Вторник, Май 17, 2022
Follow Us

Анели Чобанова е магистър по право, докторант на БАН по „Международно публично право“. Депутат в 39-то Народно събрание. Адвокат Чобанова има практика по административни, трудово-правни, семейни и имуществени дела със специализация по дела в защита на нарушени човешки права и защита от дискриминация и защита пред съда в Страсбург.

Създател на неформалната група „Парламентаристи за взаимодействие с хората с увреждания и лицата в неравностойно положение в Република България“.
По настоящем адв. Анели Чобанова, е адвокат към Русенска адвокатска колегия, председател на СНЦ „Конфедерация за защита от дискриминация. Пред „Право и здраве“ тя коментира актуалните теми в здравеопазването.

Г-жо Чобанова, от ваша гледна точка, на какво ставаме свидетели през последните дни?

Тъй като една страна аз съм зрител и слушател, но и от друга имам и компетенцията занимавайки се активно с медицински дела и комуникирайки активно с лекари и медицински персонал, смятам , че не може да има надписи “Пирогов не източва касата”
Първо, от правна гледна точка, министър Кацаров, никога не е твърдял лично, че медицинският персонал на “ Пирогов” източва НЗОК. Това е абсолютно фактологично неточно.
За да има такива надписи, от позицията на страничен наблюдател и юрист преценявам, че тук има странична намеса и то недобронамерена намеса. След като си направих труда да проуча как стоят нещата в действителност, стана ясно, че емисари принадлежащи към една определена политическа сила, която доскоро беше управляваща, са ходили в Пирогов, правили са събрания, убеждавали са по отделения и по клиники същия този медицински персонал и в резултат на тази преднамерена манипулация е и настоящият резултат.

Тоест моето подозрение беше потвърдено, че тук става въпрос за чисто политически, абсолютно недобронамерен и целенасочен натиск и манипулация върху съзнанието на хора от персонала.

Това не прави чест никому. Не прави чест и на самите медици, по простата причина, че според мен, те като едни хора принадлежащи към гилдия, която по принцип е интелектуална и занимаваща се със съдбите на хората, не бива толкова лековато да гласуват доверие на твърдения или манипулации, които са очевидно неверни и не кореспондират с истината.

Можем ли да твърдим, че протестиращите медици са се предоверили на някого?
Ами те са били подведени, дали са се предоверили или по някакъв начин са били заставени, това не мога да зная, но по някакво стечение на обстоятелствата те са били жертви на едни недобросъвестни и не толкова професионални, колкото други интереси. Не мога да ги назова дали тези интереси са политически, икономически или някакви други, но при всички положения тези хора са влезли в капана на едно пристрастие, което не е тяхно и не е тяхна кауза. Каузата е чужда и те са станали оръдието в ръцете на трети лица, които са ги използвали за съжаление.

Една част от темата на протеста беше уволнението на проф. Балтов. Има ли резон за съмнение относно правилността на това решение?
Що се касае за уволнението на професор Балтов, доколкото разбирам то е дошло след извършване на проверка и установяване на определени нарушения от страна на един чисто административен и обществена орган, какъвто е Здравната каса. Този орган е в пълните си компетентности и правомощия да извършва проверки и да прави установявания както го е сторил, включително и като е довел до знанието на ресорния министър резултата от съответната проверка. В това няма нищо нередно и незаконосъобразно. Напротив точно така трябва да бъде .

Ако министърът на здравеопазването не беше предприел съответните действия, можеше ли да му се търси отговорност за това в бъдеще?
Да, защото има състав в Наказателния кодекс, за престъпна безстопанственост и, ако той не беше предприел необходимите действия, това влиза в състава на тази част от НК , и носи наказателна отговорност за това, че като администратор и държавник не е предприел съответни действия за защита на националното имущество и обществения интерес.
Аз не мога да не се съглася, че “Пирогов” е едно от най-важните и значими лечебни заведения от България, но Пирогов не е само Асен Балтов, не се състои само от директора си.
От друга страна всеки един административен ръководител, встъпвайки в длъжност е наясно и с предимствата и недостатъците на заемания висок пост, както и със собствената си компетенция и правомощия. И трябва да е наясно, че ако компетентността бъде превишена, той ще отговаря за това. Ето това се е случило и то е напълно законосъобразно, предвид наличието на станалите известни на обществото ни данни от проверката на НЗОК установени от същия контролен орган и докладвани на министъра.
Друг е въпросът, и това го казвам от гражданската си позиция, че няма как да се счете за приемливо участието на г-н Балтов в едни разходки джип, за да оценява качеството на асфалта или качеството на мантинелите, която дейност несъмнено стои извън неговата професионална компетентност и длъжностни задължения. Такова поведение стои не само от неговата компетентност, а и от лекарската етика и правилата за добра медицинска практика.
Вместо да си гледа лекарската професия и да отдава цялото си внимание, възможности и сили в тази посока, той губи време за да прави евтин пиар и да прави компания на тогавашния премиер Бойко Борисов по магистралите на Република България. Това аз, като гражданин и като професионалист, считам за недопустимо и много по-унизително и недостойно, отколкото дори самото му уволнение.
В тази връзка аз мисля, че наистина хората, които са или бяха на протест пред болница “Пирогов” прекалиха с изявата и то не прекалиха по своя воля, а по нечия чужда воля и бяха употребени. И смятам че доктор Кацаров напълно в реда на добрия тон и на колегиалните отношения седна с протестиращите медици на масата на преговорите ив хода на тези разговор постави темата на консенсусна основа, за да обясни какви точно са били намеренията и откъде е дошъл проблемът. Ако въобще това може да се нарече проблем. Всъщност, за да бъде проумяно напълно обективно къде се крие проблема за подбудителите на протеста на медицинския персонал от болница „Пирогов“, горещо препоръчвам на всеки интересуващ се от темата, да погледне съдържащата се в сайта offnews.bg от 21 август 2020 г. информация. Дори читателят да е предубеден, но необвързан икономически с посочените в този сайт лица и техните кръгове, при прочита на информацията за получавани от директори на болници у нас заплати в месечен размер, вариращ от 50 000 лв. докъм 160 000 лв., много лесно би се досетил каква е истинската причина за този „гняв“ на медицинския персонал на болница „Пирогов“, внезапно възбуден след уволнението на директора му Асен Балтов.

