Петък, Октомври 22, 2021
Follow Us
Публикуваха етичните правила за професионалистите по здравни грижи

МЗ публикува за обществено обсъждане правилата за добра медицинска практика за професионалистите по здравни грижи. Целта им е да се утвърдят единни принципи и правила за професионалната практика в областта на здравните грижи. Спазването на Правилата следва да осигурява качеството на здравните грижи и намаляване на риска за пациентите, както и защитата на техните права.

 

Правилата отразяват етичните аспекти и дължимото поведение на професионалистите по здравни грижи и са валидни за всички тях. Определят професионалното поведение на медицинските специалисти по здравни грижи, при зачитане на правата и достойнството на гражданите, както и недопускането на действия, които биха могли да засегнат чувството на лична свобода на пациента. Спазването на правилата допринася за оказването на възможно най-добрите здравни грижи, независимо от пола, възрастта, расата, религията, сексуалната ориентация, начина на живот, социалното, менталното и здравно състояние на пациента, пише в мотивите на Министерството към проекта.

В правилата е записано, че добрата медицинска практика на професионалистите по здравни грижи предполага качествено изпълнение на здравните грижи, което включва адекватна преценка на състоянието на пациента и потребностите му от здравни грижи; точно планиране и качествено осъществяване на здравните грижи; практикуване на самостоятелни дейности при спазване на границите на придобитата професионална компетентност, съобразно изискванията на Квалификационната рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти; поемане на отговорност за предоставената грижа.

Професионалистите по здравни грижи са длъжни да познават и прилагат коректно писмено назначените лекарствени продукти; да изясняват своевременно получените от лекаря назначения и манипулации, регистрират тяхното осъществяване, а в случай на отказ да ги извършат, писмено да се аргументират и информират своевременно в субординация за всяко свое възражение, което е от значение за професионалната им дейност. Освен това са длъжни да информират пациентите за същността и необходимостта на предоставяните от тях грижи, процедури и манипулации, както и да предоставят информацията на достъпен език, по начин, който позволява на пациентите да направят информиран избор и да участват във вземането на решения относно здравните грижи.

В правилата е записано още, че професионалистите по здравни грижи поставят на първо място интересите на пациента, тъй като неговата безопасност е основен техен ангажимент, проявяват учтивост, уважение, милосърдие и състрадание, отнасят се с уважение и спазват правата на пациента и не допускат никакви форми на дискриминация.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?

Правилата са разработени от Националния съвет по качество на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и са окончателно приети от този съвет на 10 август 2020 г. и са допълнени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Целият текст е достъпен тук 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Йоткова · преди 1 години
    Аз смятам, че няма медицинска сестра, която да не е наясно със компетенциите и отговорностите си.Етиката е предмет, който се изучава и е широко застъпени в програмата на всички здравни специалисти.Ние знаем кои дейности НЕ са наше задължение, но са ни вменени като такива през годините от лекаря.В същото време нашите компетенции и права за самостоятелна практика са ни отнети. Ако трябва да пиша писмен отказ за всяко едно нещо, което отказвам да извърша, ще ми мине цялото дежурство в писане, а накрая ще бъда освободена от работа и то по законен път.Ние сме бедни и нямаме пари за адвокати.Кой ще защити нашите права?Къде са те в цялата картинка?Или имаме само задължения?
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Арнаудова · преди 1 години
    Бла,бла,блааа.......!Най-важното за момента е да се работи по въпроса за ОСИГУРЯВАНРЕ на персонал,пък после да се премине към най-лесното-преписване на международни правилници и преписвнорми!Първо да кажат кой ще работи професията след около 5год!А иначе ще я карат по познатия принцип:"Ден да мине,друг да дойде". Аман от бюрокращина,бумащина,симулиране на дейност,а на практика-нищо!
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up