Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

Парламентът гласува окончателно поправките в Закона за извънредното положение. В закона беше прието неплатеният отпуск от 90 календарни дни, взет заради пандемията, да бъде признаван за трудов стаж, което ще важи само за тази година.

 

По време на неплатения отпускобаче всеки ще трябва за своя сметка да плаща минималните здравни вноски, за да не загуби здравноосигурителните си права.

Народното събрание даде също разрешение на Министерството на здравеопазването за допълнителни плащания на служителите от системата във връзка с коронавируса.

Работещите на първа линия лекари и други медицински лица ще получават допълнително заплащане заради Сovid-19 до три месеца след отмяна на извънредното положение в страната.

Текстовете предвиждат още да може да се изплащат допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, които ще са в допълнение на тези, разрешени в сега действащия Закон за държавния служител (до 30% от заплатата). Те ще се дават и на хората, които се занимават с поставяне на ваксини.

Какво е мнението ви за общинските болници?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up