Сряда, Юни 29, 2022
Follow Us

След препоръка Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба ( CHMP ), Европейската комисия издаде разрешение за употреба на биологичния лекарствения продукт Enspryng, за лечение на оптикомиелит при пациенти над 12 годишна възраст, които са анти-аквапорин-4 IgG серопозитивни.


Производителя Roche, съобщава, че в проведените проучвания, в сравнение с плацебо, Enspryng като монотерапия или в комбинация с други имуносупресори намалява риска от рецидиви.
Оптикомиелит (ОНМ), известен още и като болест на Девик или синдром на Девик, е автоимунно възпалително заболяване, при което собствената имунна система атакува оптичния нерв и гръбначния мозък. Това води до асептично възпаление на очния нерв (очен неврит) и на гръбначния мозък (миелит). Характеризира се с рецидивиращи пристъпи, като симптомите се повтарят периодично.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Имате ли доброволна здравна застраховка?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up