Понеделник, Април 12, 2021
Последвайте ни
Общопрактикуващите лекари с остра реакция срещу писмо на здравния министър

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари разпространи писмо до здравния министър, в което се казва:
Уважаеми г-н Ананиев,
Повод за настоящото е Ваше писмо с Изх. № 16-00-4/24.04.2020 г., адресирано до Управителя на НЗОК проф. Салчев и председателя на БЛС д-р Маджаров.

В него, Вие твърдите, че „е крайно належащо личните лекари отговорно да погледнат и да изпълнят своите задължения….като активно проследяват болни и контактни лица от пациентските си листи, извършват пробонабиране при лица с оплаквания…., да извършват преглед и оценка на здравословното състояние, както и да вземат материал за лабораторно изследване…“, споменавате някакви суми за допълнително финансиране, обвързани с ангажимент за работа в епидемия и още в този дух. В заключение призовавате адресатите да окажат съдействие и да активират „безотговорните“ ОПЛ да си вършат работата.
Прилагаме пълния текст на писмото за яснота.
Освен, че казаното е обида към най-голямата професионална група на лекари-ОПЛ, то е изпълнено с невярно съдържание. В условията на тази епи/пандемия подобно отношение е най-малкото неприемливо.

Фактите
1. В писмото си обвинявате ОПЛ и търсите съдействие, защото не изпълняват дейности, които Вие с ваши заповеди категорично сте ни забранили, а именно- преглед и оценка на здравословното състояние на съмнителни за COVID-19 пациенти, както и пробонабирането. В разписаните от Вас алгоритми, при подобни оплаквания ние даваме телефонна консултация и т.н. За пробонабирането е излишен коментара, но то също не ни е вменявано, дори напротив.

Ако имате съмнение в казаното, направете справка със заповед на МЗ РД 16-00-4/28.02.2020г., подписана от Вас.
Според алгоритъма на заповедта, ОПЛ провеждат наблюдението на карантинираните лица чрез консултация от разстояние в зависимост от средствата за комуникация. Впоследствие посоченият алгоритъм на наблюдение бе многократно препотвърден от МЗ със заповед РД-01-130/17.03.2020г., препоръки на Националният оперативен щаб, правила БЛС И НСОПЛБ от 16.03.2020г., Препоръки за работа на ОПЛ в условия на COVID-19 пандемия на НСОПЛБ, одобрени от медицински експертен съвет към МС и Националния експертен съвет по Обща медицина към МЗ от 23.04.2020г., Инструкции на Медицинският експертен съвет към МС от 30.03.2020г..
ОПЛ изпълняваха и изпълняват стриктно посочения в заповедите на МЗ алгоритъм, който в писмото си призовавате да не спазваме?!? И го правим, въпреки често срещани трудности, свързани с комуникацията на институциите, които искате да подпомагаме. А те нас?

2. Отношението към ОПЛ от страна на всички институции, категорично не е като към лекари от „първа линия“. Необходимо ли е да припомняме за „грижите“ по подсигуряване на ОПЛ с ЛПС?
За работата си по време на епидемия, ОПЛ си осигуриха и осигуряват необходимите им лични предпазни средства и дезинфектанти със свои сили и финансови средства, без да ангажират МЗ да ги снабдява и да им ги заплаща, на фона на немалкото средства, събрани от дарения, дарения на ЛПС и др. , които гордо се обявяват.

3. Въпреки, че се стараем да осъществяваме телефонна консултация на пациенти с оплаквания, съмнителни за COVID-19, ние ОПЛ няма как да избегнем срещата с част от такива пациенти, които директно идват в кабинетите ни. И ние не ги гоним, нарушавайки заповедите Ви.
В тази ситуация, редно е да отговорите, коя е по-рисковата ситуация: лекарят да знае с какво се среща (доказано болни от COVID-19) и е обезпечен с необходимите ЛПС или да не знае с какво се среща и все някой, въпреки ограниченията, може да се окаже болен или контактен, на фона на липсата на обезпечаване с всички необходими ЛПС?
Време е да отговорите ясно на въпроса: ОПЛ „първа линия ли са или не“?
Важно е да се знае, че въпреки трудностите от различен характер, ние ОПЛ останахме на своя пост, работейки най-добросъвестно.

