Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

Предстои да бъде обнародвано изменението на изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Тя определя при кои заболявания пациентите ще имат право на пожизнено освидетелстване пред ТЕЛК. В списъка влизат онкологичните заболявания, трансплантациите, загубата на крайници и др.

Досегашното изискване - При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността да е от една до три години, отпада. Добавя се изключение, при множество увреждания, лицето да може да подаде декларация, с която да поиска освидетелстване въз онова на дефинитивните му заболявания. В този случай се определя пожизнен ТЕЛК.

При онкологични заболявания на опорно-двигателния апарат – след петата година се определя пожизнен ТЕЛК 50% нетрудоспособност.
При загуба на крайници, при загуба на две предмишници или две ръце или една предмишници и една подбедрица се определя 100% пожизнен ТЕЛК.
Пожизнен ТЕЛК получават всички със загуба на ръка, пръст или пръсти. Степента на нетрудоспособност е различна в зависимост от състоянието.

100 пожизнен ТЕЛК получават пациентите с еднопротезиране на раменна, лакътна или гривнена става.
Пожизнено освидетелстване за нетрудоспособност се определя и при еднопротезиране на тазобедрена, коленна, глезенна става. Както и при загуба на крак/крака, пръсти на краката. Процент степента на загуба. Процента варира в зависимост от степента на загуба.


По отношение на психичните заболявания 100% пожизнен ТЕЛК получават пациентите с тежък и необратим разпад на личността, както и при хората със силно ограничена възможност за вграждане в обществото, липса на самостоятелност, затруднен или липсващ говор.
При увреден слух пожизнен ТЕЛК получават пациентите със загуба над 66 dB-c3.

При УНГ – онкологични заболявания, след 5тата година, без наличие на рецидив, пациентите получават 50% пожизнен ТЕЛК, 100% пожизнен получават тези, които не се поддават на радикално лечение,
При резекция на езика процентите е увеличават във всички степени на увреждане.
100% пожизнен ТЕЛК получават и пациентите след трансплантация на сърце. Както и такива Тежки, неоперабилни вродени сърдечни малформации (ВСМ), които изискват само клинично наблюдение и симптоматично лечение


При установен злокачествен очен тумор 50% пожизнен нетрудоспособност ще се определя след 5тата година и 100% пожизнена при наличие на близки и далечни метастази.


Злокачествени новообразувания на дихателната система и на гръдните органи 50% пожизнен нетрудоспособност ще се определя след 5тата година със или без данни за рецидив, близки и далечни метастази.
Пожизнен срок на нетрудоспособност получават пациентите след трансплантация на бял дроб и тези муковисцидоза ( 100%), а при частична резекция на бял дроб – 50% пожизнено.
При Злокачествени и доброкачествени новообразувания на нервната система, след 5тата година, се определя 50% пожизнен ТЕЛК.
Злокачествени тумори на хранопровода за петата година след операцията - 71 % пожизнено и 80% за петата година при оперирани в късен стадий или с постоперативни усложнения.

Пожизнен ТЕЛК получават и пациентите с Неоезофаг и Иноперабилни тумори или с далечни метастази, Както и тези с Малигнен стомашен тумор и гастректомия ( след 5тата година от операцията).
Доживотна нетрудоспособност ще получат пациентите диагноза гастректомия в късен стадий, иноперабилни или с далечни метастази.
При Малигнен дебелочревен тумор се определя пожизнен ТЕЛК след 5тата година независимо то стадия..
При Иноперабилни тумори или с далечни метастази, Субтотална и тотална колектомия, също се определя пожизнена нетрудоспособност, както и при Дефинитивен дебелочревен и тънкочревен анус претер, Малигнен тумор на панкреаса и Злокачествени заболявания на перитонеума.
Пациентите с злокачествени заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и жлъчния мехур също получават доживотна нетрудоспособност след 5тата година, като процента варира в зависимост от това дали има метастази.
Пожизнен ТЕЛК получават и пациентите след отстраняване на малигнен тумор на пикочния мехур или бъбрека, ранен или късен стадий , след 5тата година. Както и при иноперабилни тумори и/или с метастази, или с цистектомия, със или без нефректомия
При Злокачествено новообразувания на мъжки и женски полови органи, в това число и на гърдата също е определя пожизнен ТЕЛК след 5тата година.

Пациентите със захарен диабет тип 1, ще получават доживотна нетрудоспособност при наличие на две или повече усложнения.
При Карцином на щитовидната жлеза , папиларен или фоликуларен тумор 1 - 2 стадий- 50% след петата година както и Високостепенна и ретростернална струма, преценена в клинични условия като иноперабилна, с компресивен синдром, съпътстващи заболявания и напреднала възраст, които са контраиндикации за операция.


100% пожизнен ТЕЛК получават пациентите с Хиперпаратиреоидизъм, с прекарани множествени фрактури, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и нефрокалциноза, кардиомиопатия - 100 %.
Злокачествени тумори на надбъбречните жлези (хормонално активни и неактивни) след петата година - 50 %
При Хипофизарни нарушения пожизнения ТЕЛК се отнася за жени от 119 до 110 cm, за мъже от 124 до 115 cm - 91 % СЧП;
За жени под 110 cm, за мъже под 115 cm - 100 % СЧП. Пожизнен ТЕЛК получават и пациентите с генетични аномалии.
При други смущения на обмяната (кистозна фиброза, нарушение на обмяната на порфирина, пурина и пиримидина, амилоидоза, нарушение на екскрецията на билирубина, мукополизахаридоза, в урейния цикъл и др.) – 100 %, с пожизнен срок

Състояние след трансплантация на черния дроб: - 100% пожизнне ТЕЛК, както и при значително увредено общо състояние, необходимост от периодични кръвопреливания, вторична хемосидероза, трайно имуносупресивно лечение или тежки форми - чести кръвоизливи, необходимост от регулярно заместително и друго лечение (АХГ), по-малко от 1 % много тежка степен на хронична бъбречна недостатъчност със серумен креатинин над 800 µmol/l, тежко общо състояние, необходимост от постоянно лечение с изкуствен бъбрек (диализа) - 100 %.пожизнен ТЕЛК, както и след Състояние след бъбречна трансплантация.

Злокачествени тумори на кожата След петата година от отстраняването на тумора се следват 50 % с пожизнен срок с изключение на леките форми и стадии.

Започналите и неприключили до влизането в сила на това постановление процедури по извършване на медицинската експертиза се довършват, както следва пред ТЕЛК – по реда на това постановление, а пред НЕЛК – по досегашния ред.
Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода до влизането в сила на това постановление и за които с това постановление са определени по-благоприятни условия за оценка на увреждането, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване.

Изменението не е публикувано в ДВ и не е влязло в сила. 

 

Какво е мнението ви за общинските болници?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up