Понеделник, Септември 27, 2021
Последвайте ни
СРБЗ стана национално представителна организация на пациентите

Сдружение за развитие на българското здравеопазване (СРБЗ) стана третата организация на пациенти, която е призната за национално представителна по смисъла на чл.86 б, ал.1 от Закона за здравето.
Неправителствената организацията е учредена в обществена полза през 2005 година в гр. Пловдив. Първоначално работи, като think-tank организация, а в последствие насочва дейността си към защитата на правата на пациентите.

Председател на организацията е Боряна Ботева, която представлява и Организацията на пациентите с ревматични заболявания в СРБЗ. В Управителния съвет влизат още Ангелина Бонева-Кхан и Боряна Герасимова.

Мисията на сдружението е:
- да осигури правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.
- Осигуряване на достъпна за всички пациенти висококачествена, безопасна и равнопоставена здравна и социална среда.
- Поставяне на пациента в центъра на системата на здравеопазването.
- Ангажиране и въвличане на пациента като равностоен партньор в разговора, политиките и решенията в областта на здравеопазването.
- Намаляване на неравенствата и несправедливостта.

Сдружение за развитие на българското здравеопазване има представители във всички 28 области на страната. Повече за сдружението можете да научите на неговия интернет сайт:
https://bgpatients.org/Според закона, Представителни организации за защита правата на пациентите са организации, които отговарят на следните условия:
1. да имат за цел защита на правата и интересите на всички пациенти без оглед на конкретни заболявания, диагнози и страдания;
2. да са регистрирани като сдружения с нестопанска цел за общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. да са национално представени, като имат създадени областни структури на територията на цялата страна.

Министерството на здравеопазването и другите държавни органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и НЗОК оказват съдействие на сдруженията за защита правата на пациентите. Сдруженията имат право да получават информация за проекти на нормативни актове, отнасящи се до правата и интересите на пациентите; да информират компетентните органи за случаи, в които са нарушени правата на пациентите, изискват информация за извършените проверки, резултатите от тях и предприетите мерки.
Организациите, признати за представителни могат да участват чрез свои представители в работата на консултативни органи, комисии и работни групи към органите на Министерството на здравеопазването и НЗОК.
Представители на организациите признати за представителни имат право да участват в Обществения съвет по правата на пациентите, създаден към Министъра на здравеопазването, който съвет има следните функции:
1. наблюдава и анализира всички дейности, свързани с правата на пациента;
2. изготвя ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента и го предоставя на министъра на здравеопазването;
3. анализира прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвя предложения за изменението и допълнението и, които предоставя на министъра на здравеопазването;
4. обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.


АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН


 

Ваксинирахте ли се?

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up