4. Относно „множеството сигнали за отказ…“ от страна на ОПЛ, постъпили в МЗ.
Настояваме да ни предоставите точния брой на това множество от сигнали, както и имената на нашите колеги, които считате за „безотговорни“. Ние като професионална организация чрез нашите регионални структури, каквито имаме във всяка една област, се ангажираме да проверим и изясним всеки един случай и да убедим колегите, ако наистина установим такива, да коригират поведението си.

5. Редно е да припомним, на фона на обвиненията в безотговорност, че именно ние ОПЛ чрез нашите представители в БЛС, настоявахме да се възобновят детските, женските консултации и имунизациите на децата, което стана факт чрез Ваша заповед № РД-01-225/20.04.2020 г., по която сме дали разумни предложения за корекции и очакваме резултат.
Макар и да не бяхме похвалени, ние ОПЛ успяхме, за по-малко от 24 часа, да реорганизираме своята работа в съответствие със заповедта и още в рамките на следващия издаването и ден започнахме работа по нея.

6. Относно посочените от Вас суми за допълнително финансиране, обвързани с ангажимент за работа в епидемия, обърнете внимание на следното:
Както всички стопански субекти с намалено над 20% финансиране, бидейки ЕТ, ЕООД, ООД, ние ОПЛ също имахме възможност да получим от държавния бюджет „грантово“ (безвъзмездно) финансиране по различни, утвърдени от НС и МС проекти. Вместо това предложихме това да стане под формата на финансиране за неблагоприятни условия на работа при епидемична обстановка от бюджета за ОПЛ – ПИМП, разписан в ЗБНЗОК. Този принцип на финансиране бе възприет и от другите ИМП и утвърден в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Нека уточним, какво означава „финансиране за неблагоприятни условия на работа при епидемична обстановка“?
Това е компенсация, която осигурява екзистенц-минимума на практиките ни в условия на въведена от Вас забрана да извършваме голяма част от обичайните си дейности. Не оспорваме последното в условията на извънредно положение, но ограничаването на тези дейности не е резултат на наша „безотговорност“, а на мерки, съответстващи на променените условия.
Друг вариант беше да се заплащат телефонните консултации в новите условия, каквато практика има сега в други страни на запад от България. Не сме поставяли този с пълното разбиране, че не е необходимо от допълнителни усложнения и че всички трябва да преминем трудния период като всеки ще премине през някакви затруднения.
От казаното става пределно ясно, че ние ОПЛ не получаваме финансови средства, за да вършим определена дейност. Ние правим, каквото се очаква да правим, въпреки многото пречки и трудности.

7. Подпомагане на РЗИ и други институции и пробонабиране.
В „Закона за мерките и действията по време на извънредното положение“ са разписани текстове, които посочват, кой на кого и как трябва да окаже помощ в случаите на недостиг на хора за извършването на необходимата дейност. Това е посочено ясно и точно в чл. 18 от Закона. Този текст от закона изключва ОПЛ от лицата, които могат да бъдат изпращани за пробонабиране, епидемиологично обследване на място и присъствени прегледи с близък контакт на лица болни или съмнително болни от Covid-19, защото ОПЛ са ангажирани с прегледи на хронично болни, които са най-уязвими от болестта, както и в провеждането на детски консултации и имунизации.

Нашите отношения с МЗ са с вече многогодишна история и в тях винаги е имало коректност, диалогичност и почтеност и обсъжданото писмо на МЗ до НЗОК и БЛС не се вписва в тези отношения, но тъй като е факт, заявяваме категорично несъгласие с изложеното в него и настояваме за неговото официално оттегляне. Настояваме също да отговорите ясно и точно на поставените в това наше открито писмо въпроси.

 28.04.2020 г. Управителен и Национален
гр. София съвет на НСОПЛБ

Одобрявате ли разхлабването на мерките?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up