Петък, Август 19, 2022
Follow Us

Ново проучване от университета в Саутхемптън разкри, че „подобни на корона структури“ около туморите на гърдата при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване могат да попречат на техния отговор към терапията.
Резултатите от това проучване потенциално могат да бъдат използвани за подобряване на персонализираното лечение на пациенти с HER2-позитивен рак на гърдата.

Високият индекс на телесна маса (ИТМ) е свързан с повишен риск от развитие на рак на гърдата. Пациентите с наднормено тегло също имат по-малка преживяемост в сравнение с пациентите с нормално телесно тегло.
При пациенти с висок ИТМ увеличената телесна мазнина около гърдата може да допринася макрофагите да се събират в мастната тъкан на гърдата. След това тези макрофаги могат да образуват така наречените „коронопhttps://www.news-medical.net/news/20220524/Crown-like-structures-surrounding-breast-tumors-could-hinder-treatment-response-study-finds.aspxодобни структури“, като заобикалят мастните клетки.
Това създава възпалителна среда, която може да доведе до появата и растежа на тумори.
Как тези короновидни структури продължават да влияят на прогресията на рака на гърдата и да реагират на терапията, до голяма степен е неизвестно.
Изследователският екип, ръководен от професорите Стивън Биърс, Рамзи Кътрес и д-р Чарлз Бъртс, е оценил проби от група пациенти с HER2-позитивен рак на гърдата, за да проучи връзката между високия ИТМ и образуването на короновидни структури и последващия ефект и как пациентите реагират на терапия с лекарство, наречено трастузумаб (Herceptin®).
Резултатите, публикувани в списание Scientific Reports, показват, че пациенти с наднормено тегло или затлъстяване имат значително повече короновидни структури в мастната си тъкан, заобикаляща тумора и че това е свързано с по-бързото развитие на метастази, индикация за това колко добре пациентите са се повлияли от терапията.
След това те идентифицират потенциален молекулен биомаркер, наречен CD32B, намиращ се върху повърхността на макрофагите в тези короновидни структури. Когато този маркер е налице при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване, отговорът им към терапията с трастузумаб е по-слаб.


​_
Спазват ли се правата на здравно осигурените в черноморските ни курорти?

Професорът по имунология от университета в Саутхемпътн, Стивън Биърс, смята, че тези открития ще представляват интерес за клиницисти и изследователи, участващи в лечението на рака на гърдата, тъй като потенциално биха могли да бъдат използвани за разработване на персонализирано лечение при пациенти с HER2-положителен рак на гърдата.
Изследователският екип сега търси начини да промени поведението на тези короноподобни структури, за да може да бъде подобрен отговорът на терапията.

Източник: News-Medical.netАБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН


 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up