Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

PIK3CA е ген, който произвежда ензим, наречен PI3K, който участва в много важни клетъчни функции. Когато PIK3CA мутира обаче, това може да накара ензима PI3K да стане свръхактивен и да причини растеж на раковите клетки.
Изследователите отдавна знаят, че PIK3CA е един от най-често мутиралите гени при рак на гърдата и наскоро публикувано изследване показва, че мутациите на PIK3CA също водят до терапевтична резистентност при HER2-положителен рак на гърдата.

„Много сигнали за растеж в клетките на рака на гърдата се медиират чрез рецептори, които преминават през клетъчната мембрана – една част от рецептора е извън клетката, а друга е вътре“, обяснява изследователят Елена Шагисултанова, доктор по медицина от университета в Колорадо, САЩ.
„HER2 рецепторът има две части – частта извън клетката взаимодейства с растежните фактори, а вътрешната част изпраща сигнал за растеж към клетъчното ядро. PI3K е непосредствено под клетъчната мембрана и е свързан с HER2 рецептор. Така че дори ако блокираме HER2, PI3K все още може да изпраща сигнали за растеж към ядрото и туморната клетка ще расте."
Важно е да запомните, казва Шагисултанова, че HER2 и PI3K са необходими за развитието и растежа на клетките - растеж, който се извършва в нормалната тъкан. Въпреки това, "когато се активира необичайно, всички системи за проверки и баланси се дисбалансират и тогава се развива ракът."
HER2 е протеин, откриван при около 20% от случаите на рак на гърдата. HER2-позитивните видове рак на гърдата обикновено са по-агресивни от други. Медикаментите, насочени към HER2, са показали, че са много ефективни. Много от тези лечения включват блокиране на сигналите за растеж на HER2.„Откакто открихме HER2 инхибиторите, очакваната продължителност на живота на пациентите с HER2-позитивен рак на гърдата се подобри значително“, казва д-р Шагисултанова.
Комбинацията от химиотерпия и HER2 инхибитори може да доведе до излекуване на пацентите в по-ранните фази на заболяването, или до увеличаване на продължителността на живота на тези с метастазирали тумори.
Въпреки това, около 30% от HER2-позитивните пациенти също имат PIK3CA мутации. Тъй като PI3K протеинът е директно свързан с HER2 рецептора, "ако е мутирал и е бил активиран, няма значение колко блокирате сигналите за растеж на HER2 , PI3K все пак ще изпрати сигнала за растеж и ще направи лечението безполезн0, “, обяснява д-р Шагисултанова.
Сега, когато доказателствата показват, че PI3K предизвиква терапевтична резистентност при HER2-положителен рак на гърдата, един от следващите важни фокуси на проучванията ще бъде разработването на инхибитори за PI3K.
Според д-р Шагисултанова, е трудно да се разработят терапии, които бликират PI3K, тъй като по този начин се засягат други органи. Нпример стига се до покачване на кръвнта захар.
През 2019 г. беше разработен инхибитор на PI3K от второ поколение, който няма високи нива на токсичност. Чрез клетъчна линия и животинско моделиране, направено в нейната лаборатория, Шагисултанова е успяла да покаже, че наскоро одобреният PI3K блокер, комбиниран с HER2 блокер, е накарал туморите да регресират, „което е много, много окуражаващо“, казва тя. „Виждахме, че това води до предотвратяване на растежа на тумора.“
Д-р Шагисултанова е получила одобрение от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) за клинично изпитване за пациенти с HER2-позитивен метастатичен рак на гърдата, което се планира да започне до края на лятото. Това изследване ще проучи комбинацията от блокери PI3K и HER2 при хора.
Източник:
https://medicalxpress.com/news/2022-07-commonly-mutated-gene-shown-therapeutic.html 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up