Петък, Януари 21, 2022
Follow Us

Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Ревматология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
"1. Пациентите с мускулно-скелетни и автоимунни възпалителни ревматични заболавания могат да бъдат ваксинирани с неживи ваксини, каквито са регистрираните до този момент ваксини срещу COVID-19.

2. Най-добре е ваксинацията да се извърши, когато заболяването е в ремисия или с ниска болестна активност. При животозастрашаващо заболяване ваксинацията срещу COVID-19 трябва да се осъществи възможно най-скоро.
3. Няма предпочитание към нито една от регистрираните до този момент ваксини срещу COVID-19. Следователно пациентите с автоимунни възпалителни ревматични заболявания трябва да получат ваксината, с която се разполага.
4. Препоръки за провеждане на имуносупресивното/имуномодулиращото лечение
преди и след ваксинация срущу COVID-19:
а) Лекарствени продукти, на които не се променя дозовия режим и
ваксинацията може да се извърши във всеки един момент от приемането им:
хидроксихлорохин; IVIG; глюкокортикоиди, преднизолонов еквивалент <20mg /
дневно; сулфасалазин; лефлуномид; микофенолат мофетил; азатиоприн;
циклофосфамид (орално); TNFi; анти IL-6R; анти IL-1; анти IL-17; анти IL12/23; анти IL-23; белимумаб; циклоспорин (орално).


б) Лекарствени продукти, на които се променя дозовия режим и ваксинацията се извършва в точно определен момент от приложението им:
– метотрексат: пропуска се 1 седмица след всяка доза ваксина;
– JAK инхибитори (тофацитиниб, барицитиниб, упадацитиниб): пропуска се 1 седмица след всяка доза ваксина;
– abatacept, инжекционна форма: пропуска се една седмица преди и една седмица след първата доза ваксина;
– abatacept, IV форма: ваксината се прилага 4 седмици след последната
инфузия, след това се пропуска една седмица и се прилага следващата инфузия абатацепт;
– ритуксимаб: COVID-19 ваксината се прилага приблизително 4 седмици
преди следващата инфузия, следващата инфузия ритуксимаб се отлага с 2-4 седмици след втората доза ваксина - ако е възможно;
– инфузия с циклофосфамид: прилага се една седмица след всяка доза ваксина COVID-19.
5. След ваксинацията срещу COVID-19 пациентите с ревматични заболявания трябва да продължат да спазват всички насоки относно физическото
дистанциране и други превантивни мерки.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Одобрявате ли новите противоепидемични мерки?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up