Събота, Декември 03, 2022
Follow Us

Сдружение за развитие на българското здравеопазване заявява твърдата си и непоколебима позиция в подкрепа на разкриването на злоупотреби на всяко ниво в системата на здравеопазването в България. - се казва в поззицията на организацията, изпратена до медиите. 

От там посочват още:

Нарушенията в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“са неоспорим факт, няма как да си затворим очите за тях и всеки, който се опитва да го направи, поставя финансовите интереси над закона и морала.
Нелепо е да се твърди, че действията на МЗ и НЗОК са насочени към лекарите като цяло, напротив, по този начин биват защитени техните права, както и тези на всички здравноосигурени български граждани.
Още по-нелепо е, когато тези внушения идват от ръководител на лечебно заведение, допуснал констатираните при проверката нарушения.
Трябва ли да мълчим за грубото нарушаване на законодателството и редно ли е правото в правова държава от ЕС да бъде превърнато в дума без стойност? 

От сдружението зявяват: Сдружение за развитие на българското здравеопазване изказва своята подкрепа на действията на НЗОК и министъра на здравеопазването д-р Кацаров.

От пациентската организация предлагат  да бъде създадена инициатива за реформи в сектор „Здравеопазване“, чрез организиране на дискусия, по време на която всички заинтересовани страни да изложат своите позиции и предложения, в това число и организациите, представляващи пациентите.

Ето я и цялата позиция: 

"Сдружение за развитие на българското здравеопазване, като една от национално представителните организации за защита правата на пациентите, заявява твърдата си и непоколебима позиция в подкрепа на разкриването на злоупотреби на всяко ниво в системата на здравеопазването в България.
През последната седмица ставаме свидетели на безпрецедентни ситуации, коит отклоняват вниманието от един наболял и дискутиран с години въпрос, а именно реформиране на нормативните актове, уреждащи сферата на здравеопазването.
Промените, които през годините са предприемани, не решават много от основните проблеми, като доплащането на здравни услуги с лични средства от страна на здравноосигурени български граждани, медикаменти, медицински изделия, консумативи, високоспециализирани изследвания, осакатяването на извънболничната
помощ за сметка на болничната.

Свидетели сме на това, че пациенти непрекъснато събират средства за лечение в чужбина, на липсващи медикаменти, на недостиг на легла в болниците, на случаи на починали пациенти, неполучили навреме лекарска помощ.
Тоталният хаос, реформите „на парче“ доведоха до ситуации като тази в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“, където след назначена от НЗОК проверка бяха констатирани нарушени като неспазен диагностично – лечебен алгоритъм; отчетена, но неизвършена дейност;
заплащане от страна на ЗОЛ на медицинска дейност, която е била заплатена и от НЗОК; включени в ИЗ на ЗОЛ медикаменти, които не са били отпуснати от аптеката на
лечебното заведение; отчетена и заплатена дейност за конкретни ЗОЛ, които не са пролежавали в лечебното заведение за периода на хоспитализация, отразен в ИЗ.
Ние от Сдружение за развитие на българското здравеопазване смятаме, че медии, общество и институции не трябва да фокусират усилията си в разследване на въпроса около нечий подпис, а да погледнат отвъд и в бъдещето и тази ситуация да бъде използвана за подобряване и реформираме системата на здравеопазването, така, че тя да е в интерес на пациенти и лекари, които винаги са били на една линия в борбата за
здравето.


Нарушенията в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“са неоспорим факт, няма как да си затворим очите за тях и всеки, който се опитва да го направи, поставя финансовите интереси над закона и морала.
Нелепо е да се твърди, че действията на МЗ и НЗОК са насочени към лекарите като цяло, напротив, по този начин биват защитени техните права, както и тези на всички здравноосигурени български граждани.
Още по-нелепо е, когато тези внушения идват от ръководител на лечебно заведение, допуснал констатираните при проверката нарушения.
Трябва ли да мълчим за грубото нарушаване на законодателството и редно ли е правото в правова държава от ЕС да бъде превърнато в дума без стойност?
Като национално представителна организация в защита правата на пациентите, Сдружение за развитие на българското здравеопазване изказва своята подкрепа на действията на НЗОК и министъра на здравеопазването д-р Кацаров.

Предлагаме да бъде създадена инициатива за реформи в сектор „Здравеопазване“, чрез организиране на дискусия, по време на която всички заинтересовани страни да изложат своите позиции и предложения, в това число и организациите, представляващи пациентите.

Само с такива стъпки можем да превърнем дефекта в ефект и да положим началото на значима промяна, за да сме сигурни, че грижата за здравето на българските граждани ще е на необходимото ниво в бъдеще, както и. че ще е възможно партньорството между всички участници в този процес."

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up