Вторник, Декември 06, 2022
Follow Us

Министерството на здравеопазването е публикували проект за допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология. Целта на допълнението е да се създаде правна регламентация на прилагането на нов медикамент (Анифролумаб) за лечение на пациенти със системен лупус еритематодес.

Анифролумаб (Anifrolumab, Saphnelo) е човешко имуноглобулин G1 - капа моноклонално антитяло. Той се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да бъде започнато и да се наблюдава от лекар с опит в лечението на системен лупус еритемадотес. Анифролумаб се прилага под формата на инфузия (вливане) във вена. Препоръчителната доза е 300 mg, прилагана в продължение на 30 минути на всеки четири седмици. Лекарят може да прекъсне или да спре лечението, ако пациентът развие свързани с инфузията реакции. При пациенти, които са проявявали подобни нежелани реакции в миналото, може да се дават превантивни лекарства преди лечението.Безопасността и ефикасността на anifrolumab са оценени в две фаза III клинични проучвания с 52-седмичен период на лечение. Резултатите от проучванията сочат, че добавянето на anifrolumab (300 mg) към стандартна терапия може да осигури подобрение при пациенти със системен лупус в общата болестна активност и кожните резултати, както и да намали употребата на кортикостероиди и честотата на пристъпи спрямо стандартна терапия. Анифролумаб не е проучван при пациенти с тежък активен лупус на централната нервна система или тежък активен лупусен нефрит. Терапията е с добра поносимост при пациенти с умерен до тежък лупус, като повечето нежелани събития не са сериозни и са леки или умерени по интензитет.“
Срокът за обществено обсъждане е 5 декември. Граждани и организации могат да направят предложения за изменения и допълнения от тук.


Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.


 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up