Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

От днес за нов директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е назначен проф. Иван Поромански – началник Клиника по гнойно- септична хирургия на болницата. До промяната се стигна след като НЗОК извърши проверка на лечебното заведение, която установи нарушения за над 1млн.лв.

Проф. Иван Поромански е роден през 1959г. в гр. Благоевград. Завършва Медицински университет гр. София през 1985г.и същата година започва да работи като военен лекар във ВМИ – гр. София, по-късно става началник медицинска служба в гр. Кюстендил.
Проф. Поромански е преподавател по „ Спешна медицина“ към МУ – София и е Републикански консултант по гнойно септична хирургия.

 Кариерата му в „Пирогов“ започва преди 32 години, когато през 1989г. е назначен като ординатор Хирургия към Клиника по гнойно-септична хирургия към тогавашната МБАЛСМ “Н. И. Пирогов.
От 1993 до 2004 преминава през трите степени на Научен сътрудник към същата клиника, а в периода 2001 -2003 е началник на отделението мекотъканни хирургични инфекции.


От 2005г. до момента, проф. Поромански изпълнява длъжността Началник Клиника по Гнойно- Септична Хирургия в болница „Пирогов“
Има специалност по Хирургия, Ортопедия и Травматология и Спешна медицина. Защитил е
дисертация на тема ”Септично диабетно ходило диагностично-лечебно поведение”. Доцент и
професор по хирургия.

Придобил е доп. квалификации по Вътреболнични инфекции в хирургични, урологични и стоматологични отделения, Преминал е Обучение на изследователите на лекарствени препарати в Бавено, Италия, Обучение в Университетска болница Хелзинки, департамент по пластична хирургия, както и обучение по болнично управление. Защитил е и магистратура по здравен мениджмънт.

Проф. Поромански има 48 публикации в списания на тема инфектни усложнения в хирургията, антибактериална терапия и др. Член на Българско хирургично дружество, Българско микологично дружество, Българска асоциация за лечение на рани, EPUAP.

Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up