МЕДИЦИНА

Експериментална терапия за миелом показва успех сред повече от 70 % от пациентите

Експериментална терапия за миелом показва успех сред повече от 70 % от пациентите

Нова терапия, която кара имунната система да убива раковите клетки на костния мозък, е била успешна при цели 73% от пациентите в две клинични изпитвания, според изследователи от The Tisch Cancer Institute в Icahn School of Medicine в Mount Sinai, Ню Йорк.

Терапията, известна като биспецифично антитяло, се свързва както с Т-клетките, така и с множествените миеломни клетки и насочва Т-клетките, за да убиват множествените миеломни клетки.
Успехът на стандартната имунотерапия, наречена Талкетамаб (talquetamab), се наблюдава дори при пациенти, чийто рак е резистентен на всички одобрени терапии за мултиплен миелом. Той използва различна цел от другите одобрени терапии: рецептор, експресиран на повърхността на раковите клетки, известен като GPRC5D.
Талкетамаб (talquetamab) е преминал клинични изпитвания във фаза 1 и фаза 2. Резултатите от проучването във фаза 2 бяха докладвани на годишната среща на Американското дружество по хематология на 10 декември тази година. Всички участници в проучването са били лекувани преди това с поне три различни терапии, без да се постигне трайна ремисия, което предполага, че талкетамаб (talquetamab) може да предложи нова надежда за пациентите с труден за лечение множествен миелом.
Талкетамаб (talquetamab) провокира много добър отговор на терапията сред пациенти с тежък, рецидивиращ или рефрактерен мултиплен миелом, който е вторият най-често срещан рак на кръвта.
Това е първият биспецифичен агент, насочен към протеина GPRC5d при пациенти с множествен миелом.
При почти всички пациенти с миелом, които получават стандартни терапии се наблюдава рецидив на заболяването. Пациентите, които имат рецидив или стават резистентни към всички одобрени терапии за мултиплен миелом, са с лоша прогноза, така че спешно са необходими нови терапии. Това проучване, макар и в ранна фаза, предназначено да установи каква е поносимостта и да определи безопасната доза, е важна стъпка в посрещането на тази нужда.


{module title="Подобни статии"}


Това клинично изпитване от фаза 1 включва 232 пациенти в няколко онкологични центъра по света, наблюдавани в периода между януари 2018 г. и ноември 2021 г. Пациентите са получили различни дози от терапията или интравенозно, или инжектирани подкожно.
Бъдещите проучвания ще се съсредоточат върху дози, прилагани само подкожно веднъж седмично или през седмица.
Проучването във фаза 2 включва 143 пациенти, лекувани със седмична доза и 145 пациенти, лекувани с по-висока доза, прилагана на две седмици.
Общият процент на отговор на лечението в тези две групи е около 73%
Повече от 30% от пациентите в двете групи са имали пълен отговор (не се откриват специфични маркери, сочещи наличие на тумора), а близо 60% са имали „много добър частичен отговор“ (което показва, че туморът е намалял, но не е изчезнал напълно).
Страничните ефекти са относително чести, но обикновено леки. При около три четвърти от пациентите се наблюдава повишаване на определени цитокини със симптоми като треска, която е често срещана при имунотерапията. Около 60% са имали странични ефекти, свързани с кожата, като обрив, около половината съобщават за промени във вкуса и около половината съобщават за нарушения по ноктите. Изследователите казват, че много малко пациенти (5 до 6%) са спрели лечението с talquetamab поради странични ефекти.
Степента на отговор, наблюдавана в проучването е по-висока от тази при повечето достъпни в момента терапии. Това е възможност за лечение при пациенти, чийто миелом е спрял да реагира на лечението, като по този начин има шанс животът им да бъде удължен, докато се разработват все нови и нови медикаменти за лечение на тумора.

Източник: Медикал експрес


{module title="Абонамент"}


 {module title="Анкета"}