Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

За готвените промени в медицинските стандарти и нуждата от реформи в системата, за лобистките практики и административния натиск, които доведоха много до тежко финансово състояние, разговаряме с д-р Николай Болтаджиев – Председател на Център за защита на правата в здравеопазването и бивш председател на Националното сдружение на частните болници в България.

Д-р Болтаджиев, Публикуван е проект за изменение на медицинските стандарти, с които изменения отпадат изискванията за брой персонал при някои медицински специалности. Вие сте добре запознат с тях, нека първо да кажем кога бяха приети тези стандарти и до какво доведе това?

Тези стандарти бяха приети преди десет години. Те бяха част от поредицата решения обслужващи определени интереси. Бяха създадени в полза на определена болница, клиника или даже отделен специалист. По същество тези нормативни актове поставят количествени изисквания на които трябва да отговарят структурите на болниците по критерии съответстващи на структурата на съставителят им. Цинично се спекулира, че това са стандарти за качество. Напротив, те само оскъпяват дейността, снижават качеството и ограничават избора и достъпа на пациента.
Стандартите бяха написани така, че средствата от скъпите Клинични пътеки да отиват в определени болници, дори в определени клиники. Имаше даже куриози. В един стандарт беше поставено изискване отделението да разполага с фотолаборатория с фотограф, просто защото в клиниката на съставителя на нормативния акт имаше такава останала от времето на безотчетността. Или всички болници с отделения по дадена специалност да сключат договор с определен Национален консултант на който разбира се да плащат.
Междувременно много от стандартите отпаднаха в съда. Сега министерството променя тези, които са останали да съществуват. Това, което се прави в момента основно цели да се промени тази част от медицинските стандарти, която обвързва нивата на компетентност с броя персонал. Очевидно търсенето на решения на временното управление е трудно при липса на законотворчество. С такива частични, но важни промени в подзаконовата нормативна база може нещо да се подобри, но не и да се реши проблема с нормативният хаос в системата на здравеопазването, забъркван от десетилетие.

Засегнати ли са частните болници и как ще се отрази на тях?

Засегнати са всички болници без значение на собствеността. По-засегнати са малките и средни болници, защото стандартите преразпределят средствата към големите болници и частни, и държавни. Големите чатни болници са толкова засегнати или облагодетелствани, колкото и големите държавни. Основният проблем е в излишните разходи за всички. Пилеене на пари.

Как по- точно ще се отрази на Общинските болници?

Това изискване няма да променят броя на пътеките по които работят болниците сега, защото вече са сключени договорите по съответните нива. Но това ще позволи на болниците да се освободят от излишен персонал, който или не върши работа или в (немалко болници) е назначен само по документи. По този начин ще може да се повишат заплатите на реално работещият персонал, в това число и на медицинските сестри , защото техните заплати са много ниски и това е начин да се увеличат техните възнаграждения за сметка на излишни разходи на болниците.

В много болници, обаче персонал не достига и в момента?

Точно така, но освен че не достига лечебните заведения бяха принудени да назначават пенсионирани специалисти, фиктивно, на които да се плащат заплати, за да се поддържа бройката, която изисква стандартът. Ето тези пари сега могат да се използват за увеличаване на заплатите.

Има ли опасение, ръководствата на болниците ще намалят персонала до минимум и това респективно ще отрази на здравната услуга?

Напротив, това ще позволи на управителите на болниците да освободят персонала, който не работи или е назначен само по документи за да се поддържа броя и ще даде възможност да се назначи персонала, който е необходим. Ако трябват, например повече сестри, да се назначат повече сестри. Това ще стане възможно след като се освободи този излишен персонал, който всъщност е само разход за заплата и се замени с работещи и качествени кадри. Ще може и да се повишат заплатите на вече реални изпълнители.

Предвижда се да бъдат увеличени цените на някои Клинични пътеки , може ли да се говори и за отпадане на лимитите?

В момента НЗОК преговаря с БЛС, за сключване на анекс към НРД, с който ще се променят цени на пътеки, ще станат малко по-адекватни, защото и КП обслужват определени клиники, специалности и дори определени специалисти. Знаем за пътеки направени за определен специалист или болница. С този механизъм, корекция цените на пътеките, може да се балансира цялата система и да се премахнат лобистките цени в някои клинични пътеки.

Защо това не е направено до сега?

Аз по-скоро бих поставил въпроса - защо е правено до сега. И защо в НЗОК са увеличавани КП за дадени специалисти и дадени клиники за сметка на малките, общинските болници и за сметка на тези клинични пътеки, които се ползват най-често. Вместо това са увеличавани такива, които касаят тясно специализирана медицинска дейност, която се извършва само от няколко специалиста. Точно тук е проблемът, че трябва да се премахнат механизмите, които са довели до това. Така могат да се премахнат лимитите и да се нормализира ситуацията в системата на здравеопазването.

 

 

Но все пак, виждаме, че има случаи на източване на НЗОК и то обикновено по скъпи КП, премахването на лимитите няма да ли да даде възможности и тази порочна дейност да се развие още повече. И не трябва ли, в такъв случай, да се мисли и за засилване на контрола ?
Всъщност стандартите доведоха до свръх хоспитализациите, а това доведе до въвеждане на лимитите. Преди цялата дейност да се оскъпи изкуствено нямаше нужда от свръх хоспитализации. Те се оказаха необходими за да просъществуват лечебните заведения следствие на административно наложените им разходи. Тъй като Клиничните пътеки са с фиксирани цени възможността за повишаване на приходите е в увеличаване на броя им - хоспитализации. Тук трябва да отбележим, че съдът отмени лимитите и премахването им, не е самоцел, а изпълняване на съдебните разпоредби.
В заключение искам да кажа, че стандартите трябва да отпаднат изцяло и заменят с такива, които реално ще са за качество. Ние имаме такъв закон, за стандартизацията. Не е трудно да се спази.

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up