Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

Международен екип от учени създаде в лабораторията триизмерен модел на рак на панкреаса, съчетаващ биоинженерна матрица и клетки, получени от пациентi, които могат да се използват за разработване и тестване на таргетни лечения.

В ново проучване, публикувано в Nature Communications, изследователи от Университета в Нотингам, Лондонския университет "Куин Мери", Университета Монаш и Шанхайския университет Джао Тонг създават многоклетъчна 3-D микросреда, която използва клетки, получени от пациенти, за да пресъздаде начина, по който туморните клетки растат при рак на панкреаса и реагират на химиотерапията.
Ракът на панкреаса е много труден за лечение, особено когато няма признаци или симптоми, докато не се е разпространил. Той може да бъде устойчив на лечение и процентът на оцеляване е нисък в сравнение с други видове рак, само с 5-10% преживяемост пет години след поставянето на диагнозата.
Изследването е ръководено от професорите Алваро Мата от Университета в Нотингам (Великобритания), Даниела Лоснер от университета Монаш (Австралия) и Кристофър Хешен от Шанхайския университет Джао Тонг (Китай). Д -р Дейвид Осуна де ла Пенья, водещ изследовател по проекта, каза: „Има две основни пречки за лечението на рак на панкреаса - много плътна матрица от протеини и наличието на високоустойчиви ракови стволови клетки, които участват в рецидивите и метастазите. В нашето проучване ние създадохме матрица, в която на високоустойчивите ракови стволови клетки могат да взаимодействат с други типове клетки и заедно да се функционират по същия начин, както в човешкото тяло, като съьдава възможността да се тестват различни лечения по реалистичен начин. "


Съществува необходимост от подобрени 3-D модели на туморите , за да се изследва прогресията им при пациентите и да се тестват как отговарят на нови лечения. Понастоящем 90% от успешните леченияна рака, тествани предклинично, се провалят в ранните фази на клиничните изпитвания и по-малко от 5% от лекарства са успешни в клиничните изпитвания.
Предклиничните тестове разчитат най-вече на комбинация от двуизмерни (2-D) лабораторно отгледани клетъчни култури и животински модели за прогнозиране на отговора на лечението. Въпреки това, конвенционалните 2-D клетъчни култури не успяват да имитират ключови характеристики на туморните тъкани и междувидовите различия могат да доведат до много успешни лечения при животински гостоприемници, които са неефективни при хората.
Следователно са необходими нови експериментални 3-D модели на туморите, за да се пресъздаде по-добре микросредата на туморите при човека и да се включат специфичните за пациентите различия.
Групирането е процесът, при който биологичните системи контролируемо създаават множество молекули и клетки във функционални тъкани. Използвайки този процес, научният екип създава нов биоматериал от хидрогел, направен с множество, но специфични протеини, открити при рак на панкреаса. Този механизъм на образуване позволява включване на ключови типове клетки за създаване на биологична среда, която може да наподобява характеристиките на туморите при пациентите.
Така екипът създава възможност нови медикаменти да бъдат тествани върху модели, коит наподобяват почти напълно тумора при човека.
Учените вярват, че този триизмерен модел ги приближава до възможността да бъдат взети туморни клетки от пациентите и да се прибавят към триизмерния лабораторен модел на тумор, като се намери най-точната комбинация от медикаменти и след това да бъдат приложени при пациентите, за да се постигне оптимален резултат от лечението.

Източнник: medicalexpress

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up