Петък, Август 19, 2022
Follow Us

В рамките на дните, определени за финализиране на бюджетната 2020 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изплати в национален мащаб общо 3 151 221 483 лв. за здравноосигурителни плащания за медицинска и дентална помощ на договорните си партньори, в това число за:
Първичната медицинска помощ (ПИМП) – 281 434 237 лв. или с 37 милиона лева над планираното в първоначалния закон за бюджета на НЗОК

Специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) – 281 869 998 лв.; или със 17 милиона лева над планираното в първоначалния закон за бюджета на НЗОК
Дентална помощ (ДП) – 215 897 184 лв.; или с 26 милиона лева над планираното в първоначалния закон за бюджета на НЗОК
Медико-диагностична дейност (МДД) – 109 801 873 лв.или с 15 милиона лева над планираното в първоначалния закон за бюджета на НЗОК
Болнична медицинска помощ (БМП) – 2 262 218 191 лв. или с 15 милиона лева над планираното в първоначалния закон за бюджета на НЗОК
Разпределението на средствата по региони и по дейности може да видите тук.

Във връзка с въведената епидемична обстановка в страната, са изплатени субсидии(без за тези суми да са отчетени медицински дейности) на лечебните заведения в общ размер на 278 511 750 лв., по районни здравноосигурителни каси (РЗОК) за видовете медицинска и дентална помощ, както следва: 
Първичната медицинска помощ (ПИМП) – 10 968 709 лв.;
Суми за общопрактикуващите лекари (ОПЛ) на първа линия (по 1000 лв. на месец на ОПЛ и нает лекар) – 9 136 000 лв.
Суми за професионалисти по здравни грижи, наети при ОПЛ (по 360 лв. на месец) – 2 194 560 лв.
 Специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) – 30 020 476 лв.;
Суми за СИМП (по 30 000 лв. на месец, на МЦ/ДКЦ – т.н. триажни центрове) – 1 590 000 лв.
Дентална помощ ( ДП) – 51 313 521 лв.
Медико-диагностична дейност (МДД) – 12 008 117 лв.
Болнична медицинска помощ (БМП) – 161 280 368 лв.
Разпределението на средствата по региони и за видовете дейности може да видите тук.

Надзорният съвет утвърди за заплащане със средства от бюджета на НЗОК за 2020 г. на незаплатена(надлимитна) дейност, извършена през 2015 г. и 2016 г., , 47 888 344.68 лв. При отчетени за периода 70 452 513 лв.Информация по лечебни заведения може да видите тук.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Спазват ли се правата на здравно осигурените в черноморските ни курорти?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up