Неделя, Септември 19, 2021
Последвайте ни
Пациентски организации: Крайно сме разочаровани от становищата на БЛС и НСОПЛБ

Пациенти и пациентски организации представляващи хората с автоимунни и ревматоидни заболявания са изпратили писмо до институциите, БЛС и НСОПЛБ, с което изразяват  крайното си  несъгласни с тяхната позиция изпратена до НЗОК, в която медицинските специалисти  настояват за физическо присъствието на хронично болни пациенти в лекарските кабинети, за да им бъдат удължени протоколите за лечение. 

От организациите предлагат:

1. Срокът на валидност на протоколите за отпускане на скъпоструващи лекарствени продукти да бъде удължен автоматично поне с 3 месеца, в условията на извънредна епидемична обстановка, а при необходимост и за по-дълъг период от време ако ситуацията го налага.
2. Да бъдат предприети стъпки за разработване на електронен протокол и електронна рецепта, за да се спести излишно движение на пациентите в условията на извънредна епидемична обстановка.

3. Да бъде разработен ефикасен механизъм за проследяване на състоянието на пациентите с автоимунни заболявания, в това число пациентите с ревматоидни заболявания, съвместно с пациентските организации, представляващи тези групи пациенти и научните дружества по отделните специалности.

И подчертават че:
"Като организации, защитаващи правата на хиляди пациенти в България, настояваме позицията ни да бъде взета предвид и сме крайно разочаровани от становищата на БЛС и НСОЛБ, които се водят от всичко друго, но не и от добрата медицинска практика. "
Ето и цялата позиция на ОПРЗБ и АПАЗ:

"ДО
проф. Костадин Ангелов
Министър на здравеопазването
Проф. Петко Салчев
Директор НЗОК

КОПИЕ ДО

Д-р Иван Маджаров
Председател на УС на БЛС
Д-р Любомир Киров

Председател, НСОЛБ

 

Проф. Румен Стоилов
Председател на Българско дружество по ревматология

 

СТАНОВИЩЕ
ОТ
АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Относно: Провеждане на лечение и получаване на медикаменти от пациенти с автоимунни заболявания и организацията на работа на Експертните лекарски комисии/ЕЛК

Уважаеми д-р Маджаров,
Уважаеми, д-р Киров,
Обръщаме се към Вас във връзка със създалата се ситуация около COVID-19 и нарастването на заболеваемостта в страната и конкретно организацията на лечението на пациенти с автоимунни заболявания, които се явяват пред Експертни лекраски комисии (ЕЛК) за получаване на протоколи за лечение със скъпоструващи медикаменти.
При тази ситуация се наблюдава струпване пред лекарските кабинети на личните лекари, където разстоянието не е 1,5 м. , а 1,5 см. Ситуацията с ЕЛК е абсолютно същата и дори има кръстосване на потоци с отделенията за лечение на пациенти с COVID - 19. Не на последно място пациентите с автоимунни заболявания интензивно пътуват в цялата страната да достигнат до ЕЛК, които са разположени в големите градове, като Пловдив, София, Варна, Плевен.
Ние като пациенти и пациентски организации представляващи хората с автоимунни и ревматоидни заболявания сме крайно несъгласни с Вашата позиция изпратена до НЗОК (документ на БЛС изх.№ 376/10.11.2020)
Категорично не подкрепяме позицията на общопрактикуващите лекари да изискват физическо присъствието на хронично болни пациенти, при положение, че те напоследък доста често лекуват тежки заболявания по телефона и отказват да преглеждат пациенти.

Бихме искали да напомним, че пациентите с автоимунни заболявания в частност ревматоидни заболявания предтставляват рискова група, тъй като приемат имуноподтикскащи медикемнти и често боледуват от няколко съпътстващи заболявания.
В тази връзка с гореизложеното настояваме :

1. Срокът на валидност на протоколите за отпускане на скъпоструващи лекарствени продукти да бъде удължен автоматично поне с 3 месеца, в условията на извънредна епидемична обстановка, а при необходимост и за по-дълъг период от време ако ситуацията го налага.
2. Да бъдат предприети стъпки за разработване на електронен протокол и електронна рецепта, за да се спести излишно движение на пациентите в условията на извънредна епидемична обстановка.

3. Да бъде разработен ефикасен механизъм за проследяване на състоянието на пациентите с автоимунни заболявания, в това число пациентите с ревматоидни заболявания, съвместно с пациентските организации, представляващи тези групи пациенти и научните дружества по отделните специалности.

Като организации, защитаващи правата на хиляди пациенти в България, настояваме позицията ни да бъде взета предвид и сме крайно разочаровани от становищата на БЛС и НСОЛБ, които се водят от всичко друго, но не и от добрата медицинска практика. Изразените становища и предложения са в абсолютно противоречие на всички препоръки на Световната здравна организация да се избягва ненужни посещения в болници и места с повишен риск от заразяване с COVID-19. Считаме, че в XXI век е неприемливо и недопустимо да не се използват предимствата на съвременните технология и да се превръщат тежко болни пациенти в куриери, чиято единствена причина да посетят болницата е да вземат или занесат поредния документ.

Настояваме да вземете отношение по поставените въпроси с цел предотвратяване на разпространението на COVID-19 сред уязвимата група пациенти."

11.11.2020 г. С уважение:
гр.София Николай Недялков
председател на АПАЗ

Анета Драганова
Член на АПАЗ

Боряна Ботева
Председател на ОПРЗБ

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up