Събота, Декември 03, 2022
Follow Us

Днес Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории (НСВОК) получи поредния сертификат по ISO 9001:2015. Сертификатът е издаден от една от най-реномираните компании в световен мащаб - TUVReinland под номер 01 100 1620064 и е валиден за 3 години.


Като независима, неправителствена и нестопанска организация, ЦЗПЗ е координатор на Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Системата бе изградена от ЦЗПЗ през 2014 година с основна цел да осигури независима, нетърговска външна оценка на клиничните лаборатории. Контролът се осъществява ежемесечно за основните лабораторни показатели, а оценката на резултатите на всяка една лаборатория се прави на базата на изцяло внедрения Международния стандарт ISO 13528/2005 Точното наименование на стандарта е Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons. Това е действащия ISO стандарт по отношение на методите на сравнение и те са изцяло въведени в нашата система.
Организацията на процесите е направена, съгласно ISO/EIC 17043. Точното му наименование е General requirements for proficiency testing. Това е стандарт за общите изисквания към изграждането и организацията на системи за външна оценка на качеството.
Изпълнението на изискванията на ISO стадарти е важно за повишаване на качеството на процесите на външна оценка.Така участието в тази система е допълнителна гаранция за това, че измерените резултати са верни и може да служи, като основен критерий, когато трябва да изберем в коя лаборатория да направим своите изследвания.


 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up