от страна на пациентите е за лекарства и медицински изделия.

Управление

Министърът на здравеопазването е публикувал за обществено обсъждане наредбата за пакета от здравни дейности, гарантирана от бюджета на НЗОК.
Действащата до сега наредба беше отменена с Решение № 6135/23.04.2019 АД №10556/2018 ВАС. В мотивите за отмяна на наредбата съдът посочва, че съдържанието на мотивите не съответства на чл. 28, ал. 2, т. 3 Закона за нормативните актове:
„Липсва какъвто и да било анализ относно финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата ...., издателят на наредбата би следвало да остойности всяка една от заложените за изпълнение медицински дейности, необходимите лекарства и консумативи, които ще бъдат заплащани от бюджета на НЗОК, и прогнозен брой за годината с оглед статистиката от предходни години.”

Log in or Sign up