Смятате ли, че с действията или бездействията си, всеки министър на здравеопазването отправя послания към цялата здравна система? И какво е посланието в случая?
В случая министър Кацаров връща нещата в лоното на нормалността, така както е трябвало да бъдат досега, а де факто не са били. Той всъщност връща нещата на мястото им ги поставя по този начин, защото министърът на здравеопазването по смисъла на Закона на здравето е органът, който определя държавната политика в областта на здравеопазването. Какъв по-добър пример за подражание в тая посока, от това че министърът, като един добър администратор и съвестен ръководител, който отговаря за тази изключително важна политика във всяка една държава, веднага реагира на нередностите със съответни административни решения.

Провалена ли е наистина ваксинационната политика. Чуват се такива обвинения?
Това е рефрен, който напоследък се повтаря от друг един уволнен директор и бивш министър – д-р Костадин Ангелов, който при всички положения се изявява като злонамерен опонент на министър Кацаров. Сега той твърди, че има провал във ваксинационна политика. Ще дам пример със себе си.
Аз имам съдови проблеми на единия крак и тромбози. Посъветвана съм от личен лекар, че е по-добре да се въздържам от ваксинация, докато не се изяснят страничните ефекти и какво би могла да ми причини евентуална ваксинация. Но каква всъщност е процедурата, която беше създадена от проф. Ангелов: Отиваш в някой кабинет, връчват ти една бланка за информирано съгласие, никой не те уведомява, какви могат да бъдат последствията, спрямо конкретното ти, общо здравословно състояние. При тази ситуация, ако нещо се случи или умра, отговорността е изцяло моя, въпреки, че аз не съм информирана за подобна възможност и чисто житейски няма как да желая настъпването на това събитие. Предвид това питам, този бивш министър, който така яростно се изказва, направи ли поне една разяснителна кампания, коя ваксина какво отражение има за човешкия организъм при отделни придобити патологии, както и какви са рисковете или позитивите. Аз като човек занимаващ се с медицински дела, съм запозната с поне три такива случаи на пострадали вследствие на ваксинация. На тези хора никой не е разяснил, по никакъв начин , какви могат да бъдат страничните ефекти при даденото физиологично състояние на човека или заболявания. Би трябвало хипотетично да се поставя въпроса, при различните заболявания, какви странични ефекти могат да възникнат от една или друга ваксина. Това би било информирано съгласие, другото е недопустимо посегателство върху личността и правото на информираност, рефлектиращо пряко в битието на всеки човек.
Така че, д-р Костадин Ангелов, както и никой друг не следва да си позволява да говори за ваксинационния план такъв автоматизъм и стериотипност. Още повече, че същият този лекар, бидейки неотдавнашен министър на здравеопазването за доста по-дълъг период отколкото периода от 45 дни на служебния министър д-р Кацаров, имаше достатъчно време да организира и проведе кампания за информиране на гражданите, както за възможните позитиви, така и за възможните рискове при прилагането на всяка от наличните у нас ваксини. Когато министър Кацаров пое министерството вече беше късно за това, защото обществото си беше съставило мнение вече само.
Не бива да забравяме и че имаше период, когато по време на предходното управление, ваксинацията с ваксината на Астра Зенека беше спряна, заради неизяснени случаи, което също подкопа доверието във ваксините.
Така че служебният министър не може да бъде товарен с точно тази отговорност за ваксинационния план, за своя месец и половина, през които е на поста.
Пак повтарям, ваксинацията трябваше да бъде предхождана и съпровождана от разяснителна кампания, още повече, че ваксините против КОВИД-19 не преминаха по утвърдения път за изискуемия обем клинични изпитания и от тази гледна точка, резултатите не могат да се приемат за еднозначно позитивни. Но предишният състав на здравното министерство изобщо не си мръдна пръста да общува с обществеността на тази тема, като вместо това хвърли неимоверни усилия да я плаши всяка сутрин от екрана с всевъзможни ужасии. За това и резултатите и последствията от липсата на такава кампания, са изцяло отговорност на предходните управляващи, а не на настоящия служебен министър, който за краткото време на своето управление всъщност извърши много повече отколкото всички свои предшественици от 10 години насам. За съжаление, отколешна българска черта, особено в политиката е, да се прехвърля вината от болната глава върху здравата и в преносния и в буквалния смисъл.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Трябва ли държавата да осигури медицинската помощ на бежанците от Украина
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up