Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

От 1-ви юни лечебните заведения бяха задължение да издават само в електронен вид амбулаторни листа, направления за консултации и изследвания (клинична лаборатория, микробиология, паразитология, вирусология, образна диагностика, обща и клинична патология, имунология), както и резултатите от тях. Това е довело до пълен хаос с медицинската документация.
Ето причините, според разработчиците на медицински софтуер.

Има непреодолими технически и административни пречки за внедряването на електронните медицински документи и те не могат да бъдат отстранени чрез софтуерните продукти на производителите на медицински софтуер. Има забавяне или дори невъзможност за предоставяне на медицински услуги особено, тези финансирани от НЗОК.
Това е резултат на липсата или неточности в медицински номенклатури, дефинирани в Националната здравна информационна система, което води до невъзможност изпълнителите на медицинска помощ да издават коректно направления за изследвания и да получават коректни резултати. Изпълнителите на медико-диагностична дейност не могат да заредят коректно електронните направления и съответно не знаят какво е назначено на пациента.
Наложени са се изключителни неадекватни ограничения за изпращане на данни от лечебните заведения към НЗИС, несъвместими с медицинските дейности и процеси по предоставяне на здравни услуги. Така например направлението за изследване е със срок на валидност 30 дни (пациентът има право да го използва до 30-ия ден след издаването му), но софтуерът на НЗИС ограничава тази възможност до 7 дни.
Има несъвместимост на форматите на амбулаторните листове, утвърдени от НЗОК и прилагани в НЗИС, в резултат на което за едно и също действие се издават два документа – електронен и хартиен с различно съдържание.
Има разминавания между имената и идентификаторите на пациентите в системите на НЗИС и на лечебните заведения, а корекциите ги правят пък несъвместими с електронните отчети към НЗОК. Проблемът се решава с обаждане по телефона във фирма Информационно обслужване за всеки отделен случай, а пациентът не може да бъде обслужен в момента на посещението му.
Системата на НЗИС приема изписване на пациента с две имена, докато тази на НЗОК не. В резултат дейността е регистрирана, но няма да бъде платена.
Неясни са правилата за това кои документи трябва да се печатат на хартия и съхраняват и кои не. В момента липсват каквито и да било указания от страна на МЗ и НЗОК в тази посока.



Напъните на различни Правителства да се изгради Национална здравна информационна система са от поне 1 десетилетие. Правени са множество задания, обявявани са търгове и после са прекратявани. Последното обявяване е от 2018 година. Здравният министър Ананиев обявява поръчка, после я спира. Впоследствие отново я обявява, но в орязан вариант – с три от първоначалните пет обособени позиции, като от нея бяха извадени е-рецептата, е-досието и е-направлението. Процедурата е обжалвана от един от участниците и отново спряна. В последствие изграждането е възложено без търг на фирма Информационно обслужване. Това води и до смяна на източника на финансиране. Първоначално за изграждането е предвидено европейско финансиране по програма „Добро управление“. Европейското финансиране, обаче не може да се прилага при поръчки дадени без търг. Ето защо разходите за изграждане на НЗИС сега са изцяло за сметка на държания бюджет.

Фирмата Информационно обслужване, която е отговорна за разработката на националната здравна информационна система е била информирана своевременно за всеки от проблемите. От фирмата обаче смятат, че разрешаването им не е от тяхната компетентност, а зависи от МЗ и НЗОК. Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова пък неправомерно обвини една от компаниите, предоставяща медицински софтуер за проблемите.
От 1-ви август трябва да започне и електронното отчитане на болничната медицинска помощ. Какво ли ще стане тогава, ако проблемите, на които системата се натъква сега не бъдат решени?



Каква е причината за липса на лекарства?

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up