Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Министерство на здравеопазването публикува проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки,  който  се прецизират се текстовете, регламентиращи включването в служебния регистър на ИА „Медицински надзор“.

Основната причина за изменение и допълнение на Наредбата е да се осигури спазването в достатъчна степен на принципа, че трансплантацията следва да се извършва при условия, гарантиращи равни права на нуждаещите се от трансплантация пациенти.

 За да гарантира това, от МЗ предлагат в процеса на взимането на решение за извършването на конкретна трансплантация да бъдат въвлечени  лекари-експерти от различни лечебни заведения при участие на представител на организация за защита на правата на пациентите. Работата на лекарите ще бъде организирана в експертни комисии по съответните органи. Тези комисии ще имат за задача по обективните данни да извършат оценка и да предложат най-подходящите реципиенти при наличие на донорски орган.

Проектът предвижда оптимизиране на механизмите по включване на потенциални реципиенти на органи в служебния регистър на ИАМН и въвежда задължителна периодична актуализация на данните за здравословното състояние. Данните от служебния регистър на ИАМН показват, че към момента само 12 % от пациентите са с актуализирана информация за тяхното здравословно състояние.

Регламентирана е процедура при първоначално включване в служебния регистър. Липсата на ключови параметри като кръвна група, ръст, тегло и др. прави невъзможно обективното оценяване на съвместимостта с конкретен донор.

Създават се и специални правила, уреждащи възможността за извършване на трансплантация на чужди граждани на територията на страната. Въвеждат се редица изисквания, на които съответният потенциален реципиент от чужда държава следва да отговаря с оглед спазването на водещи принципи при такъв род трансплантации –– валидно информирано съгласие, осигурено предтрансплантационно наблюдение, покриване на разходите от осигурителен фонд или застраховател, гарантирано следтрансплантационно наблюдение и медицински грижи в страната по произход на реципиента и донора.

Очакван резултат от въвеждането на промяната, е повишаване на общественото и професионалното доверие в трансплантационната система и създаване на сигурност в ангажираните в тези процеси лица, относно стриктното прилагане на въведените правила.

Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up